close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Akty Prawa Miejscowego

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO kadencja 2014-2018

 

 

Nr uchwały

 

 

data

podjęcia

 

W sprawie

 

Publikacja

w Dzienniku Urzędowym

II/18/14

18.12.2014r

Uchwały budżetowej na rok 2015

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=6922

30.12.2014r

poz. 6922

II/21/14

18.12.2014r

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=260

14.01.2015r

poz. 260

II/24/14

18.12.2014r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=934

20.02.2015r

poz. 934

III/27/15

4.02.2015r.

Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=744

12.02.2015r

poz. 744

III/28/15

4.02.2015r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=745

12.02.2015r

poz. 745

III/29/15

4.02.2015r.

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=746

12.02.2015r

poz. 746

IV/35/15

5.03.2015r.

Podwyższenia kwot dochodów uprawniających do zasiłku celowego

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1764

25.03.2015r

poz. 1764

IV/36/15

5.03.2015r.

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Pniewy

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1476

12.03.2015r

poz. 1476

IV/37/15

5.03.2015r.

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1477

12.03.2015r

poz. 1477

IV/39/15

5.03.2015r.

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2015 roku”

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1796

26.03.2015r

poz. 1796

IV/41/15

5.03.2015r.

Zaliczenia ulic w mieście Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1797

26.03.2015r

poz. 1797

IV/42/15

5.03.2015r.

Określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1798

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XXV/257/17 z dn. 23.02.2017r.

26.03.2015r

poz. 1798

V/52/15

22.04.2015r

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3097

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nrVII/58/15 z dn. 27.05.2015r.

6.05.2015r.

poz. 3097

 

VII/58/15

27.05.2015r

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3695

9.06.2015r.

poz. 3695

VIII/65/15

25.06.2015r

Zmiany Uchwały Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącego ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4127

1.07.2015r.

poz. 4127

VIII/67/15

25.06.2015r

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Pniewach przy ul. Strzeleckiej – etap I

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4384

9.07.2015r.

poz. 4384

VIII/68/15

25.06.2015r

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pniewach przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4385

9.07.2015r.

poz. 4385

VIII/71/15

25.06.2015r

O zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4128

1.07.2015r.

poz. 4128

VIII/72/15

25.06.2015r

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4129

1.07.2015r.

poz. 4129

IX/77/15

24.09.2015r

Zaliczenia dróg na terenie gminy Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5546

30.09.2015r.

poz. 5546

X/97/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Czereśniowej” w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6188

2.11.2015r.

poz. 6188

X/98/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Malinowej” w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6189

2.11.2015r.

poz. 6189

X/99/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Jagodowej” w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6193

2.11.2015r.

poz. 6193

X/100/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Truskawkowej” w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6194

2.11.2015r.

poz. 6194

X/101/15

29.10.2015r

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6624

9.11.2015r.

poz. 6624

X/102/15

29.10.2015r

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6625

9.11.2015r.

poz. 6625

X/103/15

29.10.2015r

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa pod, od nieruchomości, pod leśnego i pod rolnego od osób fizycznych

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6626

9.11.2015r.

poz. 6626

X/104/15

29.10.2015r

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6627

9.11.2015r.

poz. 6627

X/105/15

29.10.2015

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2016 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6628

9.11.2015r.

poz. 6628

XI/108/15

26.11.2015

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8151

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XI/141/15 z dn. 26.11.2015r.

