close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZARZĄDZENIA:
ZARZĄDZENIE NR 253/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 

ZARZĄDZENIE NR 253/14

BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 30 września 2014 r.

 

 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwały nr XXX/272/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

 

§ 1. W uchwale nr XXX/272/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie     uchwały budżetowej na rok 2014,  zmienionej zarządzeniem nr 214/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 stycznia 2014 r., uchwałą nr XXXIV/300/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzeniem nr 216/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem nr 217/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24 lutego 2013r., uchwałą nr XXXV/311/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 13 marca 2014 r., zarządzeniem nr 219/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 220/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 31 marca 2014 r., zarządzeniem nr 225/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 17 kwietnia 2014 r., uchwałą nr XXXVII/323/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem nr 230/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 maja 2014 r., uchwałą nr XXXIX/338/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 maja 2014 r., zarządzeniem nr 235/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 2 czerwca 2014 r., uchwałą nr XL/347/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 czerwca 2014 r., zarządzeniem nr 237/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem nr 242/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 243/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 22 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 245/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 5 sierpnia 2014 r., zarządzeniem nr 247/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 sierpnia 2014 r., zarządzeniem nr 248/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 27 sierpnia 2014 r., uchwałą nr XLI/356/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 września 2014 r., oraz zarządzeniem nr 253/14 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 września 2014 r., Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

 

1)      podane w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46 228 200,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w kwocie       44 584 824,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie   1 643 376,00 zł.;

 

2)      podane w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4 028 833,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia;

 

3)      podane w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą  49 400 440,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie           42 145 577,50 zł,

            - wydatki majątkowe w kwocie       7 254 863,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
               do niniejszego zarządzenia;

 

     4) podane w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
          rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4 028 833,50 zł,
          zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dochody i wydatki budżetu gminy Pniewy zwiększa się o kwotę 180 657 zł, z tego:

 

-  w dziale  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa przyznano dotację celową na zadania zlecone związane z sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w wysokości 58 398 zł,

 

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 122 259 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, a także dokonano przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach rozdziału.

 

 
informacje udostępnił:Magda Balcer
informacje wytworzył:Magda Balcer
data udostępnienia: 2014-11-07 13:46:10
ostatnia modyfikacja: Magda Balcer 2014-11-07 14:18:48 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik 3
 Załącznik 2a
 Załącznik 2
 Załącznik 1a
 Załacznik 1
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213578