szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Wyszukiwarka0,24%.3648
.Strona główna14,10%.217064
.Redakcja0,32%.4923
.Rejestr zmian16,39%.252277
.Statystyka0,72%.11112
.Ochrona Środowiska0,01%.80
.Testowo0,00%.76
.Test0,00%.33
.URZĄD STANU CYWILNEGO0,72%.11124
.RADA MIEJSKA0,05%.708
.BURMISTRZ0,04%.586
.SOŁECTWO RUDKA0,02%.332
.TEST0,13%.1972
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,69%.10614
.SOŁECTWO CHEŁMNO0,03%.454
.SOŁECTWO DĘBINA, BUSZEWKO, SZYMANOWO0,01%.99
.SOŁECTWO DĘBINA, BUSZEWKO, SZYMANOWO0,15%.2310
.20110,15%.2285
.SOŁECTWO KARMIN0,19%.2960
.SOŁECTWO KONINEK, KONIN HUBY, PSARKI0,03%.431
.SOŁECTWO JAKUBOWO0,16%.2410
.SOŁECTWO LUBOCZEŚNICA0,06%.922
.SOŁECTWO NOSALEWO0,13%.2045
.SOŁECTWO PSARCE0,13%.2003
.SOŁECTWO ZAJĄCZKOWO0,21%.3301
.SOŁECTWO KOSZANOWO0,03%.422
.SOŁECTWO ZAMORZE, DĄBROWA, BERDYCHOWO0,16%.2529
.SOŁECTWO DĘBORZYCE, BUSZEWO0,19%.2907
.SOŁECTWO KIKOWO0,03%.410
.SOŁECTWO KONIN0,02%.357
.SOŁECTWO LUBOSINA, LUBOSINEK, PRZYSTANKI0,15%.2274
.SOŁECTWO NOJEWO, PODBOROWO0,21%.3299
.SOŁECTWO ORLICZKO0,15%.2251
.SOŁECTWO PODPNIEWKI0,13%.1978
.SOŁECTWO PSARSKIE0,06%.913
.SOŁECTWO RUDKA0,08%.1211
.SOŁECTWO TUROWO0,14%.2081
.BUDOWNICTWO0,44%.6775
.WYKAZ ORGANIZACJI0,21%.3290
.INFORMACJE0,21%.3302
.EWIDENCJA LUDNOŚCI0,51%.7882
.CENTRUM KULTURY0,20%.3078
.OŚRODEK SPORTU I REKREACJ0,09%.1386
.WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI0,08%.1229
.OTWARTE2,66%.40955
.ROLNICTWO0,01%.188
.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA0,42%.6408
.GEODEZJA0,42%.6498
.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ0,05%.802
.GIMNAZJUM W PNIEWACH0,05%.822
.ZAKOŃCZONE0,12%.1833
.SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWACH0,05%.777
.STRAŻ MIEJSKA0,04%.607
.ZESPÓŁ SZKÓŁ W PNIEWACH0,10%.1576
.PODATKI0,48%.7338
.ZASIŁKI RODZINNE I MIESZKANIOWE0,31%.4730
.SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMNIE0,06%.848
.SZKOŁA PODSTAWOWA W NOJEWIE0,07%.1117
.INFORMACJE O ROZSTRZGNIĘCIU0,10%.1563
.Test0,10%.1583
.UCHWAŁY0,12%.1793
.Oświadczenia majątkowe0,08%.1178
.Uchwała nr 231213 o podniesieniu stawek0,19%.2856
.UCHWAŁA NR I/1/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,12%.1773
.UCHWAŁA NR I/3/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,15%.2326
.UCHWAŁA NR I/4/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,09%.1354
.UCHWAŁA NR I/6/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej Pniewy.0,15%.2295
.Protokoły z sesji Rady Miejskiej0,43%.6556
.Skład Rady0,46%.7094
.Komisje Rady0,38%.5900
.Oświadczenia majątkowe0,13%.2016
.Oświadczenia majątkowe 2010 (grudzień)0,08%.1172
.Oświadczenia majątkowe 2011 (kwiecień)0,07%.1062
.Oświadczenia majątkowe0,15%.2252
.Dokumenty0,87%.13361
.UCHWAŁA NR I/5/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy.0,09%.1336
.STR0,17%.2606
.UCHWAŁA NR I/7/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Pniewy.0,16%.2499
.UCHWAŁA NR I/10/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i Statutu Gminy.0,01%.99
.UCHWAŁA NR III/11/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.96
.Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy0,01%.143
.Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie „Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pniewach”0,02%.329
.UCHWAŁA NR IV/15/10 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.0,09%.1323
.UCHWAŁA Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok0,02%.331
.Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2011 - 20470,04%.689
.Uchwała IV/19/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na 2011 r.0,05%.693
.Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 30 grudnia 2010r.w sprawie trybu powoływania członków do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach oraz organizacji i trybu jej dzia0,11%.1670
.Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach.0,02%.298
.UCHWAŁA NR IV/22/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego0,03%.456
.U C H W A Ł A NR IV/23/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010 rw sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20110,07%.1065
.CMENTARZ KOMUNALNY0,37%.5736
.UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,07%.1039
.UCHWAŁA NR V/25/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 lutego 2011 ro zmianie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20110,01%.84
.Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Pniewy w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych0,09%.1341
.Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Pniewy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski0,07%.1116
.Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie reprezentowania Gminy Pniewy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „UTYLIZACJA I REDYSTRYBUCJA ODPADÓW0,10%.1493
.UCHWAŁA NR V/29/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółow0,07%.1070
.Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.0,10%.1595
.Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2011 r w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanal0,08%.1235
.UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.90
.UCHWAŁA NR V/33/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,01%.134
.UCHWAŁA NR VI/34/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,05%.769
.UCHWAŁA NR VI/35/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym0,05%.704
.UCHWAŁA NR VI/36/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.0,06%.908
.UCHWAŁA NR VI/37/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 3 marca 2011 r.w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkola publicznego.0,07%.1002
.UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 3 marca 2011 r w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,06%.951
.Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat0,08%.1155
.Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 marca 2011 r.sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest”.0,06%.879
.UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 3 marca 2011 r.w sprawie wystąpienia o ustalenie nazw miejscowości.0,16%.2496
.UCHWAŁA NR VIII/45/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii0,07%.1110
.UCHWAŁA NR IV/14/10 Rady Miejskiej Pniewy a dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.0,02%.289
.UCHWAŁA Nr IV/17/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010r.uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów wymiaru podatku leśnego, rolnego i0,06%.952
.Władze Gminy0,50%.7698
.Kontakt z mieszkańcami0,46%.7104
.Test20,09%.1340
.Test30,00%.1
.UCHWAŁA NR VIII/55/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężną, Dworcową i terenem linii kol0,01%.115
.UCHWAŁA NR III/13/10 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie ,,Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pniewach"0,00%.2
.Akty Prawa Miejscowego0,37%.5668
.Oświadczenie0,09%.1365
.Gminny plan gospodarki odpadami0,00%.1
.Program ochrony środowiska0,36%.5549
.Decyzje środowiskowe0,03%.437
.Oświadczenia majątkowe - 20100,11%.1663
.Oświadczenia majątkowe - 2011 (styczeń/luty)0,05%.693
.PRZEDSZKOLE MIŚ W PNIEWACH0,01%.166
.BURSA SZKOLNA0,01%.143
.System informacji o środowisku0,01%.91
.UCHWAŁA NR I/8/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Pniewy.0,15%.2286
.UCHWAŁA NR VIII/50/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 rw sprawie zbycia nieruchomości0,02%.262
.UCHWAŁA NR VIII/53/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2011 – 20470,00%.71
.UCHWAŁA NR VIII/49/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości0,01%.81
.UCHWAŁA NR VIII/52/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.92
.UCHWAŁA NR VIII/48/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r.o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.78
.UCHWAŁA NR VIII/46/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury0,07%.1084
.UCHWAŁA NR VIII/54/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Sołectwa Orliczko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.0,01%.83
.UCHWAŁA NR VIII/47/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r.o zmianie uchwały w sprawie zgody na zaspokojenie roszczeń Parafii Ewangelicko-Augsburskiej poprzez przyznanie nieruchomości zamie0,04%.651
.UCHWAŁA NR VIII/51/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 20110,01%.102
.UCHWAŁA NR VIII/43/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem0,07%.1117
.UCHWAŁA NR VIII/44/11Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pniewy na lata 20110,08%.1210
.TARGOWISKO MIEJSKIE0,31%.4845
.UCHWAŁA NR VIII/42/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pniewy na lata 2011 – 20160,05%.843
.UCHWAŁA NR I/9/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Pniewy.0,03%.467
.UCHWAŁA nr X/56/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2010 rok.0,01%.86
.UCHWAŁA NR X/57/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2010 rok.0,01%.83
.UCHWAŁA NR X/58/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Aquanet Pniewy Spółka z o.o.0,01%.186
.UCHWAŁA NR X/59/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” dofinansowanego z Europejskiego F0,01%.97
.UCHWAŁA NR X/60/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.0,01%.93
.UCHWAŁA NR X/61/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.0,01%.119
.UCHWAŁA NR X/62/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2011 - 2047.0,01%.91
.Rejestr żłobków i klubów dziecięcych0,25%.3772
.TEST0,00%.2
.Ogłoszenie test0,01%.107
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,00%.74
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,01%.77
.PRZETARGI OTWARTE0,01%.87
.Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego na działce nr 35/4 w miejscowości Dęborzyce Gmina Pniewy0,00%.1
.PONIŻEJ 14.000 EURO0,00%.67
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej dziąłki zlokalizowanej w Chełmnie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową0,01%.162
.Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonych nadziałce nr 35/4 w miejscowości Deborzyce Gmina Pniewy0,01%.83
.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - BIP ARCHIWUM0,01%.87
.Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości położonej w miejscowości Dęborzyce na okres 3 lat0,01%.84
.Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz opieka nad nimi w schronisku.0,00%.24
.Remont rotora typu KD31-7500 (1 szt.), polegający na wymianie niezbędnych elementów uszczelnień i łożysk wraz z rozruchem urządzenia po remoncie.0,00%.18
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.278
.Wykaz firm - odpady komunalne0,13%.1957
.Wykaz firm - nieczystości ciekłe0,33%.5140
.Wykaz firm - azbest0,35%.5423
.Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy0,09%.1368
.Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Pniewy0,03%.429
.Wybory ławników sądowych - nowe zasady0,01%.212
.Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn.: Pokonaj trudności! Postaw na zdolności! nr: POKL.09.01.02-30-004/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Lud0,05%.750
.Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego na działce nr 35/4 w miejscowości Dęborzyce Gmina Pniewy.0,00%.47
.Rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopalni kruszyw naturalnych ZajączkowoIII0,02%.285
.Sprawy rozpoczęte do 10 czerwca 2011 roku0,01%.103
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 17.06.2011r0,04%.552
.Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz opieka nad nimi w schronisku.0,00%.58
.Remont cząstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych0,00%.60
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.313
.Dostawa wyposażenia do sal szklolnych- niezbędnego do realizacji projektu systemowego pn. Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!. nr POKL. 09.01.02-30-004/110,02%.238
.Prifilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.0,03%.477
.OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężna , Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewa0,01%.209
