close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
GOSPODARKA KOMUNALNA

REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Maciej Wieczorek

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel: 61 29 38 613

 

 

 

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem handlu i reklam)

 

I.              Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru, doręczony przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem robót.

W przypadku robót związanych z przebudową ciągu uzbrojenia podziemnego oraz doprowadzaniem przyłączy do wniosku należy dołączyć:

·       potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji (ZUD),

·       plan sytuacyjny zajęcia,

·       harmonogram robót,

·       zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

·       potwierdzenie przyjęcia zlecenia na odtworzenie nawierzchni przez jednostkę specjalistyczną, dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

 

II.              Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

 

III.              Opłaty:

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z §1 i 2 Uchwały nr XXVI/221/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 listopada 2004 r w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 188, poz. 4344 z 2004r.).

 

IV.              Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 

V.              Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2, ust.4, ust.5, ust.11, ust.13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, j.t.,ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

 

VI.              Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej .

 

VII.              Inne informacje:

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

 

W przypadku awaryjnego zajęcia pasa drogowego należy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia awaryjnego wnoszący o wydanie decyzji o naliczeniu opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Dokumenty do pobrania:

·     

 
informacje udostępnił:Paweł Matuszak
informacje wytworzył:Justyna Chamczyk
data udostępnienia: 2011-09-08 11:58:28
ostatnia modyfikacja: Paweł Matuszak 2018-11-20 11:01:49 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o zajęcie pasa drogowego
 Wniosek na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi
 Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 245631