close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Akty Prawa Miejscowego

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO kadencja 2010-2014

 

 

 

Nr uchwały

 

 

data

podjęcia

 

 

W sprawie

 

Publikacja

w Dzienniku Urzędowym

 

III/13/10

16.12.2010 r.

,,Regulamin Cmentarza Komunalnego w Pniewach”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/424/

 

7.02.2011r

Nr 18

poz. 424

IV/16/10

30.12.2010 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/666/

 

15.02.2011r

Nr 33

poz. 666

IV/17/10

30.12.2010 r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów wymiaru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/667/

 

15.02.2011r

Nr 33

poz. 667

IV/19/10

30.12.2010 r.

Budżetu na 2011 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/668/

 

15.02.2011r

Nr 33

poz. 668

V/29/11

 

24.02.2011 r.

Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr K.N.I-8.4131-1-91/11 z dn. 5.04.2011 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 11 niniejszej uchwały.

 

 

V/30/11

24.02.2011 r.

Tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/1889/

 

Uchwałą nr 7/623/2011 z dn. 30.03.2011 r. Kolegium RIO w Poznaniu orzekło nieważność § 3 ust. 1 pkt 14); wyrażenia „lub innych wad” z  § 4 ust. 4 pkt 1; § 4 ust. 4 pkt 2, a także  § 11 ust. 5 uchwały

 

26.04.2011r

Nr 112

poz. 1889

V/33/11

24.02.2011 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w miejscowości Jakubowo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/1882/

 

26.04.2011r

Nr 111

poz. 1882

VI/37/11

03.03.2011 r.

Ustalenie opłat za niektóre świadczenia przedszkola publicznego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2625/

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr K.N.I-8.4131-1-97/11 z dn. 7.04.2011 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXX/251/13 z dn. 26.09.2013 r.

 

7.06.2011r

Nr 161

poz. 2625

VI/39/11

03.03.2011 r.

Określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/1864/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXV/348/17 z dn. 21.12.2017 r.

 

22.04.2011r

Nr 110

poz. 1864

VI/40/11

03.03.2011 r.

Przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/1865/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXIX/336/17 z dn. 28.05.2014 r.

 

22.04.2011r

Nr 110

poz. 1865

VIII/51/11

28.04.2011 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2011

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2909/

 

29.06.2011r

Nr 181

poz. 2909

VIII/55/11

28.04.2011 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężną, Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewach

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr K.N.I-8.4131-1-194/11 z dn. 9.06.2011 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność niniejszej uchwały.

 

 

X/60/11

31.05.2011 r.

Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/3087/

 

12.07.2011r

Nr 195

poz. 3087

XI/64/11

30.06.2011 r.

O zmianie uchwały w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/3779/

 

1.09.2011r

Nr 235

poz. 3779

XI/65/11

30.06.2011 r.

Świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/3780/

 

1.09.2011r

Nr 235

poz. 3780

XII/72/11

22.09.2011 r.

O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest"

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/168/

 

9.01.2012r

poz. 168

XII/73/11

22.09.2011 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężną, Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/4805/

 

7.11.2011r

Nr 298

poz. 4805

XIII/82/11

27.10.2011 r.

Wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/5927/

 

14.12.2011r

Nr 345

poz. 5927

XIII/86/11

27.10.2011 r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/5928/

 

14.12.2011r

Nr 345

poz. 5928

XIII/87/11

27.10.2011 r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/5929/

 

14.12.2011r

Nr 345

poz. 5929

XIII/88/11

27.10.2011 r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/5930/

 

14.12.2011r

Nr 345

poz. 5930

XIII/89/11

27.10.2011 r.

Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/5931/

 

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXXIII/335/17 z dn. 26.10.2017 r.

14.12.2011r

Nr 345

poz. 5931

XIII/90/11

27.10.2011 r.

O uchyleniu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/5932/

 

14.12.2011r

Nr 345

poz. 5932

XIV/92/11

24.11.2011 r.

Określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2012

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/6451/

 

23.12.2011r

Nr 361

poz. 6451

XIV/93/11

24.11.2011 r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów wymiaru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/6452/

 

23.12.2011r

Nr 361

poz. 6452

XIV/94/11

24.11.2011 r.

Zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/6453/

 

23.12.2011r

Nr 361

poz. 6453

XIV/95/11

24.11.2011 r.

Ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr K.N.I-8.4131-1-409/11 z dn. 23.12.2011 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność niniejszej uchwały.

 

 

XV/101/11

21.12.2011 r.

Budżetu na 2012 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/566/

 

23.01.2012r

poz. 566

XVI/111/12

29.02.2012 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą przy ul. Wronieckiej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/2001/

 

27.04.2012r

poz. 2001

XVI/114/12

29.02.2012 r.

Ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/1526/

 

26.03.2012r

poz. 1526

XVI/119/12

29.02.2012 r.

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2012 roku”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/1531/

 

26.03.2012r

poz. 1531

XVI/121/12

29.02.2012 r.

O zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/1532/

 

26.03.2012r

poz. 1532

XVI/122/12

29.02.2012 r.

Określenia wysokości stawki opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/1274/

 

Uchwałą nr 6/526/2012 z dn. 21.03.2012 r. Kolegium RIO w Poznaniu orzekło nieważność niniejsze uchwały.

 

7.03.2012r

poz. 1274

XVII/130/12

17.04.2012 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/2687/

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr K.N.I-4131.1.151.2012.8 z dn. 25.05.2012 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 10 niniejszej uchwały.

 

18.06.2012r

poz. 2687

XVII/131/12

17.04.2012 r.

Nadania nazwy ulicy w Pniewach (ul. Poziomkowa)

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/2145/

 

9.05.2012r

poz. 2145

XVII/132/12

17.04.2012 r.

Nadania nazwy ulicy w Pniewach (ul. Lawendowa)

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/2146/

 

9.05.2012r

poz. 2146

XVII/133/12

17.04.2012 r.

Określenia wysokości stawki opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/1999/

 

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XI/136/15 z dn. 26.11.2015 r.

 

27.04.2012r

poz. 1999

XVII/134/12

17.04.2012 r.

O zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/2147/

 

9.05.2012r

poz. 2147

XX/147/12

11.07.2012 r.

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3468/

 

3.08.2012r

poz. 3468

XX/148/12

11.07.2012 r.

Upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3469/

 

3.08.2012r

poz. 3469

XX/153/12

11.07.2012 r.

O zmianie uchwały w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3470/

 

3.08.2012r

poz. 3470

XXI/161/12

27.09.2012 r.

Zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Pniewy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/4222/

 

Uchwałą nr 19/1348/2012 z dn. 30.10.2012 r. Kolegium RIO w Poznaniu stwierdziło nieważność niniejszej uchwały.

 

8.10.2012r

poz. 4222

XXI/162/12

27.09.2012 r.

Statutu Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/5641/

 

27.11.2012r

poz. 5641

XXI/166/12

27.09.2012 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/4946/

 

7.11.2012r

poz. 4946

XXII/172/12

29.10.2012 r.

Podziału Gminy Pniewy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/5544/

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXVII/375 /18z dn. 22.03.2018 r.

23.11.2012r

poz. 5544

XXII/174/12

29.10.2012 r.

Poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/5058/

 

09.11.2012r

poz. 5058

XXII/175/12

29.10.2012 r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/5059/

 

9.11.2012r

poz. 5059

XXII/176/12

29.10.2012 r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/5060/

 

9.11.2012r

poz. 5060

XXII/177/12

29.10.2012 r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2012/5061/

 

9.11.2012r

poz. 5061

XXIV/185/12

20.12.2012 r.

Budżetu Gminy Pniewy na rok 2013

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/632/

 

17.01.2013r

poz. 632

XXIV/187/12

20.12.2012 r.

Utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1733/

 

20.02.2013r

poz. 1733

XXIV/188/12

20.12.2012 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2296/

 

30.03.2013r

poz. 2296

XXIV/193/12

20.12.2012 r.

Przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, niezamieszkałych przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/944/

 

28.01.2013r

poz. 944

XXIV/194/12

20.12.2012 r.

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1232/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXI/254/13 z dn. 29.10.2013 r.

 

 

5.02.2013r

poz. 1232

XXIV/195/12

20.12.2012 r.

Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/841/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXV/215/13 z dn. 26.03.2013 r.

 

25.01.2013r

poz. 841

XXIV/196/12

20.12.2012 r.

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1361/

 

7.02.2013r

poz. 1361

XXIV/197/12

20.12.2012 r.

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/918/

 

28.01.2013r

poz. 918

XXIV/198/12

20.12.2012 r.

Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/919/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr II/21/14 z dn. 18.12.2014 r.

 

28.01.2013r

poz. 919

XXIV/199/12

20.12.2012 r.

Zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/458/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXV/349/17 z dn. 21.12.2017 r.

 

14.01.2013r

poz. 458

XXV/209/13

26.03.2013 r.

Podziału Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2983/

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXVII/376 /18z dn. 22.03.2018 r.

 

16.04.2013r

poz. 2983

XXV/214/13

26.03.2013 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego Zajączkowo, obręb Psarskie

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3599/

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr K.N.I-4131.1.284.2013.8 z dn. 9.05.2013 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 14 pkt 1 i pkt 2 lit a niniejszej uchwały.

 

20.05.2013r

poz. 3599

XXV/215/13

26.03.2013 r.

Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2692/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr III/27/15 z dn. 4.02.2015 r.

 

8.04.2013r

poz. 2692

XXV/216/13

26.03.2013 r.

O zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2984/

 

16.04.2013r

poz. 2984

XXV/217/13

26.03.2013 r.

Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2985/

 

16.04.2013r

poz. 2985

XXV/219/13

26.03.2013 r.

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pniewy w 2013 roku”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2986/

 

16.04.2013r

poz. 2986

XXV/220/13

26.03.2013 r.

Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2987/

 

16.04.2013r

poz. 2987

XXVI/226/13

25.04.2013 r.

O zmianie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pniewy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3501/

 

14.05.2013r

poz. 3501

XXVI/227/13

25.04.2013 r.

Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3560/

 

15.05.2013r

poz. 3560

XXVI/228/13

25.04.2013 r.

Zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3561/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXV/265/17 z dn. 23.02.2017 r.

 

15.05.2013r

poz. 3561

XXX/250/13

26.09.2013 r.

O zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/5713/

 

23.10.2013r

poz. 5713

XXX/251/13

26.09.2013 r.

Określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Pniewy publicznym przedszkolu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/5714/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XXIV/241/16 z dn. 22.12.2016 r.

 

23.10.2013r

poz. 5714

XXXI/254/13

29.10.2013 r.

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ta terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/6024/

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr IV/36/15 z dn. 5.03.2015 r.

 

5.11.2013r

poz. 6024

XXXI/257/13

29.10.2013 r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/6025/

 

5.11.2013r

poz. 6025

XXXI/258/13

29.10.2013 r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/6026/

 

5.11.2013r

poz. 6026

XXXI/259/13

29.10.2013 r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/6027/

 

5.11.2013r

poz. 6027

XXXII/261/13

28.11.2013 r.

O zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/6883/

 

4.12.2013r

poz. 6883

XXXIII/272/13

20.12.2013 r.

Uchwały budżetowej na rok 2014

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/7450/

 

30.12.2013r

poz. 7450

XXXIII/273/13

20.12.2013 r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/7451/

 

30.12.2013r

poz. 7451

XXXIII/274/13

20.12.2013 r.

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/7452/

 

30.12.2013r

poz. 7452

XXXIII/275/13

20.12.2013 r.

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2013/7453/

 

30.12.2013r

poz. 7453

XXXIII/276/13

20.12.2013 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 32/5 i 32/2, położonych w miejscowości Lubocześnica

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/561/

 

24.01.2014r

poz. 561

XXXIII/277/13

20.12.2013 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 110/3, 109/1, 110/2, 297 i 31/1, położonych w miejscowości Rudka

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/521/

 

22.01.2014r

poz. 521

XXXIV/280/14

30.01.2014 r.

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1270/

 

27.02.2014r

poz. 1270

XXXIV/282/14

30.01.2014 r.

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1271/

 

27.02.2014r

poz. 1271

XXXIV/283/14

30.01.2014 r.

Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1272/

 

27.02.2014r

poz. 1272

XXXIV/284/14

30.01.2014 r.

Ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1273/

 

27.02.2014r

poz. 1273

XXXIV/285/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z terenu „Łazienek Miejskich” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1239/

 

27.02.2014r

poz. 1239

XXXIV/286/14

30.01.2014 r.

Regulaminu kąpieliska i plaży w „Łazienkach Miejskich” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1240/

 

27.02.2014r

poz. 1240

XXXIV/287/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w „Łazienkach Miejskich” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1241/

 

27.02.2014r

poz. 1241

XXXIV/288/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z Hali Sportowo – Widowiskowej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1242/

 

27.02.2014r

poz. 1242

XXXIV/289/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1243/

 

27.02.2014r

poz. 1243

XXXIV/290/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z siłowni w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1244/

 

27.02.2014r

poz. 1244

XXXIV/291/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z sauny suchej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1245/

 

27.02.2014r

poz. 1245

XXXIV/292/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1360/

 

3.03.2014r

poz. 1360

XXXIV/293/14

30.01.2014 r.

Regulaminu boiska środowiskowego w Chełmnie

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1246/

 

27.02.2014r

poz. 1246

XXXIV/294/14

30.01.2014 r.

Regulaminu korzystania z placów zabaw

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1247/

 

27.02.2014r

poz. 1247

XXXIV/295/14

30.01.2014 r.

Regulaminu Stadionu Miejskiego w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1248/

 

27.02.2014r

poz. 1248

XXXIV/299/14

30.01.2014 r.

O zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1249/

 

27.02.2014r

poz. 1249

XXXV/302/14

13.03.2014 r.

Ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/2253/

 

8.04.2014r

poz. 2253

XXXV/308/14

13.03.2014 r.

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pniewy w 2014 roku”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/2254/

 

8.04.2014r

poz. 2254

XXXVIII/325/14

19.05.2014 r.

Wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pniewy w celu udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3231/

 

22.05.2014r

poz. 3231

XXXIX/331/14

28.05.2014 r.

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2015

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3399/

 

3.06.2014r

poz. 3399

XXXIX/333/14

28.05.2014 r.

Ograniczenia spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3400/

 

3.06.2014r

poz. 3400

XXXIX/334/14

28.05.2014 r.

O zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3377/

 

2.06.2014r

poz. 3377

XXXIX/335/14

28.05.2014 r.

O zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3378/

 

2.06.2014r

poz. 3378

XXXIX/336/14

28.05.2014 r.

Regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/4300/

 

Uchwałą nr 13/678/2014 z dn. 25.06.2014 r. Kolegium RIO w Poznaniu stwierdziło nieważność niniejszej uchwały.

 

31.07.2014r

poz. 4300

XL/341/14

25.06.2014 r.

O zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/4211/

 

24.07.2014r

poz. 4211

XL/342/14

25.06.2014 r.

Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w przypadku należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/4210/

 

24.07.2014r

poz. 4210

XL/343/14

25.06.2014 r.

Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pniewy dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3756/

 

Uchwałą nr 15/801/2014 z dn. 23.07.2014 r. Kolegium RIO w Poznaniu stwierdziło nieważność niniejszej uchwały w części obejmującej:

1. § 4 ust.1-3

2. W § 7 ust.2 wyrażenia „w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym trwała przerwa wakacyjna” 3. W § 9 ust.6 wyrażenia „który zawiera w szczególności: 1) wskazanie szkoły objętej kontrolą i organu prowadzącego tą szkołę; 2) wskazanie osób kontrolujących; 3) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą; 4) wskazanie zakresu tematycznego kontroli; 5) opis ustalonego stanu faktycznego; 6) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości; 7) zestawienie załączników do protokołu;” 4. § 9 ust.8-14

 

Niniejsza uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr XI/108/15 z dn. 26.11.2015 r.

 

27.06.2014r

poz. 3756

XL/344/14

25.06.2014 r.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis na tworzenie nowych miejsc pracy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/3757/

 

Uchwałą nr 15/791/2014 z dn. 23.07.2014 r. Kolegium RIO w Poznaniu stwierdziło nieważność niniejszej uchwały w części obejmującej:

  1. § 5 ust. 2b wyrażenia „pozostałych”.
  2. W załączniku nr 1 do uchwały, w części „załączniki” wyrażenia „Prawomocna decyzja pozwolenia na użytkowanie inwestycji wydanej przez właściwy organ administracji techniczno-budowlanej”.