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn.: „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” nr: POKL.09.01.02- 30-004/11 współfinanso0,03%.525
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 15 o powierzchni 0.5800 ha, położonej w Lubosinie, stanowiacej grunt rolny RIVa 0.11ha0,02%.242
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości połozonej w Pniewach w rejonie ulicy strzeleckiej i obwodnicy miasta - składajacej sie z : dział0,02%.251
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 412/6 o powierzchni 0.6252 ha, połozonej w Pniewach przy ul. Konińskiej, przeznaczonej0,02%.293
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Nojewie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.0,02%.240
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 355/2 o powierzchni 5.2300 ha, położonej w Nojewie, stanowiacej grunt rolny z wydzielen0,02%.248
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w Chełmnie, przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniową.0,01%.226
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 352 o powierzchni 10.4000 ha, położonej w Nojewie, stanowiacej grunt rolny z wydzieleni0,02%.276
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.270
.Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowcyh Gminy Pniewy na rok szkolny 2011/2012.0,04%.575
.Zakładowe składowisko odpadów- Dęborzyce0,01%.186
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU0,02%.261
.Dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Pniewy.0,00%.65
.Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży.0,02%.281
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje że dnia 4 sierpnia 2011r. wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Miejskiego w Pniewach ul. Dworcowa 37 wykaz nieruchomości przeznaczony0,02%.247
.Profilowanie, wałowanie i utwardzanie dróg gminnych0,00%.1
.Wynajęcie 2 autokarów klasy turystycznej na przejazd trasy długości 2300km.0,00%.1
.Informacja z przetargów przeprowadzonych w dniu 18.08.2011r0,02%.357
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje że dnia 22 sierpnia 2011r. wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Miejskiego w Pniewach ul. Dworcowa 37 wykaz nieruchomości przeznaczonyc0,01%.225
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy0,02%.343
.Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza publiczny prze targ pisemny nieograniczonyna najem lokalu w miejscowości Pniewy na okres 3 lat0,02%.250
.Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu w miejscowości Pniewy na okres 3 lat0,01%.198
.Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych 350DJP w miejscowości Lubosina gm. Pniewy0,03%.444
.UCHWAŁA NR XI/63/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej rozwiązania umowy o współpracy z AQUANET S.A.0,02%.287
.UCHWAŁA NR XI/65/11 Rady miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli0,01%.79
.UCHWAŁA NR XI/69/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2011 - 20470,01%.80
.UCHWAŁA NR XI/67/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości0,02%.259
.UCHWAŁA NR XI/68/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.113
.UCHWAŁA NR XI/67/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości0,00%.76
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.141
.Zarządzenia0,00%.10
.ZARZĄDZENIE NR 53/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.141
.Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych0,02%.287
.GOSPODARKA KOMUNALNA0,37%.5662
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 7 września 2011 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowy0,01%.217
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych przy jeziorze we wsi Zamorze, przeznaczonych pod zabudowę letniskową i usług t0,01%.224
.ZARZĄDZENIE NR 57/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 lipca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach0,01%.86
.ZARZĄDZENIE NR 51/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej0,01%.103
.ZARZĄDZENIE NR 64/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach0,01%.95
.ZARZĄDZENIE NR 62/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 r.0,01%.123
.ZARZĄDZENIE NR 61/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.261
.ZARZĄDZENIA NR 59/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawiania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ora0,01%.131
.ZARZĄDZENIE NR 58/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 2 sierpnia 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.128
.ZARZĄDZENIE NR 56/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 lipca 2011 r.0,01%.157
.Zarządzenia0,01%.88
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w Chełmnie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową0,01%.200
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 355/2 o powierzchni 5.2300 ha, położonej w Nojewie, stanowiacej grunt rolny z wydziele0,01%.171
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Nojewie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.0,01%.200
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 15 o powierzchni 0.5800 ha, położonej w Lubosinie, stanowiącej grunt rolny RIVa 0.11ha0,01%.141
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 412/6 o powierzchni 0.6252 ha, połozonej w Pniewach przy ul. Konińskiej, przeznaczonej0,02%.259
.Przebudowa drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Karmin- odcinek drogi Pniewy-Rudka0,02%.362
.ZARZĄDZENIE NR 44/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach0,01%.133
.ZARZĄDZENIE NR 40/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oficjalnej delegacji do partnerskich gmin Alphen – Chaam w Holandii i Halluin we Frac0,01%.191
.ZARZĄDZENIE NR 43/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,01%.101
.ZARZĄDZENIE NR 39/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 18 kwietnia 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych0,01%.154
.ZARZĄDZENIE NR 41/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pniewy0,01%.131
.ZARZĄDZENIE NR 42/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 9 maja 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.149
.ZARZĄDZENIE NR 55/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.109
.ZARZĄDZENIE NR 54/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/200,01%.90
.ZARZĄDZENIE NR 50/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.205
.ZARZĄDZENIE NR 47/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do udziału w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Sz0,01%.133
.ZARZĄDZENIE NR 45/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.182
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje że dnia 9 września 2011r. wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Miejskiego w Pniewach ul. Dworcowa 37 wykaz nieruchomości przeznaczonych0,01%.207
.ZARZĄDZENIE NR 48/11 Burmstrza Gminy Pniewy z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie0,02%.322
.ZARZĄDZENIE NR 49/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach0,01%.127
.ZARZĄDZENIE NR 46/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych w Pniewach0,01%.131
.ZARZĄDZENIE NR 65/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej P0,01%.133
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.177
.Wybory 2011 - informacje ogólne0,02%.265
.Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miejskiego, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek budżetowych na terenie gminy Pniewy.0,02%.285
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.162
.Informacja z przetargów przeprowadzonych w dniu 19.09.2011r0,01%.225
.ZARZĄDZENIE NR 68/11 BURMISTRZA GMINY PNIEWY z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i0,01%.217
.ZARZĄDZENIE NR 60/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.182
.ZARZĄDZENIENR 38/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 20100,01%.170
.ZARZĄDZENIE NR 69/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 22 września 2011 r w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocz0,01%.111
.Załatwianie spraw0,00%.56
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.168
.Informacja z przetargów przeprowadzonych w dniu 20.09.2011r.0,03%.391
.PRZETARG PTBS- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dr. Felickiego 23 w Pniewach.0,01%.154
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 352 o powierzchni 10.4000 ha, położonej w Nojewie, stanowiacej grunt rolny z wydzielen0,01%.207
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości połozonej w Pniewach w rejonie ulicy strzeleckiej i obwodnicy miasta - składajacej sie z : dzia0,01%.214
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wyskokości 520/1000 części w niezabudowanej nieruchomości położonej w Pniewach przy ulicy Św. Wawrzyńca 40,02%.291
.ZARZĄDZENIE NR 63/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitet0,01%.85
.ZARZĄDZENIE NR 52/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Pniewy0,01%.117
.Urządzenie zieleni przy ul. Poznańskiej w Pniewach na odcinku 510 mb.0,00%.15
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 6.10.2011r. na sprzedaż niezabudowanej działki nr 50/40 w Zamorzu0,03%.432
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 6.10.2011r. na sprzedaż niezabudowanej działki nr 50/42 w Zamorzu0,03%.431
.Informacja z przetargów przeprowadzonych w dniu 6.10.2011r0,03%.415
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje że dnia 7 października 2011r. wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Miejskiego w Pniewach ul. Dworcowa 37 wykaz nieruchomości przeznaczo0,02%.247
.Urządzenie zieleni przu ul. Poznańskiej w Pniewach na odcinku 510mb.0,01%.154
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.123
.Lista kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 380,01%.195
.Lista kandydatów na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 890,01%.197
.Wyniki głosowania w gminie Pniewy.0,04%.631
.UCHWAŁA NR XII/71/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zamorze na lata 2011-2018”.0,01%.83
.UCHWAŁA NR4 XII/73/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężną, Dworcową i tere0,02%.236
.UCHWAŁA NR XII/72/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r.o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest”0,01%.79
.UCHWAŁA NR XII/70/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników0,00%.75
.ZARZĄDZENIE NR 71/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 września 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.97
.ZARZĄDZENIE NR 67/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania jedno0,01%.87
.ZARZĄDZENIE NR 68/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej0,01%.102
.UCHWAŁA NR XII/75/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych0,01%.136
.UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie diet dla sołtysów0,01%.114
.ZARZĄDZENIE NR 66/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Pniewy0,01%.91
.UCHWAŁA NR XII/76/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.104
.UCHWAŁA NR XII/77/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2011 - 20470,00%.76
.SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 r.0,02%.359
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.337
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.259
.Naprawa dróg polegająca na korytowaniu, uzupełnieiu podbudowy oraz utwardzeniu destruktem asfaltowym0,01%.146
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 412/6 o powierzchni 0.6252 ha, połozonej w Pniewach przy ul. Konińskiej, przeznaczonej w0,02%.270
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w Chełmnie, przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniową.0,02%.233
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Nojewie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.0,01%.182
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 355/2 o powierzchni 5.2300 ha, położonej w Nojewie, stanowiacej grunt rolny z wydzielenie0,01%.230
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 15 o powierzchni 0.5800 ha, położonej w Lubosinie, stanowiacej grunt rolny RIVa 0.11ha i0,01%.220
