close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI - SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI:
Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna.

BURMISTRZ GMINY PNIEWY

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna:

 

Drewno tartaczne topola 22,10 m3.

 

 

Drewno składowane jest:

Zajączkowo – dojazd do kąpieliska( przy płocie „Pałacu”)

Oferta dotyczy sprzedaży całości drewna.

Odbiór i transport drewna we własnym zakresie.

 

 

Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia  ofert z równą ceną, zamawiający może wezwać oferentów do złożenia nowych ofert.

Według aktualnego cennika Nadleśnictwa Pniewy cena w/w drewna wynosi 13.499,29 zł za całość.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego  Pniewy,

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy. Termin składania ofert wyznacza się na 25.03.2016 r. godz. 10.00. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem: „Zakup drewna tartacznego -  topola”.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2016 r. o godz. 10.15 w budynku Urzędu Miejskiego Pniewy,  ul. Dworcowa 37 w   sali sesyjnej.

O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

-  imię,  nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) oraz siedzibę oferenta;

-  oferowaną cenę  za całość drewna  i warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania sprzedaży;

-  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.

 

Informacje dodatkowe.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:

Adam Graja,   tel. 667691588

3. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
informacje udostępnił:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Adam Graja
data udostępnienia: 2016-03-14 15:31:49
ostatnia modyfikacja: Szymon Kowalewicz 2016-03-14 15:33:00 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213579