close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZARZĄDZENIA:
ZARZĄDZENIE NR 252/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 

ZARZĄDZENIE NR 252/14

BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 23 września 2014 r.

  

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwały nr XXX/272/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

 

§ 1. W uchwale nr XXX/272/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie     uchwały budżetowej na rok 2014,  zmienionej zarządzeniem nr 214/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 stycznia 2014 r., uchwałą nr XXXIV/300/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzeniem nr 216/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem nr 217/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24 lutego 2013r., uchwałą nr XXXV/311/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 13 marca 2014 r., zarządzeniem nr 219/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 220/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 31 marca 2014 r., zarządzeniem nr 225/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 17 kwietnia 2014 r., uchwałą nr XXXVII/323/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem nr 230/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 maja 2014 r., uchwałą nr XXXIX/338/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 maja 2014 r., zarządzeniem nr 235/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 2 czerwca 2014 r., uchwałą nr XL/347/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 czerwca 2014 r., zarządzeniem nr 237/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem nr 242/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 243/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 22 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 245/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 5 sierpnia 2014 r., zarządzeniem nr 247/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 sierpnia 2014 r., zarządzeniem nr 248/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą nr XLI/356/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 września 2014 r.,  Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

 1)      podane w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą  49 219 783,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące       41 964 920,50 zł,

            - wydatki majątkowe   7 254 863,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
               zarządzenia;

 

     2) podane w § 2 ust. 2 pkt1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
          rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 3 848 176,50zł,
          zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia;

 

     3) podane w § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
          o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań
          jednostki samorządu terytorialnego,  w wysokości 1 966 529 zł, zgodnie z załącznikiem
          nr 1b do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

 

 

 
informacje udostępnił:Magda Balcer
informacje wytworzył:Magda Balcer
data udostępnienia: 2014-11-07 13:38:15
ostatnia modyfikacja: Magda Balcer 2014-11-07 13:40:40 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik 2a
 Załącznik 2
 Załącznik 1b
 Załącznik 1a
 Załacznik 1
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213576