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych przy jeziorze we wsi Zamorze, przeznaczonych pod zabudowę letniskową i usług0,02%.277
.Zakup fabrycznie nowego ciągnika kompaktorowego, komunalnego wraz z nowym zestawem maszyn komunalnych.0,02%.315
.Dostawę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej ...0,02%.310
.ZARZĄDZENIE NR 72/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 7 października 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.111
.Oświadczenia majątkowe - 2011 (październik)0,07%.1030
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.113
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.123
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU0,02%.266
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.143
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.123
.Informacja z przetargów przeprowadzonych w dniu 3.11.2011r0,02%.360
.Zakup samochodu dostawczeg- skrzynia wywrotka.0,03%.440
.UCHWAŁA NR XIII/80/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działa0,01%.86
.UCHWAŁA NR XIII/82/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo w0,01%.130
.UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. o uchyleniu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości0,01%.106
.UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.0,01%.131
.UCHWAŁA NR XIII/86/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.0,02%.231
.UCHWAŁA NR XIII/83/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.114
.UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.0,02%.322
.UCHWAŁA NR XIII/87/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.0,01%.120
.UCHWAŁA NR XIII/84/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2011 - 20470,01%.105
.UCHWAŁA NR XIII/85/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie planu wydatków środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją0,00%.72
.UCHWAŁA NR XIII/79/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach0,01%.152
.UCHWAŁA NR XIII/81/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społeczne0,01%.185
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 15.11.2011r. na sprzedaż niezabudowanej działki nr 50/34 w Zamorzu0,03%.440
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 15.11.2011r. na sprzedaż niezabudowanej działki nr 50/36 w Zamorzu0,03%.437
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 15.11.2011r.0,02%.358
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.185
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.159
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości połozonej w Pniewach w rejonie ulicy strzeleckiej i obwodnicy miasta - składajacej sie z : działki0,02%.249
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska w Wydziale Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia , Urzędu Miejskiego w Pniewach0,06%.974
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Zamorze na okres 5 lat0,04%.564
.NAJEM I DZIERŻAWA0,01%.110
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości połozonej w Pniewach w rejonie ulicy strzeleckiej i obwodnicy miasta - składajacej sie z : działki0,02%.310
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.199
.Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie na potrzeby Osrodka Zdrowia0,06%.850
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości oraz wywóz śniegu na terenie Miasta i Gminy Pniewy w 2012r.0,02%.343
.Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej we wsi Koszanowo, do budynków położonych na działkach nr 29, 37, 41, 44/4, 83.0,00%.53
.OGŁOSZENIE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W SZAMOTUŁACH0,01%.178
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.109
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,02%.295
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.124
.OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą przy ul. Wronieckiej w Pniewach0,01%.128
.Modernizacja zakładu produkcji brykietów ze słomy w m. Dębina gm. Pniewy0,01%.173
.Rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w m. Pniewy0,02%.258
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Radca prawny w Urzędzie Miejskim Pniewy0,02%.288
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu.0,01%.217
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Nojewie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.0,02%.344
.Dostaw środków czystości i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miejskiego, szalet miejskich, OSP Pniewy...0,03%.395
.Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach0,02%.362
.Ubezpieczenie majątku oraz interesu majatkwego Gminy Pniewy0,02%.380
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska w Wydziale Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia , Urzędu Miejskiego w Pniewach0,02%.325
.ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ochrony środowiska0,02%.343
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.125
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.150
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.134
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 27.12.2011r.0,03%.510
.Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach przy ul. Leśnej0,02%.371
.Dostawa papieru biurowego do urządzeń drukująco- kopiujących Urzędu Miejskiego Pniewy.0,02%.302
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,04%.594
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.140
.UCHWAŁA NR XIV/91/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 2012”.0,01%.117
.UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia linii kolejowej.0,01%.111
.UCHWAŁA NR XV/97/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2011 - 20470,01%.90
.UCHWAŁA NR XIV/93/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 listopada 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów wymiaru podatku leśnego, rolnego i od0,01%.230
.UCHWAŁA NR XV/98/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.196
.UCHWAŁA NR XV/100/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.96
.UCHWAŁA NR XV/102/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników0,01%.125
.UCHWAŁA NR XV/106/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20120,01%.108
.UCHWAŁA NR XV/104/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pniewach0,01%.121
.UCHWAŁA NR XV/99/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20110,01%.86
.UCHWAŁA NR XV/105/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 2010,01%.196
.UCHWAŁA NR XV/101/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.0,02%.243
.UCHWAŁA NR XV/103/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.0,03%.479
.OGŁOSZENIE WYNIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ochrony środowiska0,03%.411
.Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarc0,02%.288
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.154
.UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej0,01%.126
.UCHWAŁA NR XIV/94/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.0,01%.123
.Dostawa materiałów kancelaryjnych i biurowych dla Urzędu Miejskeigo Pniewy w roku 2012.0,00%.12
.PRZETARGI OTWARTE0,01%.78
.Dostawa materiałów kancelaryjnych i biurowych dla Urzędu Miejskeigo Pniewy w roku 2012.0,01%.79
.20120,01%.175
.20120,01%.77
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,01%.108
.PONIŻEJ 14.000 EURO0,00%.65
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,01%.103
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.158
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 18 stycznia 2012r. wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Miejskiego w Pniewach ul. Dworcowa 37 wykaz nieruchomości przeznaczo0,02%.321
.Informacja z przetargu przeprowadzonego w dniu 16.01.2012r.0,04%.562
.Budowa boiska wielofunkcyjnego stanowiaącego centrum sportowo rekreacyjne we wsi Chełmno- Gmina Pniewy0,09%.1442
.Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz opieka nad nimi w schronisku0,01%.142
.Dostawa tuszy, taśm oraz tonerów do drukarek oraz kserokopiarek w roku 20120,01%.149
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach0,01%.160
.ZARZĄDZENIE NR 88/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20120,01%.117
./ZARZĄDZENIE NR 89/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wnioskóe na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,00%.31
.Kompleksowe wykonanie operatów szacunkowych w 2012r.0,01%.100
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 23 stycznia 2012r. wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Miejskiego w Pniewach ul. Dworcowa 37 wykaz nieruchomości przeznaczo0,01%.209
.Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz jednostek Ochotniczje Straży Pożarnej Gminy Pniewy0,00%.75
.UCHWAŁA NR XIV/92/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 20120,01%.160
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. projektów zewnętrznych i promocji, koordynatora zespołu, Urzędu Miejskiego w Pniewach0,04%.682
.Zgłoszenie do Komisji Konkursowej0,06%.869
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje o uzupełnieniu ogłoszenia nr 1/2012 o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. projektów zewnętrznych i promocji, koordynatora zespołu, Urzędu0,03%.498
.Uchwała Nr SO-0951/18/P/17/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pniewy0,01%.230
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Pniewach0,04%.589
.Dostaw tuszy, taśm, tonerów do drukarek oraz kserokopiarek w roku 2012.0,02%.339
.Urząd Miejski0,39%.6026
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.160
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.170
.Świadczenie usług dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej0,02%.383
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.152
.Protokół z otwarcia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 20120,06%.880
.Protokół z otwarcia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 20120,01%.214
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE inspektora ds. projektów zewnętrznych i promocji, koordynatora zespołu W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,06%.895
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.210
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY PNIEWY W 2012 ROKU0,00%.25
.Ogłoszenie wyników naboru wnisoków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy w 2012 roku0,05%.802
.Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy w 2012 roku0,01%.137
.Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 187 do drogi krajowej nr 24 w Pniewach0,01%.184
.Zakup energii elektrycznej na potrzeby urzędu Miejskiego, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek budżetowych na terenie gminy Pniewy.0,01%.196
.Zakup i dostawa kserokopiarki.0,02%.364
.UCHWAŁA NR XVI/107/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 2-letnim cyklu kształcenia w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim cyklu k0,01%.96
.UCHWAŁA NR XVI/108/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych0,01%.95
.UCHWAŁA NR XVI/112/12 Rady Miejkiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu głosowania tajnego dla wyboru ławnika.0,01%.105
.UCHWAŁA NR XVI/127/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.125
.UCHWAŁA NR XVI/126/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.98
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.156
.UCHWAŁA NR XVI/118/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,02%.277
.UCHWAŁA NR XVI/121/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach0,01%.113
.UCHWAŁA NR XVI/125/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu0,01%.124
.UCHWAŁA NR XVI/124/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie0,01%.229
.UCHWAŁA NR XVI/120/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Pniewy0,01%.169
.UCHWAŁA NR XVI/119/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2012 r0,01%.179
.UCHWAŁA NR XVI/123/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 20130,01%.127
.UCHWAŁA NR XVI/122/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej0,01%.132
.UCHWAŁA NR XVI/115/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu powoływania członków do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach oraz organizacji0,01%.88