26.11.2015r

poz. 8151

XI/114/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Chełmno

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=547

15.01.2016r

poz. 547

XI/115/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Dębina

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=548

15.01.2016r

poz. 548

XI/116/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Dęborzyce

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=549

15.01.2016r

poz. 549

XI/117/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Jakubowo

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=550

15.01.2016r

poz. 550

XI/118/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Karmin

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=551

15.01.2016r

poz. 551

XI/119/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Kikowo

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=552

15.01.2016r

poz. 552

XI/120/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Konin

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=553

15.01.2016r

poz. 553

XI/121/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Koninek

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=554

15.01.2016r

poz. 554

XI/122/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Koszanowo

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=555

15.01.2016r

poz. 555

XI/123/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Lubocześnica

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=556

15.01.2016r

poz. 556

XI/124/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Lubosina

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=557

15.01.2016r

poz. 557

XI/125/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Nojewo

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=558

15.01.2016r

poz. 558

XI/126/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Nosalewo

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=559

15.01.2016r

poz. 559

XI/127/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Orliczko

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=560

15.01.2016r

poz. 560

XI/128/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Podpniewki

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=561

15.01.2016r

poz. 561

XI/129/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Psarce

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=562

15.01.2016r

poz. 562

XI/130/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Psarskie

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=563

15.01.2016r

poz. 563

XI/131/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Rudka

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=564

15.01.2016r

poz. 564

XI/132/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Turowo

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=565

15.01.2016r

poz. 565

XI/133/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Zajączkowo

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=566

15.01.2016r

poz. 566

XI/134/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Zamorze

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=567

15.01.2016r

poz. 567

XI/136/15

26.11.2015

Opłaty targowej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8148

26.11.2015r

poz. 8148

XI/137/15

26.11.2015

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8149

26.11.2015r

poz. 8149

XI/138/15

26.11.2015

Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8150

26.11.2015r

poz. 8150

XII/141/15

22.12.2015r

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

udzielonej dotacji

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8945

 

Na mocy uchwały nr 2/126/2016 z dn. 27.01.2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność § 4 ust. 1 pkt 2) i 3) uchwały nr XII/141/15.

30.12.2015r

poz. 8945

 XII/142/15

22.12.2015r

O zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8946

30.12.2015r

poz. 8946

XII/143/15

22.12.2015r

Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pniewy

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8952

30.12.2015r

poz. 8952

XII/144/15

22.12.2015r

 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2016-2020”

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8954

30.12.2015r

poz. 8954

XII/149/15

22.12.2015r

Uchwały budżetowej na rok 2016

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8961

30.12.2015r

poz. 8961

XIII/155/16

25.02.2016

Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1798

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XXV/258/17 z dn. 23.02.2017r.

03.03.2016r

poz. 1798

XIII/156/16

25.02.2016

Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pniewy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1799

03.03.2016r

poz. 1799

XIII/157/16

25.02.2016

Zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1800

03.03.2016r

poz.1800

XIII/160/16

25.02.2016

,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pniewy w 2016 roku”

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1801

03.03.2016r

poz.1801

XIII/161/16

25.02.2016

O zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1802

03.03.2016r

poz.1802

 

XIII/162/16

25.02.2016

Zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1803

03.03.2016r

poz.1803

XIV/166/16

30.03.2016

Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2790

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XV/175/16 z dn. 28.04.2016r.

12.04.2016r

poz.2790

XV/174/16

28.04.2016

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3372

16.05.2016r

poz. 3372

XVI/180/16

19.05.2016

Zmiany Uchwały Nr XXIX/254/05

Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie: Regulamin wynagradzania nauczycieli dotyczącego ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3712

08.06.2016r

poz. 3712

XVI/186/16

19.05.2016

Zmiany Uchwały Nr XXVI/228/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3713

08.06.2016r

poz. 3713

XX/201/16

30.06.2016

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4365

05.07.2016r

poz. 4365

XX/202/16

30.06.2016

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4366

05.07.2016r

poz. 4366

XX/203/16

30.06.2016

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4367

05.07.2016r

poz. 4367

XXI/207/16

13.09.2016

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Międzychodzkiej w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6094

12.10.2016r

poz. 6094

XXII/218/16

27.10.2016

Nadania nazwy ulicy w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6911

15.11.2016r

poz. 6911

XXII/219/16

27.10.2016

Nadania nazw ulicom w Pniewach

22.11.2016r

poz. 7142

XXII/221/16

27.10.2016

O zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6816

9.11.2016r.

