szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
OBWIESZCZENIA:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. budowy drogi gminnej na terenie działki o nr ewid. 227/2 położonej w obrębie miejscowości Nojewo, gmina Pniewy.6 Września 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. wykonania małej retencji nizinnej na terenie działek o nr ewid. 80238, 80240/1, 80240/2, 80240/3, 80250/1, 80251/1, 80251/2, 80251/3, 80252 położonych w obrębie miejscowości Konin, gmina Pniewy. 3 Września 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. wykonania projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Sieraków.3 Września 2018

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Pniewy na podstawie art. 422 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych.24 Sierpnia 2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2018r. 23 Sierpnia 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4kV kablowej i złączy kablowych na terenie działek o nr ewid.21 Sierpnia 2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.14 Sierpnia 2018

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej.13 Sierpnia 2018

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tęczowej i Jakubowskiej w Pniewach.1 Sierpnia 2018

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach.1 Sierpnia 2018

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 235111