.UCHWAŁA NR XVI/114/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej0,01%.97
.UCHWAŁA NR XVI/111/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą przy u0,02%.289
.Remont cząstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych.0,02%.317
.UCHWAŁA NR XVI/113/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szamotułach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy0,01%.82
.UCHWAŁA NR XVI/117/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.77
.UCHWAŁA NR XVI/116/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości0,01%.93
.UCHWAŁA NR XVI/110/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy&0,02%.241
.UCHWAŁA NR XVI/109/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy” oraz planów miejsc0,05%.725
.Kontynuacja eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Zajączkowo na części działki o nr ew. 80226/5 w m. Zajaczkowo0,01%.190
.ZARZĄDZENIE NR 96/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Pniewach0,01%.148
.Zmiana sposobu użytkowania obiektów wytwórni pasz w miejscowości Buszewo na zakład spienionego polietylenu i przetwórstwa.0,01%.172
.ZARZĄDZENIE NR 86/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.97
.ZARZĄDZENIE NR 87/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20120,01%.116
.ZARZĄDZENIE NR 82/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.150
.ZARZĄDZENIE NR 78/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.114
.ZARZĄDZENIE NR 81/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.225
.ZARZĄDZENIE NR 79/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pniewy0,01%.82
.ZARZĄDZENIE NR 80/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.121
.ZARZĄDZENIE NR 84/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów i zadrzewień gminnych.0,01%.118
.ZARZĄDZENIE NR 83/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych0,01%.110
.ZARZĄDZENIE NR 94/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do udziału w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Bursy Sz0,01%.118
.ZARZĄDZENIE NR 91/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.112
.ZARZĄDZENIE NR 90/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych0,01%.116
.ZARZĄDZENIE NR 93/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych na rok 2012.0,01%.154
.ZARZĄDZENIE NR 95/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 1 marca 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach0,01%.119
.ZARZĄDZENIE NR 92/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu u mów, których0,01%.120
.ZARZĄDZENIE NR 76/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego Pniewy0,01%.130
.ZARZĄDZENIE NR 77/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.101
.ZARZĄDZENIE NR 73/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.82
.ZARZĄDZENIE NR 75/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20110,01%.78
.ZARZĄDZENIE NR 74/11 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012.0,01%.106
.ZARZĄDZENIE NR 89/12 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,01%.87
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.150
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.182
.Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.0,03%.433
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Komendant Straży Miejskiej, Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim Pniewy0,04%.578
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 6 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie (50 km od Po0,03%.491
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.187
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.175
.STRATY MROZOWE 2012 - OGŁOSZENIE0,03%.521
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 20120,03%.478
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 20120,02%.336
.OGŁOSZENIE WYNIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ, KIEROWNIK REFERATU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO0,05%.696
.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PNIEWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2011”0,05%.718
.UCHWAŁA NR XVII/128/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2012-20190,02%.292
.UCHWAŁA NR XVII/136/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.131
.UCHWAŁA NR XVII/132/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pniewach.0,01%.130
.UCHWAŁA NR XVII/130/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pni0,01%.217
.UCHWAŁA NR XVII/129/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r.0,01%.130
.UCHWAŁA NR XVII/131/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pniewach.0,01%.130
.UCHWAŁA NR XVII/135/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.133
.UCHWAŁA NR XVII/134/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach0,03%.463
.UCHWAŁA NR XVII/133/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej0,02%.251
.Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego nowej kosiarki tylnej, bijakowej do ciągnika LS J27 HST0,02%.272
.Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w m. Pniewy i Chełmno-Jakubowo0,01%.212
.Rozbudowa istniejącego obiektu produkcyjnego o część produkcyjną oraz część magazynową wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz infrastrukturą techniczną0,02%.246
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2012.0,04%.673
.ZARZĄDZENIE NR 108/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie ogłoszeia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 20110,01%.187
.ZARZĄDZENIE NR 98/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 - 20140,01%.153
.ZARZĄDZENIE NR 97/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zatwierdzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Pniewach0,02%.257
.ZARZĄDZENIE NR 99/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok0,01%.135
.ZARZĄDZENIE NR 101/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach0,01%.194
.ZARZĄDZENIE NR 100/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Pniewach0,01%.146
.ZARZĄDZENIE NR 104/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy0,01%.159
.ZARZĄDZENIE NR 102/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych0,01%.128
.ZARZĄDZENIE NR 103/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie udzielenia upowaznienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świad0,01%.144
.ZARZĄDZENIE 105/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski Pniewy oraz jednostki o0,02%.263
.ZARZĄDZENIE NR 107/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,01%.222
.ZARZĄDZENIE NR 106/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie0,01%.175
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w Zamorzu0,03%.501
.Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek w Zamorzu przeprowadzonego w dniu 23.04.2012r.0,05%.785
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.257
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 16 maja 2012 r.wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach0,02%.316
.Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego.0,02%.302
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.153
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.267
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.131
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.169
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.209
.Oświadczenia majątkowe - 2012 (kwiecień)0,11%.1693
.Protokół z otwarcia oferty w trybie pozakonkursowyn0,04%.691
.Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych0,02%.296
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I NAJMU0,01%.224
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.198
.BURMISTRZ GMINY PNIEWY ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna0,01%.227
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU0,02%.317
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU0,02%.361
.Ogłoszenie wyników w trybie pozakonkursowym rok 20120,04%.658
.Ogłoszenie wyników w trybie pozakonkursowym rok 20120,08%.1156
.O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy”0,02%.248
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 8 czerwca 2012 r.wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,02%.354
.Oświadczenia majątkowe - 2012 (kwiecień)0,04%.608
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s utrzymanie czystości i porządku w gminie w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego Pnie0,05%.693
.Budowa boiska wielofunkcyjnego stanowiącego centrum rekreacyjno- sportowe wsi Chełmno.0,04%.592
.Przetarg PTBS. Remont istniejącej kotłowni z wymianą kotłów na paliwo stałe- drobna frakcja...0,03%.499
.OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach0,02%.277
.UCHWAŁA NR XVIII/145/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.90
.UCHWAŁA NR XVIII/142/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ście0,01%.163
.UCHWAŁA NR XVIII/143/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.86
.UCHWAŁA NR XVIII/140/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 20110,01%.153
.UCHWAŁA NR XVIII/141/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 20110,01%.124
.UCHWAŁA NR XVIII/138/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Pniewy absolutorium za 2011 rok.0,01%.127
.UCHWAŁA NR XVIII/144/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.162
.UCHWAŁA NR XVIII/137/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2011 rok.0,01%.121
.UCHWAŁA NR XVIII/139/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Pniewy na lata 2012 – 2014.0,01%.113
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola „Miś” w Pniewach, przy ul. Dworcowej 230,02%.372
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmnie0,02%.298
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Pniewach,przy ul. Strzeleckiej 11a0,03%.408
.Informacja dotycząca sytuacji w schronisku dla zwierząt.0,01%.210
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki oznaczonej geodezyjnie nr 415/22, o powierzchni 0.0132 ha, zlokalizowanej w Pniewach, w rejonie ulic K0,00%.1
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki oznaczonej geodezyjnie nr 415/22, o powierzchni 0.0132 ha, zlokalizowanej w Pniewach, w rejonie ulic K0,02%.360
.Oświadczenia majątkowe - 20120,09%.1380
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.172
.PTBS: Remont istniejącej kotłowni z wymianą kotłow na paliwo stałe...0,03%.418
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA STANOWISKO urzędnicze d/s utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego Pniewy0,03%.525
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA STANOWISKO urzędnicze d/s kadr i płac oświatowych w Referacie oświaty, kultury i sportu, Urzędu Miejskiego Pniewy0,03%.505
.UCHWAŁA NR XX/154/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza0,01%.169
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.160
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.136
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.124
.Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2012/2013.0,05%.700
.UCHWAŁA NR XX/147/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach0,02%.250
.UCHWAŁA NR XX/146/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy0,02%.252
.UCHWAŁA NR XX/150/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 2-letnim cyklu kształcenia w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim cyklu ksz0,01%.93
.UCHWAŁA NR XX/152/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.190
.UCHWAŁA NR XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy material0,01%.151
.UCHWAŁA NR XX/149/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r.w sprawie powierzenia Gminie Chrzypsko Wielkie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadze0,01%.179
.UCHWAŁA NR XX/159/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.78
.UCHWAŁA NR XX/155/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej0,01%.103
.UCHWAŁA NR XX/157/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu0,01%.116
.UCHWAŁA NR XX/158/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,02%.321
