close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
UCHWAŁY 2010-2014:
UCHWAŁA NR XVII/128/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2012-2019

UCHWAŁA NR XVII/128/12

RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2012-2019

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2012-2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLIX/312/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2010-2017.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Plan Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2012-2019 jest niezbędnym dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dokument pozwoli ubiegać się o środki w ramach ogłaszanych konkursów. Dokument stanowiący załącznik do niniejszej uchwały opracowany jest zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z powodu wymogów proceduralnych związanych z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Odnowa
i rozwój wsi” Plan Odnowy Miejscowości musiał zostać zaktualizowany.

            Plan Odnowy Miejscowości Zajączkowo został przyjęty uchwałą nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zajączkowo z dnia 29 marca 2012 roku.

            Podjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Gminy Pniewy.

 
informacje udostępnił:Milena Łuczak
data udostępnienia: 2012-04-19 10:12:11
ostatnia modyfikacja: Milena Łuczak 2012-04-19 10:12:11 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Część II załącznika do uchwały nr XVII/128/12
 Część I załącznika do uchwały nr XVII/128/12
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 245635