szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
DECYZJE ŚRODOWISKOWE:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 184 i 186 włącznie do końca drogi wojewódzkiej w m. Nojewo 20 Lutego 2013

Przebudowa drogi do kompleksu leśnego Dąbrowa i szkółki leśnej Nadleśnitwa Pniewy, na działkach o nr ewid. 80278, 80373/1, 80368/1, 2082, 129, 131/1, 80243, 80238/1, 80362/2, 80238/2 w obrębie Pniewy Zamek i Chełmno - Jakubowo22 Stycznia 2013

Wymiana zbiorników paliwowych podziemnych jednopłaszczowych o łącznej pojemności 40 m3 na zbiorniki paliwowe podziemne dwupłaszczowe o tej samej pojemności na dotychczasowych fundamentach na działce nr 38/6 w miejscowości Chełmno30 Listopada 2012

Budowa siaci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, rurociągiem tłocznym ścieków, przepompownią ścieków i zbiornikiem na ścieki w miejscowości Turowo gmina Pniewy, na działkach o nr ewid. 55/12, 114/8, 188/2, 150/1, 137/1 - obręb Turo22 Października 2012

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny izobutan, składającej się z trzech zbiorników naziemnych o pojemności 4,85 m3 każdy, przeznaczonych do zasilania inslalacji gazowej na cele produkcyjne, na działce nr 39/6 w miejscowości Buszewo27 Września 2012

Budowa stacji paliw TEDEX w Pniewach przy ul. Strzeleckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2078/3 w Pniewach19 Września 2012

PKN ORLEN - Wymiana istniejącego dystrybutora LPG na wieloproduktowy i posadowienie dystrybutora LPG w nowym miejscu na istniejącej stacji paliw przy ul. Poznańskiej21 Czerwca 2012

Rozbudowa istniejącego obiektu produkcyjnego o część produkcyjną oraz część magazynową wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz infrastrukturą techniczną24 Kwietnia 2012

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w m. Pniewy i Chełmno-Jakubowo24 Kwietnia 2012

Kontynuacja eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Zajączkowo na części działki o nr ew. 80226/5 w m. Zajaczkowo12 Marca 2012

« poprzednia strona  następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 213812