szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
ZARZĄDZENIA - ROK 2018:

ZARZĄDZENIE NR 222/18 w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020.4 Stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 221/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy uprawnień do zaciągania w 2018 r. zobowiązań z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXV/356/17 Rady Miejskiej Pniewy z dni3 Stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 220/17 w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 3 Stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 219/18 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20183 Stycznia 2018

 
. .
BIP - liczba wejść: 213575