.UCHWAŁA NR XX/156/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,01%.112
.UCHWAŁA NR XX/153/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy0,01%.86
.UCHWAŁA NR XX/151/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych0,01%.88
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości w Referacie finansowo-budżetowym, Urzędu Miejskiego Pniewy0,04%.646
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s nieruchomości komunalnych w Referat mienia komunalnego i ochrony środowiska, Urzędu Miejskiego Pniewy0,07%.1016
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.149
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Zamorze na okres 5 lat0,03%.430
.Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24.04.2012r. zmieniajace uchwałę w sprawie budżetu na 2012r.0,01%.106
.Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Pniewach0,01%.211
.Zarządzenie Nr 110 w sprawie zmiany zarzadzenia Burmistrza Gminy Pniewy przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja0,01%.110
.Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20120,01%.135
.Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej0,01%.158
.Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania komisji odwoławczej do rozpatrzenia odwołań rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola MIŚ w Pniewach0,01%.139
.Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Gminy Pniewy zmieniajace uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.114
.Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzacego szkołę do udziału w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmnie oraz0,01%.121
.Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzacego szkołę do udziału w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Pniewach oraz wyznaczen0,01%.124
.Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowosci dla Urzedu Miejskiego w Pniewach0,01%.116
.Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola MIS w Pniewach0,01%.96
.Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012-20440,01%.120
.Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzacego szkołę do udziału w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola MIS w Pniewach oraz wyz0,01%.112
.Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Gminy Pniewy zmieniajace uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r0,01%.95
.Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmnie0,01%.119
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanych działek zlokalizowanych w Pniewach przy ul. Św. Floriana0,02%.323
.Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie umożliwenia spłaty zadłużenia przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych0,01%.141
.Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Gminy Pniewy zmieniajace uchwałę w sprawie budżetu na 2012r.0,01%.135
.Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa Sieci Kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Pniewy - etap III Koszanowo - Lubosina"0,01%.140
.Zarządzenie nr 127/12 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.139
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.190
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki oznaczonej geodezyjnie nr 415/22, o powierzchni 0.0132 ha, zlokalizowanej w Pniewach, w rejonie ulic0,02%.266
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, nad jeziorem Lubosz Wielkie (50 km od Poznania)0,02%.358
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Nojewo0,02%.239
.Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.0,04%.670
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE młodszy referent ds. nieruchomości komunalnych W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,03%.511
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE młodszy referent ds. księgowości W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,07%.1015
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s nieruchomości komunalnych w Referat mienia komunalnego i ochrony środowiska, Urzędu Miejskiego Pniewy0,04%.588
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.252
.ZARZĄDZENIE NR 141/12 Burmistrza Gminy Pniewy zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,02%.262
.ZARZĄDZENIE NR 139/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Pniewach0,01%.178
.ZARZĄDZENIE NR 140/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Miś" w Pniewach0,01%.199
.ZARZĄDZENIE NR 136/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.213
.ZARZĄDZENIE NR 135/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.119
.ZARZĄDZENIE NR 134/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.87
.ZARZĄDZENIE NR 130/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu fina0,01%.94
.ZARZĄDZENIE NR 129/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy Pniewy dla samorządowych instytucji kultury0,01%.109
.ZARZĄDZENIE NR 137/12 Burmistrza Gminy Pniewy zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.161
.ZARZĄDZENIE NR 133/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmnie0,01%.102
.ZARZĄDZENIE NR 138/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmnie0,01%.164
.ZARZĄDZENIE NR 127A/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Pniewach0,01%.88
.ZARZĄDZENIE NR 132/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Miś" w Pniewach0,01%.100
.ZARZĄDZENIE NR 131/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/20130,01%.96
.ZARZĄDZENIE NR 128/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiąz0,01%.85
.II nabór wniosków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 20120,04%.660
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.221
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.173
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU0,02%.266
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewa0,01%.202
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.198
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I NAJMU0,02%.380
.Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne...0,03%.463
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW II NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY PNIEWY W 2012 R.0,04%.561
.PKN ORLEN - Wymiana istniejącego dystrybutora LPG na wieloproduktowy i posadowienie dystrybutora LPG w nowym miejscu na istniejącej stacji paliw przy ul. Poznańskiej0,02%.245
.Budowa stacji paliw TEDEX w Pniewach przy ul. Strzeleckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2078/3 w Pniewach0,02%.239
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE młodszy referent ds. nieruchomości komunalnych0,06%.919
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.234
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminy Pniewy w okresie od 1 listopada 2012 r. do 15 kwietnia 2013 r.0,03%.441
.Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny izobutan, składającej się z trzech zbiorników naziemnych o pojemności 4,85 m3 każdy, przeznaczonych do zasilania inslalacji gazowej na cele produkcyjne, na0,02%.244
.ZARZĄDZENIE NR 144/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy0,01%.179
.UCHWAŁA NR XXI/166/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach0,02%.264
.UCHWAŁA NR XXI/167/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.215
.UCHWAŁA NR XXI/168/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.212
.UCHWAŁA NR XXI/163/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pniewy ks. kanonikowi Wojciechowi Raczkowskiemu0,02%.344
.UCHWAŁA NR XXI/162/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Pniewy0,02%.263
.UCHWAŁA NR XXI/165/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 20150,02%.375
.ZARZĄDZENIE NR 142/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,01%.134
.UCHWAŁA NR XXI/161/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Pniewy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacj0,01%.202
.ZARZĄDZENIE NR 143/12 Burmistrza Gminy Pniewy zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.109
.ZARZĄDZENIE NR 145/12 Burmistrza Gminy Pniewy zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.162
.UCHWAŁA NR XXI/160/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu0,01%.100
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminy Pniewy w okresie od 1 listopada 2012 r. do 15 kwietnia 2013 r.0,03%.406
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Nojewo0,02%.374
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, nad jeziorem Lubosz Wielkie (50 km od Poznania)0,04%.609
.Budowa siaci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, rurociągiem tłocznym ścieków, przepompownią ścieków i zbiornikiem na ścieki w miejscowości Turowo gmina Pniewy, na działkach o nr ew0,02%.242
.Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. Pokonujemy trudności ! Stawiamy na zdolności !.0,02%.330
.Dotyczy schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Pniewy0,01%.198
.Test0,02%.282
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.152
.OŚWIADCZENIE ZASTĘPCY BURMISTRZA JÓZEFA ĆWIERNI dotyczące schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Fundację "Przytulisko u Wandy"0,02%.261
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn. Pokonujemy trudności! Stawiamy na zdolności! ...0,02%.309
.Wymiana zbiorników paliwowych podziemnych jednopłaszczowych o łącznej pojemności 40 m3 na zbiorniki paliwowe podziemne dwupłaszczowe o tej samej pojemności na dotychczasowych fundamentach na działce0,01%.207
.Uchwała SO-0951/53/D/17/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pniew0,01%.195
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.178
.UCHWAŁA NR XXII/180/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza0,01%.152
.UCHWAŁA NR XXII/178/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.124
.UCHWAŁA NR XXII/175/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok0,01%.174
.UCHWAŁA NR XXII/173/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.125
.UCHWAŁA NR XXII/171/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 2013"0,01%.152
.UCHWAŁA NR XXII/170/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. Oświadczenie w sprawie wsparcia rzeczowego i finansowego Policji przez Gminę Pniewy0,01%.140
.UCHWAŁA NR XXII/169/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po0,01%.110
.UCHWAŁA NR XXII/174/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych0,01%.173
.UCHWAŁA NR XXII/172/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pniewy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy0,01%.113
.UCHWAŁA NR XXII/179/12 Rady miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012-20440,01%.129
.UCHWAŁA NR XXII/176/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok0,01%.148
.UCHWAŁA NR XXII/177/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok0,01%.215
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 grudnia 2012 r. wywiesił na0,02%.316
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności...0,03%.385
.BURMISTRZ GMINY PNIEWY ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna0,02%.366
.OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI MOGILNICY0,01%.164
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.135
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.177
.UCHWAŁA NR XXIV/181/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.91
.UCHWAŁA NR XXIV/182/12 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.99
.UCHWAŁA NR XXIV/183/120,01%.93
.UCHWAŁA NR XXIV/184/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2013 - 20440,01%.93
.UCHWAŁA NR XXIV/185/12 w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.170
.UCHWAŁA NR XXIV/186/12 w sprawie przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach0,01%.113
.UCHWAŁA NR XXIV/190/12 w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.85
.UCHWAŁA NR XXIV/191/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.86
.UCHWAŁA NR XXIV/188/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach0,02%.233
.UCHWAŁA NR XXIV/192/12 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.0,02%.293
.UCHWAŁA NR XXIV/195/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pniewy0,01%.178
