szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
OBWIESZCZENIA:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. wykonania projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Sieraków.budowy oświetleniowej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 39/1, 566, 88/10 obręb geod27 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku policji na budynek z lokalami chronionymi na terenie działki o nr ewid. 653, gmina Pniewy.21 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. skablowania linii nn 0,4 kV (przebudowa linii napowietrznej na kablową), na terenie działki o nr ewid. 208/1 położonej w obrębie miejscowości Nojewo, gm. Pniewy.19 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. budowy oświetleniowej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 1141, 1142, 1140/2 położonych w obrębie miejscowości Pniewy.19 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. budowy oświetleniowej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 804, 802/13 położonej w obrębie miejscowości Pniewy.8 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. budowy oświetleniowej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działki o nr ewid. 1340/3 położonej w obrębie miejscowości Pniewy.8 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110kV relacji Pniewy – Nowy Tomyśl w gminie Pniewy.5 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. budowy oświetleniowej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 1874, 1881/6, 1881/7 położonych w obrębie miejscowości Pniewy.5 Listopada 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Policji na budynek z lokalami chronionymi, na terenie działki o nr ewid. 653 położonej w Pniewach przy ul. Poznańskiej 24. 30 Października 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dot. budowy oświetleniowej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 566, 88/10 położonych w miejscowości Chełmno. 8 Października 2018

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 243020