close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZGROMADZENIA:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

 

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie,

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w  Punkcie Obsługi Klienta lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: um@pniewy.wokiss.pl ,otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)

 

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone,

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres:  um@pniewy.wokiss.pl lub faks 612910097

 W zawiadomieniu podaj następujące dane: - imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim; - datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia; - ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia

2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w Punkcie Obsługi Klienta) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

 

Opłaty:

Brak.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Punkt Obsługi Klienta

Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, e-mail: um@pniewy.wokiss.pl

 faks: 612910097

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub

zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13. 2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

 Załączniki:

1. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego (załącznik nr 1).

2. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone. ( załącznik nr 2).

4. ustawa z dnia 24.07.2015 r. prawo o zgromadzeniach publicznych (załącznik nr 3).

 
informacje udostępnił:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Andrzej Hładki
data udostępnienia: 2016-12-12 10:02:13
ostatnia modyfikacja: Szymon Kowalewicz 2016-12-12 10:02:13 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik 3 - Prawo o zgromadzeniach
 Załącznik 2 - Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone
 Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia
 Załącznik 1 - Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213578