 

27.06.2014r

poz. 3757

XL/345/14

25.06.2014 r.

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/4209/

 

24.07.2014r

poz. 4209

XLI/349/14

11.09.2014 r.

Regulaminu udzielania Pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/5810/

 

11.09.2014r

poz. 5810

XLI/352/14

11.09.2014 r.

Regulaminu boiska w Kikowie

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/4977/

 

26.09.2014r

poz. 4977

XLI/353/14

11.09.2014 r.

O zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/4870/

 

17.09.2014r

poz. 4870

XLI/358/14

11.09.2014 r.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/4978/

 

26.09.2014r

poz. 4978

XLII/362/14

30.10.2014 r.

„Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr K.N.I-4131.1.459.2014.8 z dn. 26.11.2014 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność niniejszej uchwały.

 

 

XLII/363/14

30.10.2014 r.

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/6307/

 

25.11.2014r

poz. 6307

XLII/369/14

30.10.2014 r.

Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/6308/

 

25.11.2014r

poz. 6308

XLII/371/14

30.10.2014 r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/5757/

 

5.11.2014r

poz. 5757

XLII/372/14

30.10.2014 r.

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/5763/

 

5.11.2014r

poz. 5763

XLII/373/14

30.10.2014 r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2014/5764/

 

5.11.2014r

poz. 5764

 

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO kadencja 2014-2018

 

 

Nr uchwały

 

 

data

podjęcia

 

W sprawie

 

Publikacja

w Dzienniku Urzędowym

II/18/14

18.12.2014r

Uchwały budżetowej na rok 2015

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=6922

 

30.12.2014r

poz. 6922

II/21/14

18.12.2014r

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=260

 

14.01.2015r

poz. 260

II/24/14

18.12.2014r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=934

 

20.02.2015r

poz. 934

III/27/15

4.02.2015r.

Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=744

 

12.02.2015r

poz. 744

III/28/15

4.02.2015r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=745

 

12.02.2015r

poz. 745

III/29/15

4.02.2015r.

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=746

 

12.02.2015r

poz. 746

IV/35/15

5.03.2015r.

Podwyższenia kwot dochodów uprawniających do zasiłku celowego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1764

 

25.03.2015r

poz. 1764

IV/36/15

5.03.2015r.

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1476

 

12.03.2015r

poz. 1476

IV/37/15

5.03.2015r.

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1477

 

12.03.2015r

poz. 1477

IV/39/15

5.03.2015r.

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2015 roku”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1796

 

26.03.2015r

poz. 1796

IV/41/15

5.03.2015r.

Zaliczenia ulic w mieście Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1797

 

26.03.2015r

poz. 1797

IV/42/15

5.03.2015r.

Określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1798

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XXV/257/17 z dn. 23.02.2017r.

 

26.03.2015r

poz. 1798

V/52/15

22.04.2015r

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3097

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr VII/58/15 z dn. 27.05.2015r.

 

6.05.2015r.

poz. 3097

 

VII/58/15

27.05.2015r

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3695

 

9.06.2015r.

poz. 3695

VIII/65/15

25.06.2015r

Zmiany Uchwały Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącego ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4127

 

1.07.2015r.

poz. 4127

VIII/67/15

25.06.2015r

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Pniewach przy ul. Strzeleckiej – etap I

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4384

 

9.07.2015r.

poz. 4384

VIII/68/15

25.06.2015r

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pniewach przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4385

 

9.07.2015r.

poz. 4385

VIII/71/15

25.06.2015r

O zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4128

 

1.07.2015r.

poz. 4128

VIII/72/15

25.06.2015r

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4129

 

1.07.2015r.

poz. 4129

IX/77/15

24.09.2015r

Zaliczenia dróg na terenie gminy Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5546

Zmiana uchwały na mocy uchwały nr XLII/425/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

30.09.2015r.

poz. 5546

X/97/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Czereśniowej” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6188

 

2.11.2015r.

