close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZARZĄDZENIA:
ZARZĄDZENIE NR 251/14 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia \"Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi

 

Zarządzenie nr 251/14

Burmistrza Gminy Pniewy

z dnia 22 września 2014 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych

w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia ”Programu współpracy Gminy Pniewy   z organizacjami pozarządowymi oraz  z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”

 

Na podstawie § 5 ust. 1uchwały nr LVI/343/2010 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pniewy lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz  z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 22 września 2014 r.,

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 6 października 2014 r.,

3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji-gmina Pniewy.

 

 

 

§ 3.

1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

a/ rozesłanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną,

b/ opublikowanie „Programu współpracy gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015” na stronie internetowej gminy Pniewy pod adresem www.pniewy.wlkp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

c/ bezpośrednie spotkania z organizacjami pozarządowymi.

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie imiennego wyrażenia opinii.

3.Formularz zgłaszania opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej www.pniewy.wlkp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto będzie dostępny w pok. 20 Urzędu Miejskiego Pniewy, ul. Dworcowa 37,  w godzinach pracy Urzędu.

4. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 pkt 1 i 2 niniejszego zarządzenia, w pok. 20 Urzędu Miejskiego Pniewy, w godzinach pracy Urzędu.

5. Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Anna Fliger.

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Magda Balcer
informacje wytworzył:Magda Balcer
data udostępnienia: 2014-10-16 12:56:09
ostatnia modyfikacja: Magda Balcer 2014-10-16 12:56:09 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 załącznik - Formularz opinii
 Załacznik - Projekt programu
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213576