.UCHWAŁA NR XXIV/196/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości0,01%.201
.UCHWAŁA NR XXIV/193/12 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, niezamieszkałych przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne0,01%.170
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,02%.313
.UCHWAŁA NR XXIV/200/12 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20130,01%.136
.UCHWAŁA NR XXIV/199/12 w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Pniewy0,01%.133
.UCHWAŁA NR XXIV/198/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów0,01%.139
.UCHWAŁA NR XXIV/197/12 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy"0,02%.278
.UCHWAŁA NR XXIV/194/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Pniewy0,01%.155
.UCHWAŁA NR XXIV/189/12 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.91
.ZARZĄDZENIE NR 158/12 Burmistrza Gminy Pniewy o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Pniewy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pniewy na 2013 rok.0,01%.132
.UCHWAŁA NR XXIV/187/12 w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego0,03%.483
.ZARZĄDZENIE NR 161/12 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,01%.157
.ZARZADZENIE NR 160/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w roku 20130,01%.136
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko0,02%.258
.ZARZĄDZENIE NR 149/12 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2013 - 20440,01%.122
.ZARZADZENIE 148/12 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.127
.ZARZĄDZENIE NR 152/12 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.123
.ZARZADZENIE NR 150/12 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 20130,01%.180
.ZARZĄDZENIE NR 151/12 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.125
.ZARZĄDZENIE NR 159/13 w sprawie powołania członków Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach0,01%.176
.KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY PNIEWY0,03%.506
.ZARZĄDZENIE NR 146/12 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,01%.98
.ZARZĄDZENIE NR 155/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.113
.ZARZĄDZENIE NR 154/12 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20120,01%.111
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Zamorze na okres 5 lat0,03%.391
.ZARZADZENIE NR 147/12 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2012 r.0,01%.118
.Uchwała Nr SO-0951/4/P/17/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 styznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pniewy.0,02%.235
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU0,01%.173
.TO OSTATNI MOMENT, BURMISTRZ GMINY PNIEWY PRZYPOMINA0,03%.445
.Wykaz firm - odpady komunalne0,30%.4669
.Przebudowa drogi do kompleksu leśnego Dąbrowa i szkółki leśnej Nadleśnitwa Pniewy, na działkach o nr ewid. 80278, 80373/1, 80368/1, 2082, 129, 131/1, 80243, 80238/1, 80362/2, 80238/2 w obrębie Pniewy0,02%.253
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.220
.ZARZĄDZENIE nr 162/13 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych na rok 20130,01%.207
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 8 lutego 2013 r. wywiesił na tabl0,02%.328
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.195
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.168
.Burmistrz Gminy Pniewy I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego znajdującego się w miejscowości Orliczko na okres 1,5 lat0,02%.315
.Ogłoszenie wyników naborów na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na rok 2013 w Gminie Pniewy0,02%.376
.Protokół z otwarcia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 20130,02%.358
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,01%.78
.TEST0,00%.2
.20130,01%.100
.PRZETARGI OTWARTE0,01%.114
.Modernizacjia terenu Łazienek Miejskich przy ul. Jeziornej w Pniewach0,05%.738
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,01%.92
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączkowie z pomieszczeniami OSP wraz z infrastrukturą zewnętrzną.0,06%.877
.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 184 i 186 włącznie do końca drogi wojewódzkiej w m. Nojewo0,02%.248
.Remont czstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych.0,03%.521
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko0,01%.206
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 27 lutego 2013 r. wywiesił na tablicy ogłos0,02%.305
.Budowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 1893/20,02%.346
.Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pniewy.0,02%.321
.Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.0,02%.325
.Pniewy: Modernizacja terenu Łazienek w Pniewach położonych przy ul. Jeziornej0,05%.768
.Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19 marca 2013 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonyc0,02%.256
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.169
.ZARZADZENIE NR 166/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.127
.ZARZADZENIE NR 156/13 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych ustawami na rok 20130,01%.110
.ZARZADZENIE NR 164/13 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych0,01%.120
.ZARZĄDZENIE NR 163/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 2013.0,01%.127
.ZARZĄDZENIE NR 157/13 w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych0,01%.111
.Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy0,21%.3223
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.158
.Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20130,02%.280
.Drugi nabór wniosków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 20130,02%.256
.UCHWAŁA NR XXV/204/13 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu0,01%.135
.UCHWAŁA NR XXV/209/13 w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania0,01%.157
.UCHWAŁA NR XXV/210/13 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości w miejscowości Turowo0,01%.101
.UCHWAŁA NR XXV/211/13 w sprawie rozszerzenia sposobu użytkowania otrzymanej przez Gminę Pniewy0,01%.116
.UCHWAŁA NR XXV/212/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 32/5 i 32/2, położonych0,01%.102
.UCHWAŁA NR XXV/214/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego0,01%.119
.UCHWAŁA NR XXV/213/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 32/5 i 32/2, położonych0,01%.93
.UCHWAŁA NR XXV/207/13 w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych0,01%.92
.UCHWAŁA NR XXV/208/13 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 20140,01%.94
.UCHWAŁA NR XXV/206/13 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich0,01%.91
.Rok 2013 Oferta w trybie pozakonkursowym0,02%.272
.UCHWAŁA NR XXV/202/13 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy0,01%.90
.UCHWAŁA NR XXV/201/13 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy0,01%.89
.UCHWAŁA NR XXV/203/13 w sprawie powołania Komisji Budżetowej0,01%.94
.UCHWAŁA NR XXV/205/13 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska0,01%.180
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 8 kwietnia 2013 r. wywiesił na tablicy ogło0,02%.265
.UCHWAŁA NR XXV/215/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa0,01%.202
.UCHWAŁA NR XXV/216/13 o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”0,02%.233
.UCHWAŁA NR XXV/222/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.123
.UCHWAŁA NR XXV/223/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy0,01%.154
.UCHWAŁA NR XXV/224/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza0,01%.124
.UCHWAŁA NR XXV/218/13 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pniewy na 2013 rok0,01%.189
.UCHWAŁA NR XXV/219/13 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania0,02%.343
.UCHWAŁA NR XXV/217/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się0,01%.185
.UCHWAŁA NR XXV/220/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia0,01%.210
.UCHWAŁA NR XXV/221/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu0,01%.96
.ZARZĄDZENIE NR 167/13 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20130,01%.123
.ZARZĄDZENIE NR 168/13 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,01%.105
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,05%.776
.PTBS: Ubezpieczenie majątku Pniewsiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ...0,01%.136
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2013.0,04%.664
.Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miejskiego Pniewy0,03%.450
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.121
.NAJEM I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI0,22%.3398
.UCHWAŁA NR XXVI/227/13 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy0,03%.396
.UCHWAŁA NR XXVI/233/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy0,01%.191
.UCHWAŁA NR XXVI/232/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.163
.UCHWAŁA NR XXVI/228/13 w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pniewy0,02%.273
.UCHWAŁA NR XXVI/229/13 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy0,01%.140
.UCHWAŁA NR XXVI/231/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych0,02%.281
.UCHWAŁA NR XXVI/226/13 o zmianie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pniewy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych0,01%.129
.UCHWAŁA NR XXVI/230/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu0,01%.121
.UCHWAŁA NR XXVI/225/13 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 20120,02%.243
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW II NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA ROK 2013 W GMINIE PNIEWY0,02%.295
.PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W RAMACH II OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20130,02%.289
.SAMORZĄD JUTRA - WSPARCIE ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM0,05%.782
.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PNIEWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2012”0,02%.316
.O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy obejmującego rejon północno-zachodni miasta Pni0,01%.163
.PTBS: Ubezpieczenie majątku Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego0,01%.226
.ZARZADZENIE NR 174/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,00%.55
.Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 8 maja 2013 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych0,01%.222
.ZARZADZENIE NR 172/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.140
.ZARZĄDZENIE NR 169/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy0,01%.133
.ZARZADZENIE NR 173/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2012 - 20440,01%.134
.ZARZĄDZENIE NR 171/13 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie0,01%.122
.ZARZADZENIE NR 170/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.124
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.158
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.129
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.140
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.184
.Oświadczenia majątkowe - 20130,10%.1615
.Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół w Pniewach przy ul. Wolności.0,03%.489
.ZARZADZENIE NR 174/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko0,01%.173
.OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”0,01%.178
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 maja 2013 r. wywiesił na tabli0,01%.213
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Pniewach,przy ul. Strzeleckiej 11a0,01%.177
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 110/3, 109/1, 110/2, 297 i 31/1 położonych w miejscowości Rudka.0,01%.139
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 32/5 i 32/2 położonych w miejscowości Lubocześnica.0,01%.125
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA IV KWARTAŁ 2012 R.0,01%.207
.Uchwała Nr SO-0951/38/D/17/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania przez Gminę Pniewy deficy0,01%.189
.Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych0,02%.248
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU0,01%.189
.Oświadczenia majątkowe - 2013 (kwiecień)0,03%.489