poz. 6188

X/98/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Malinowej” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6189

 

2.11.2015r.

poz. 6189

X/99/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Jagodowej” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6193

 

2.11.2015r.

poz. 6193

X/100/15

29.10.2015r

Nadania nazwy ulicy „Truskawkowej” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6194

 

2.11.2015r.

poz. 6194

X/101/15

29.10.2015r

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6624

 

9.11.2015r.

poz. 6624

X/102/15

29.10.2015r

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6625

 

9.11.2015r.

poz. 6625

X/103/15

29.10.2015r

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa pod, od nieruchomości, pod leśnego i pod rolnego od osób fizycznych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6626

 

9.11.2015r.

poz. 6626

X/104/15

29.10.2015r

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6627

 

9.11.2015r.

poz. 6627

X/105/15

29.10.2015

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2016 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6628

 

9.11.2015r.

poz. 6628

XI/108/15

26.11.2015

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8151

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XI/141/15 z dn. 26.11.2015r.

 

26.11.2015r

poz. 8151

XI/114/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Chełmno

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=547

 

15.01.2016r

poz. 547

XI/115/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Dębina

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=548

 

15.01.2016r

poz. 548

XI/116/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Dęborzyce

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=549

 

15.01.2016r

poz. 549

XI/117/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Jakubowo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=550

 

15.01.2016r

poz. 550

XI/118/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Karmin

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=551

 

15.01.2016r

poz. 551

XI/119/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Kikowo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=552

 

15.01.2016r

poz. 552

XI/120/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Konin

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=553

 

15.01.2016r

poz. 553

XI/121/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Koninek

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=554

 

15.01.2016r

poz. 554

XI/122/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Koszanowo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=555

 

15.01.2016r

poz. 555

XI/123/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Lubocześnica

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=556

 

15.01.2016r

poz. 556

XI/124/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Lubosina

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=557

 

15.01.2016r

poz. 557

XI/125/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Nojewo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=558

 

15.01.2016r

poz. 558

XI/126/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Nosalewo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=559

 

15.01.2016r

poz. 559

XI/127/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Orliczko

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=560

 

15.01.2016r

poz. 560

XI/128/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Podpniewki

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=561

 

15.01.2016r

poz. 561

XI/129/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Psarce

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=562

 

15.01.2016r

poz. 562

XI/130/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Psarskie

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=563

 

15.01.2016r

poz. 563

XI/131/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Rudka

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=564

 

15.01.2016r

poz. 564

XI/132/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Turowo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=565

 

15.01.2016r

poz. 565

XI/133/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Zajączkowo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=566

 

15.01.2016r

poz. 566

XI/134/15

26.11.2015

Statutu Sołectwa Zamorze

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=567

 

15.01.2016r

poz. 567

XI/136/15

26.11.2015

Opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8148

 

26.11.2015r

poz. 8148

XI/137/15

26.11.2015

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8149

 

26.11.2015r

poz. 8149

XI/138/15

26.11.2015

Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8150

 

26.11.2015r

poz. 8150

XII/141/15

22.12.2015r

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

udzielonej dotacji

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8945

 

Na mocy uchwały nr 2/126/2016 z dn. 27.01.2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność § 4 ust. 1 pkt 2) i 3) uchwały nr XII/141/15.

 

30.12.2015r

poz. 8945

 XII/142/15

22.12.2015r

O zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8946

 

30.12.2015r

poz. 8946

XII/143/15

22.12.2015r

Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8952

 

30.12.2015r

poz. 8952

XII/144/15

22.12.2015r

 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2016-2020”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8954

 

30.12.2015r

poz. 8954

XII/149/15

22.12.2015r

Uchwały budżetowej na rok 2016

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8961

 

30.12.2015r

poz. 8961

XIII/155/16

25.02.2016

Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1798

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XXV/258/17 z dn. 23.02.2017r.

