close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
REFERENDUM 2015:
Głosowanie korespondencyjne

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - głosowanie korespondencyjne

Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

Każdy uprawniony do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego uprawniony do udziału w referendum zgłasza do 15 dnia przed dniem referendum tj. do 24 sierpnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie, ustnie  (do protokołu), telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL uprawnionego do udziału referendum,

- oświadczenie o wpisaniu uprawnionego do udziału w referendum do rejestru wyborców Gminy Pniewy,

- oznaczenie referendum,

- wskazanie adresu na który ma być wysłany pakiet lub deklaracja osobistego odbioru pakietu

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane również za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej - zwykły e-mail (bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E- puap ). 

W zgłoszeniu uprawniony do udziału w referendum może zażądać przesłania wraz z pakietem do głosowania nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet do głosowania nie później niż 7 dni przed dniem referendum.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Pniewy ul. św. Ducha 10 pok.2

Godziny pracy:

w poniedziałki od 8:00 - 16:00

we wtorki, środy i czwartki 7:30 - 15:30

 w piątki od 7:00 - 15:00

 

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia wymogi formalne upoważniony pracownik tut. urzędu doręcza pakiet wyborczy najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może być również doręczony za pośrednictwem operatora wyznaczonego

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. Poz. 852).

Tryb odwoławczy

BRAK

 
informacje udostępnił:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Porwich Danuta
data udostępnienia: 2015-08-18 09:48:33
ostatnia modyfikacja: Szymon Kowalewicz 2015-08-18 10:22:43 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 WNIOSEK
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 240086