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.159
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.168
.BURMISTRZ GMINY PNIEWY ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PNIEWACH0,05%.735
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29 maja 2013 r. wywiesił na tablicy ogłosze0,01%.214
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.162
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości znajdującej się w miejscowości Pniewy przeznaczonej na lokalizację ogródka letniego na okres 10 lat0,02%.347
.PPK0,02%.268
.ZARZĄDZENIE NR 176/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.102
.ZARZADZNIE NR 179/13 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych0,01%.106
.ZARZĄDZENIE NR 178/13 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu0,01%.192
.ZARZADZENIE NR 177/13 w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 20120,01%.111
.ZARZĄDZENIE NR 175/13 w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych0,01%.118
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości znajdującej się w miejscowości Pniewy przeznaczonej na lokalizację ogródka letniego na okres 10 lat0,02%.359
.Przebudowa istniejących nawierzchni utwardzonych przy Szkole Podstawowej- ul. Strzeleckiej w Pniewach0,02%.335
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,02%.252
.ZARZĄDZENIE 181/13 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych0,01%.119
.UCHWAŁA NR XXVIII/235/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Pniewy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok0,01%.78
.ZARZĄDZENIE NR 180/13 w sprawie powołania komisji odwoławczej do rozpatrzenia odwołań rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola „Miś” w Pniewach0,01%.129
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.127
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 czerwca 2013 r. wywiesił na tablicy ogł0,01%.190
.Zakończone0,00%.72
.UCHWAŁA NR XXVIII/234/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok0,01%.84
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 18 czerwca 2013 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,02%.342
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.176
.Dowozy i odowzy uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2013/2014.0,05%.795
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.175
.Budowa betonowej nawierzchn drogowej ul. Azaliowej w Pniewach.0,02%.345
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.183
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 19 lipca 2013 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu0,01%.200
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Główny księgowy0,02%.284
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,03%.470
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości,że dnia 31 lipca 2013 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń0,01%.191
.I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej geodezyjnie nr 557/15, o powierzchni 0.0076 ha, zlokalizowanej0,00%.1
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,02%.351
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej geodezyjnie nr 412/6, o powierzchni 0.6252 ha, zlokalizowanej w Pniewach przy ul. Konińskiej0,02%.284
.I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej geodezyjnie nr 557/15, o powierzchni 0.0076 ha, zlokalizowanej w Pniewach przy ul. Wolności0,02%.317
.Budowa parkingu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej.0,03%.385
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PNIEWACH0,02%.369
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KADR I ADMINISTRACJI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PNIEWACH0,03%.466
.OGŁOSZENIE - Rada Nadzorcza Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki.0,03%.453
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.181
.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej – ul. Ks. Mariana Maciejewskiego w Pniewach0,02%.232
.Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego, na budynek produkcyjno-magazynowy ze zmianą profilu produkcyjnego (produkcja umywalek i brodzików prysznicowych) zlokalizowanego w m. Busze0,02%.241
.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek rekreacyjnych w m. Zamorze, gmina Pniewy0,02%.236
.UCHWAŁA NR XXIX/238/13 w sprawie przystąpienia Sołectwa Dęborzyce - Buszewo0,01%.94
.UCHWAŁA NR XXIX/242/13 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”0,01%.107
.UCHWAŁA NR XXIX/237/13 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2013 rok0,01%.214
.UCHWAŁA NR XXIX/247/13 w sprawie zamiany nieruchomości0,01%.110
.UCHWAŁA NR XXIX/246/13 w sprawie darowizny nieruchomości0,01%.97
.UCHWAŁA NR XXIX/245/13 w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.85
.UCHWAŁA NR XXIX/244/13 w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.98
.UCHWAŁA NR XXIX/243/13 w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.80
.UCHWAŁA NR XXIX/239/13 w sprawie przystąpienia Sołectwa Koszanowo0,01%.106
.Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Zajączkowo” w granicach projektowanego obszaru górniczego Zajączkowo B położonego w miejscowości Psarskie w gm. Pniewy, pow. szamotulski, woj. w0,02%.303
.UCHWAŁA NR XXIX/240/13 w sprawie przystąpienia Sołectwa Turowo0,01%.92
.UCHWAŁA NR XXIX/241/13 w sprawie przystąpienia Sołectwa Kikowo0,01%.94
.UCHWAŁA NR XXIX/248/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.130
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU0,01%.189
.ZARZĄDZENIE NR 184/13 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzednicze - kierownika Centrum Integracji Społecznej w Pniewach0,01%.113
.ZARZADZENIE NR 187/13 w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pniewy0,01%.102
.ZARZĄDZENIE NR 193/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.180
.ZARZADZENIE NR 188/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.101
.ZARZĄDZENIE NR 185/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,01%.96
.ZARZĄDZENIE NR 194/13 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,01%.115
.ZARZADZENIE NR 189/13 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/20140,01%.122
.ZARZADZENIE NR 190/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.206
.ZARZĄDZENIE NR 182/13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,01%.101
.ZARZADZENIE NR 191/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.208
.ZARZADZENIE NR 192/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.171
.ZARZĄDZENIE NR 186/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy0,01%.178
.ZARZĄDZENIE NR 183/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.107
.Remont nawierzchni drogowej ul. Strzeleckiej w Pniewach.0,02%.373
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.161
.OŚRODEK SPORTU I REKREACJ0,05%.745
.Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetnych położonej na działce nr 35/4 w m. Dęborzyce gm. Pniewy- etap III.0,02%.342
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.191
.Konsultacje Programu Współpracy Gminy Pniewy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 20140,01%.149
.ZAWIADOMIENIE STAROSTY SZAMOTULSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.0,01%.211
.Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zajączkowie0,02%.335
.ZARZĄDZENIE NR 196/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.128
.ZARZĄDZENIE NR 195/13 w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich0,01%.193
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminiy Pniewy w okresie od 1 listopada 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r.0,02%.317
.ZARZĄDZENIE NR 200/13 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych0,01%.139
.ZARZĄDZENIE NR 198/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.107
.ZARZĄDZENIE NR 197/13 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych i0,01%.108
.ZARZĄDZENIE NR 199/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.107
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 24 września 2013 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.158
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,02%.359
.Remont pomieszczenia kotłowni i technologii kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim Pniewy0,02%.364
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 2 października 2013 r. wywiesił na tablicy o0,02%.262
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.145
.UCHWAŁA NR XXX/249/13 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania0,09%.1370
.UCHWAŁA NR XXX/253/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.154
.UCHWAŁA NR XXX/250/13 o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy”0,01%.222
.UCHWAŁA NR XXX/252/13 w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej na 2013 rok0,01%.94
.UCHWAŁA NR XXX/251/13 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat0,01%.101
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 9 października 2013 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu0,01%.214
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.174
.Budowa linii oświetlenia drogowego w Pniewach w ul. Promienistej, ul. Tęczowej i ul. Jasnej.0,02%.297
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 110/3, 109/1, 110/2, 297 i 31/1 położonych w miejscowoś0,01%.151
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 32/5 i 32/2 położonych w miejscowości Lubocześnica0,01%.116
.Zakup samochodu strażaciego dla OSP Turowo0,02%.286
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23 października 2013 r. wywiesił na tablicy0,01%.177
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.153
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU0,01%.208
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem budynku pod działalność usługowo-gastronomiczną na okres 10 lat0,03%.476
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.156
.Zarząd PTBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o sytuacji majątk0,03%.469
.Dostawa nowych elementów wyposażenia świetlic wiejskich w Lubocześnicy, Chełmnie, Nojewie, Orliczku, Przystankach, Dębinie, Koninie, Podpniewkach, Zamorzu oraz Psarskiem.0,02%.355
.UCHWAŁA NR XXXI/257/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok0,03%.472
.UCHWAŁA NR XXXI/258/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,02%.237
.UCHWAŁA NR XXXI/254/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Pniewy0,01%.109
.UCHWAŁA NR XXXI/256/13 w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.133
.Budowa oświetlenia drogowego ....0,02%.331
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na okres 10 lat0,03%.413
.Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy0,02%.272
.UCHWAŁA NR XXXI/259/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości0,01%.152
.UCHWAŁA NR XXXI/260/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.103
.UCHWAŁA NR XXXI/255/13 w sprawie „Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi0,01%.93
.Dostawa pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społęcznej OSTOJA w Pniewach0,03%.461
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zajączkowo0,02%.254
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Chełmno0,02%.276
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.178
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,03%.514
.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Rudka wraz z jej doposażeniem.0,03%.417
.Dostawa pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społęcznej OSTOJA w Pniewach0,02%.348
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28 listopada 2013 r. wywiesił na tablicy ogł0,01%.180
.Przebudowa nawierzchni ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach wraz z odwodnieniem - etap I.0,04%.611
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.158
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.198
.Dostawa materiałów budowlanych na remont pomieszczeń Centrum Integracji Społecznej OSTOJA w miejscowości Pniewy0,02%.284
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.179
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.178