poz. 6816

XXII/222/16

27.10.2016

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6817

9.11.2016r.

poz. 6817

XXII/223/16

27.10.2016

O zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6818

9.11.2016r.

poz. 6818

XXII/224/16

27.10.2016

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6819

9.11.2016r.

poz. 6819

XXII/225/16

27.10.2016

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6820

9.11.2016r.

poz. 6820

XXIII/232/16

24.11.2016

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wronieckiej i Leśnej w Pniewach – część A

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7474

2.12.2016r.

poz. 7474

XXIV/240/16

22.12.2016

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=259

5.01.2017r.

poz. 259

XXIV/241/16

22.12.2016

Określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Pniewy publicznym przedszkolu

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=260

5.01.2017r.

poz. 260

XXIV/252/16

22.12.2016

Uchwały budżetowej na rok 2017

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=472

11.01.2017r.

poz. 472

XXV/257/17

23.02.2017

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/search?year=2017&publisherId=51&timeStamp=1515153583556

 

6.03.2017r.

poz. 1846

XXV/258/17

23.02.2017

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1847

6.03.2017r.

poz. 1847

XXV/265/17

23.02.2017

W sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy oraz ich obciążenia

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1848

6.03.2017r.

poz. 1848

XXVI/268/17

30.03.2017

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3409

11.01.2017r

poz. 3409

XXVI/272/17

30.03.2017

W sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2017 roku”

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3264

12.04.2017r

poz. 3264

XXVI/273/17

30.03.2017

O zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3265

12.04.2017r

poz. 3265

XXVI/274/17

30.03.2017

W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3266

12.04.2017r

poz. 3266

XXVII/285/17

27.04.2017

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3794

09.05.2017r

poz. 3794

XXX/295/17

29.06.2017

W sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4931

06.07.2017r

poz. 4931

XXX/296/17

29.06.2017

W sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach i nadania Statutu

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5021

 

Uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXXII/312/17 z dn. 21.09.2017r.

 

10.07.2017

poz. 5021

XXXII/311/17

21.09.2017

W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Bursy Szkolnej w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6083

28.09.2017

poz. 6083  

XXXII/314/17

21.09.2017

W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6090

28.09.2017

poz. 6090 

XXXIII/327/17

26.10.2017

W sprawie nadania nazw ulicom w Pniewach.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7390

14.11.2017

poz. 7390

XXXIII/328/17

26.10.2017

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego w miejscowości Lubosina

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7187

7.11.2017

poz. 7187

XXXIII/329/17

26.10.2017

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego w rejonie  ulicy Jasnej w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7188

7.11.2017

poz. 7188

XXXIII/330/17

26.10.2017

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7217

7.11.2017

poz. 7217

XXXIII/332/17

26.10.2017

W sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7189

7.11.2017

poz. 7189

XXXIII/333/17

26.10.2017

W sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7190

7.11.2017

poz. 7190

XXXIII/334/17

26.10.2017

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 2018 rok

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7191

7.11.2017

poz. 7191

XXXIII/335/17

26.10.2017

W sprawie opłaty prolongacyjnej

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7192

7.11.2017

poz. 7192

XXXIV/343/17

30.11.2017

O zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=8197

7.11.2017

poz. 8197

XXXIV/344/17

30.11.2017

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

8.12.2017

poz. 8198

XXXV/348/17

21.12.2017

W sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=148

3.01.2018

poz. 148

XXXV/349/17

21.12.2017

W sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Pniewy.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=149

3.01.2018

poz. 149

XXXV/357/17

21.12.2017

W sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=155

3.01.2018

poz. 155

 

 
informacje udostępnił:Damian Bubnowski
informacje wytworzył:Magda Balcer
data udostępnienia: 2011-04-29 12:14:57
ostatnia modyfikacja: Damian Bubnowski 2018-01-09 09:24:21 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 231484