close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
Zgłoszenie do Komisji Konkursowej

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY PNIEWY

 

Zgodnie z zapisami Uchwały XXXIII/326/17 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie  „Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”, Burmistrz Gminy Pniewy powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

Zgłoszenia osób ( przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

Wzór zgłoszenia- w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących ( kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Burmistrza Gminy Pniewy.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pniewach.

 

 

 

             /-/ Burmistrz Gminy Pniewy

Jarosław Przewoźny

 

 

 

 

 

 

 

Pniewy, dnia 4 stycznia 2018 r.

 
informacje udostępnił:Anna Fliger
informacje wytworzył:Trol Intermedia
data udostępnienia: 2018-01-04 09:14:13
ostatnia modyfikacja: Anna Fliger 2018-01-04 09:14:13 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Formularz zgłoszenia
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213575