 

03.03.2016r

poz. 1798

XIII/156/16

25.02.2016

Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pniewy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1799

 

03.03.2016r

poz. 1799

XIII/157/16

25.02.2016

Zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1800

 

03.03.2016r

poz.1800

XIII/160/16

25.02.2016

,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pniewy w 2016 roku”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1801

 

03.03.2016r

poz.1801

XIII/161/16

25.02.2016

O zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1802

 

03.03.2016r

poz.1802

 

XIII/162/16

25.02.2016

Zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1803

 

03.03.2016r

poz.1803

XIV/166/16

30.03.2016

Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2790

 

Uchwała straciła moc na podst. uchwały nr XV/175/16 z dn. 28.04.2016r.

 

12.04.2016r

poz.2790

XV/174/16

28.04.2016

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3372

 

16.05.2016r

poz. 3372

XVI/180/16

19.05.2016

Zmiany Uchwały Nr XXIX/254/05

Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie: Regulamin wynagradzania nauczycieli dotyczącego ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3712

 

08.06.2016r

poz. 3712

XVI/186/16

19.05.2016

Zmiany Uchwały Nr XXVI/228/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3713

 

08.06.2016r

poz. 3713

XX/201/16

30.06.2016

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4365

 

05.07.2016r

poz. 4365

XX/202/16

30.06.2016

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4366

 

05.07.2016r

poz. 4366

XX/203/16

30.06.2016

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4367

 

05.07.2016r

poz. 4367

XXI/207/16

13.09.2016

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Międzychodzkiej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6094

 

12.10.2016r

poz. 6094

XXII/218/16

27.10.2016

Nadania nazwy ulicy w Pniewach

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6911

15.11.2016r

poz. 6911

XXII/219/16

27.10.2016

Nadania nazw ulicom w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7141

 

22.11.2016r

poz. 7141

XXII/221/16

27.10.2016

O zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6816

 

9.11.2016r.

poz. 6816

XXII/222/16

27.10.2016

O zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6817

 

9.11.2016r.

poz. 6817

XXII/223/16

27.10.2016

O zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6818

 

9.11.2016r.

poz. 6818

XXII/224/16

27.10.2016

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6819

 

9.11.2016r.

poz. 6819

XXII/225/16

27.10.2016

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6820

 

9.11.2016r.

poz. 6820

XXIII/232/16

24.11.2016

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wronieckiej i Leśnej w Pniewach – część A

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7474

 

2.12.2016r.

poz. 7474

XXIV/240/16

22.12.2016

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=259

 

5.01.2017r.

poz. 259

XXIV/241/16

22.12.2016

Określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Pniewy publicznym przedszkolu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=260

 

5.01.2017r.

poz. 260

XXIV/252/16

22.12.2016

Uchwały budżetowej na rok 2017

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=472

 

11.01.2017r.

poz. 472

XXV/257/17

23.02.2017

Określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/search?year=2017&publisherId=51&timeStamp=1515153583556

 

6.03.2017r.

poz. 1846

XXV/258/17

23.02.2017

Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1847

 

6.03.2017r.

poz. 1847

XXV/265/17

23.02.2017

Zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy oraz ich obciążenia

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1848

 

6.03.2017r.

poz. 1848

XXVI/268/17

30.03.2017

Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3409

 

11.01.2017r

poz. 3409

XXVI/272/17

30.03.2017

 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2017 roku”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3264

 

12.04.2017r

poz. 3264

XXVI/273/17

30.03.2017

O zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3265

 

12.04.2017r

poz. 3265

XXVI/274/17

30.03.2017

Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3266

 

12.04.2017r

poz. 3266

XXVII/285/17

27.04.2017

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3794

 

09.05.2017r

poz. 3794

XXX/295/17

29.06.2017

Ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4931

 

06.07.2017r

poz. 4931

XXX/296/17

29.06.2017

Utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach i nadania Statutu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5021

 

Uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXXII/312/17 z dn. 21.09.2017r.

