szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
OBWIESZCZENIA:

OBWIESZCZENIE dla inwestycji polegającej na: zasileniu w energię elektryczną kamery monitoringu miejskiego z montażem słupa z kamerą, na działce o nr ewid. 1542 położonej w miejscowości Pniewy, os. Wyzwolenia.5 Czerwca 2018

OBWIESZCZENIE dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania dwóch sal lekcyjnych na sale przedszkolne oraz przebudowa fragmentów budynku w związku z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów p.poż., na działkach o nr ewid. 2129, 21315 Czerwca 2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego, rewitalizacja miasta Pniewy – etap I25 Kwietnia 2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego z dnia 24 kwietnia 2018r.25 Kwietnia 2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.3 Kwietnia 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dla inwestycji polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci SN-15 kV, stacji transformaterowej SN/nn i elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV w Pniewach, na działkach o nr ewid. 2081, 2082, 2083, 2084 (obręb g3 Kwietnia 2018

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie „Żydowskich Gór”.27 Marca 2018

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie22 Marca 2018

Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.22 Marca 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dla inwestycji polegającej na: rewitalizacja miasta Pniewy – etap I : Zagospodarowanie terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach, na działkach o nr ewid. 900/2, 899, 927. 9 Marca 2018

« poprzednia strona  następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 231506