 

10.07.2017

poz. 5021

XXXII/311/17

21.09.2017

Ustalenia opłat za korzystanie z Bursy Szkolnej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6083

 

28.09.2017

poz. 6083  

XXXII/314/17

21.09.2017

Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6090

 

28.09.2017

poz. 6090 

XXXIII/327/17

26.10.2017

Nadania nazw ulicom w Pniewach.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7390

 

14.11.2017

poz. 7390

XXXIII/328/17

26.10.2017

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego w miejscowości Lubosina

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7187

 

7.11.2017

poz. 7187

XXXIII/329/17

26.10.2017

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego w rejonie  ulicy Jasnej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7188

 

7.11.2017

poz. 7188

XXXIII/330/17

26.10.2017

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7217

 

7.11.2017

poz. 7217

XXXIII/332/17

26.10.2017

Stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7189

 

7.11.2017

poz. 7189

XXXIII/333/17

26.10.2017

Podatku od środków transportowych na 2018 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7190

 

7.11.2017

poz. 7190

XXXIII/334/17

26.10.2017

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 2018 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7191

 

7.11.2017

poz. 7191

XXXIII/335/17

26.10.2017

Opłaty prolongacyjnej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7192

 

7.11.2017

poz. 7192

XXXIV/343/17

30.11.2017

O zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=8197

 

7.11.2017

poz. 8197

XXXIV/344/17

30.11.2017

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/8198/

 

8.12.2017

poz. 8198

XXXV/348/17

21.12.2017

Określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=148

 

3.01.2018

poz. 148

XXXV/349/17

21.12.2017

Zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Pniewy.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=149

 

Na mocy uchwały Nr 3/112/2018 z dnia 22.01.2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność niniejszej uchwały.

 

3.01.2018

poz. 149

XXXV/357/17

21.12.2017

Uchwały budżetowej na rok 2018.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=155

 

3.01.2018

poz. 155

XXXVI/359/18

 

8.02.2018

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1466

 

13.02.2018

poz. 1466

XXXVI/360/18

 

8.02.2018

Określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Pniewy publicznym przedszkolu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1467

 

13.02.2018

poz. 1467

XXXVI/366/18

 

8.02.2018

O zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1468

 

13.02.2018

poz. 1468

XXXVI/367/18

 

8.02.2018

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1469

 

13.02.2018

poz. 1469

XXXVII/375/18

22.03.2018

Podziału gminy Pniewy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2900

 

3.04.2018

poz. 2900

XXXVII/376/18

22.03.2018

Podziału gminy Pniewy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2901

 

3.04.2018

poz. 2901

XXXVII/381/18

22.03.2018

Ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jawor” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2902

 

3.04.2018

poz. 2902

XXXVII/382/18

22.03.2018

Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2903

 

3.04.2018

poz. 2903

XXXVII/384/18

22.03.2018

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2018 roku”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2904

 

3.04.2018

poz. 2904

XXXVII/386/18

22.03.2018

O zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Czereśniowej” w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2905

 

3.04.2018

poz. 2905

XXXVII/387/18

22.03.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pniewach

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2906

 

3.04.2018

poz. 2906

XXXIX/396/18

26.04.2018

Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4091

 

11.05.2018

poz. 4091

XXXIX/400/18

26.04.2018

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2019

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4092

 

11.05.2018

poz. 4092

XXXIX/401/18

26.04.2018

Wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy

na 2018 rok

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4093

 

11.05.2018

poz. 4093

XXXIX/403/18

26.04.2018

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buszewie

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4094

 

11.05.2018

poz. 4094

XLI/413/18

6.06.2018

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4861

 

14.06.2018

poz. 4861

XLI/414/18

6.06.2018

Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4900

 

14.06.2018

poz. 4900

XLI/415/18

6.06.2018

Regulaminu kąpieliska i plaży w Zajączkowie

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4902

 

14.06.2018

poz. 4976

XLI/416/18

6.06.2018

Regulaminu kąpieliska i plaży w Zamorzu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4976

 

19.06.2018

poz. 4976

XLII/421/18

27.06.2018

Wyrażenia zgody na udzielenie dotacji wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5459

 

4.07.2018

poz. 5459

XLII/422/18

27.06.2018

Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pniewy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5460

 

4.07.2018

poz. 5460

XLII/423/18

27.06.2018

Ustalenia na terenie Gminy Pniewy odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5461

 

4.07.2018

poz. 5461

XLII/425/18

27.06.2018

o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5462

 

4.07.2018

poz. 5462

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Damian Bubnowski
informacje wytworzył:Magda Balcer
data udostępnienia: 2011-04-29 12:14:57
ostatnia modyfikacja: Damian Bubnowski 2018-08-28 11:33:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243017