.UCHWAŁA NR XXXII/261/13 o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi składanej przez właściciela nieruchomości0,01%.134
.UCHWAŁA NR XXXII/262/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej0,02%.292
.UCHWAŁA NR XXXII/264/13 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 20140,01%.114
.UCHWAŁA NR XXXII/264/13 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 20140,01%.175
.UCHWAŁA NR XXXII/265/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.159
.UCHWAŁA NR XXXIII/267/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.0,02%.240
.UCHWAŁA NR XXXIII/268/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.112
.UCHWAŁA NR XXXIII/270/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20130,01%.95
.UCHWAŁA NR XXXIII/269/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na rok 20130,01%.91
.UCHWAŁA NR XXXII/266/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy0,01%.103
.UCHWAŁA NR XXXII/263/13 w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej na 2014 rok dla Centrum integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach0,01%.173
.UCHWAŁA NR XXXIII/272/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.114
.UCHWAŁA NR XXXIII/276/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 32/5 i 32/2, położonych w miejscowości Lubocześnica0,00%.1
.UCHWAŁA NR XXXIII/279/13 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20140,01%.142
.ZARZĄDZENIE NR 202/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.129
.UCHWAŁA NR XXXIII/278/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza0,01%.203
.UCHWAŁA NR XXXIII/274/13 o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych0,01%.94
.ZARZĄDZENIE NR 204/13 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 20140,01%.99
.ZARZADZENIE NR 205/13 w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pniewy0,01%.205
.ZARZĄDZENIE NR 203/13 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014-20220,01%.108
.ZARZADZENIE NR 201/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.96
.UCHWAŁA NR XXXIII/273/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej0,01%.95
.Uchwała Nr SO-0951/60/17/D/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy0,01%.160
.UCHWAŁA NR XXXIII/271/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewyna lata 2014-20220,01%.98
.ZARZĄDZENIE NR 206/13 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Chełmno0,01%.145
.UCHWAŁA NR XXXIII/275/13 o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa0,01%.175
.UCHWAŁA NR XXXIII/276/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 32/5 i 32/2, położonych w miejscowości Lubocześnica0,01%.117
.UCHWAŁA NR XXXIII/277/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych o nr 110/3, 109/1, 110/2, 297 i 31/1, położonych w miejscowości Rudka0,01%.183
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.174
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.174
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.174
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.173
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.173
.UCHWAŁA NR XXVIII/236 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.173
.OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PNIEWY W ROKU 20140,01%.222
.OGŁOSZENIE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA ROK 20140,01%.166
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (styczeń)0,06%.975
.Oświadczenia majątkowe - 2010-2012 (korekta)0,04%.642
.Uchwała Nr SO-0951/8/17/D/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy0,01%.179
.Uchwała Nr SO-0951/8/P/17/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 styznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pniewy.0,02%.271
.ZARZĄDZENIE NR 207/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.146
.ZARZĄDZENIE NR 208/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.118
.ZARZĄDZENIE NR 208A/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Pniewy na rok 20130,01%.135
.ZARZĄDZENIE NR 210/14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20140,01%.141
.ZARZĄDZENIE NR 210/14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20140,01%.113
.ZARZĄDZENIE NR 211/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20140,01%.118
.ZARZĄDZENIE NR 212/14 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,01%.126
.ZARZĄDZENIE NR 214/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.119
.ZARZADZENIE NR 213 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie0,01%.130
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 20 stycznia 2014 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.0,01%.202
.Przebudowa nawierzchni ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach wraz z odwodnieniem- etap I0,03%.452
.20110,06%.889
.20110,06%.888
.20110,06%.887
.PRZETARGI OTWARTE0,00%.66
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2013:0,00%.54
.PRZETARGI OTWARTE0,00%.65
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,00%.47
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,00%.55
.20140,00%.59
.Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach o nr ew. 2081 i 2085 obręb Pniewy, gmina Pniewy0,02%.244
.Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 2 MW w obrębie miejscowości Pniewy zamek, na działce o nr ewidencyjnym 148/2 i 148/3 wraz z budową stacji transformatorowych i szafek pomiarowych, linii kablowych0,02%.253
.Rewitalizacja terenu Łazienek Miejskich przy ul. Jeziornej w Pniewach- budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw.0,03%.510
.UCHWAŁA NR XXXIV/280/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,01%.101
.UCHWAŁA NR XXXIV/281/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-20200,01%.77
.UCHWAŁA NR XXXIV/286/14 w sprawie regulaminu kąpieliska i plaży w \0,01%.147
.UCHWAŁA NR XXXIV/296/14 w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.98
.UCHWAŁA NR XXXIV/299/14 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania0,01%.202
.UCHWAŁA NR XXXIV/300/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.105
.UCHWAŁA NR XXXIV/298/14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu0,01%.102
.UCHWAŁA NR XXXIV/295/14 w sprawie regulaminu Stadionu Miejskiego w Pniewach0,01%.183
.UCHWAŁA NR XXXIV/288/14 w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowo - Widowiskowej w Pniewach0,01%.94
.UCHWAŁA NR XXXIV/284/14 w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego0,01%.128
.UCHWAŁA NR XXXIV/287/14 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w "Łazienkach Miejskich" w Pniewach0,01%.147
.UCHWAŁA NR XXXIV/289/14 w sprawie regulaminu korzystania z Sali Gimnazstycznej w Pniewach0,01%.88
.UCHWAŁA NR XXXIV/283/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim pr0,00%.74
.UCHWAŁA NR XXXIV/290/14 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni w Pniewach0,01%.87
.UCHWAŁA NR XXXIV/285/14 w sprawie regulaminu korzystania z terenu "Łazienek Miejskich" w Pniewach0,01%.108
.UCHWAŁA NR XXXIV/282/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnoś0,01%.84
.UCHWAŁA NR XXXIV/297/14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu0,01%.103
.UCHWAŁA NR XXXIV/292/14 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Pniewach0,01%.196
.UCHWAŁA NR XXXIV/294/14 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw0,01%.121
.UCHWAŁA NR XXXIV/293/14 w sprawie regulaminu boiska środowiskowego w Chełmnie0,01%.113
.UCHWAŁA NR XXXIV/291/14 w sprawie regulaminu korzystania z sauny suchej w Pniewach0,01%.107
.Ogłoszenie o zamówieniu na całoroczny odbiór i zastosowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków, położonej przy ul. Strzleckij 18L w Pniewach, w roku 20,01%.206
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.204
.Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na rok 2014 w Gminie Pniewy.0,01%.132
.Remont cząstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych.0,02%.253
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.144
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.158
.Protokół z otwarcia ofert w ramach otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w roku 20140,01%.158
.Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni drgó gminnych.0,02%.312
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.147
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.125
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki oznaczonej geodezyjnie nr 557/14, o powierzchni 0.0020 ha, zlokalizowanej w Pniewach, przy ul. Wolności0,01%.207
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 10 marca 2014 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.0,01%.215
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zajączkowo0,02%.274
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Chełmno0,01%.180
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,02%.241
.UCHWAŁA NR XXXV/301/14 w sprawie odmowy uwzględnienia skargi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Pniewy0,01%.110
.UCHWAŁA NR XXXV/302/14 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony0,01%.143
.UCHWAŁA NR XXXV/303 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 20150,01%.126
.UCHWAŁA NR XXXV/3030,00%.21
.ZARZĄDZENIE NR 217/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.73
.ZARZĄDZENIE NR 215/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych na rok 20140,01%.115
.ZARZĄDZENIE NR 216/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.80
.UCHWAŁA NR XXXV/305/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \0,01%.104
.UCHWAŁA NR XXXV/304/14 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA" w Pniewach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Pniewy0,04%.559
.UCHWAŁA NR XXXV/306/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem szamotulskim i gminą Szamotuły umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego "Aktywizacja życi0,01%.169
.UCHWAŁA NR XXXV/311/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.129
.UCHWAŁA NR XXXV/312/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,01%.103
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.169
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.146
.UCHWAŁA NR XXXV/310/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,00%.75
.UCHWAŁA NR XXXV/309/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza0,01%.110
.UCHWAŁA NR XXXV/307/14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu0,01%.94
.PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH0,03%.494
.WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014r0,00%.4
.WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014r0,03%.472
.UCHWAŁA NR XXXV/308/14 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2014"0,01%.184
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s zarzadzania drogami i gospodarki komunalnej w Referacie mienia komunalnego i ochrony środowiska, Urzędu Miejskiego0,05%.729
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25 marca 2014 r. wywiesił na tablicy ogłos0,01%.230
.Przebudowa ciągu pieszego przy ul. 25 Stycznia w Pniewach.0,02%.274
.Informacje dotyczące wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych0,09%.1351
.ZARZĄDZENIE NR 221/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy0,01%.90
.ZARZĄDZENIE NR 220/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.98
.ZARZĄDZENIE NR 218/14 w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Gminy Pniewy z wykonania budżetu Gminy za rok 20130,01%.87
.ZARZADZENIE NR 219/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.84
.ZARZĄDZENIE NR 224/14 o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Pniewy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2014 rok0,01%.85
.Budowa nawierzchni drogowej z odwodnieniem ul. Klonowej w Pniewach0,02%.352
.DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 14 W PNIEWACH0,01%.224
.Wyznaczenie obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego0,01%.81
.Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego0,01%.114
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodow0,00%.3
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dost0,02%.351
.DRUK - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych0,00%.74
.Budowa oświetlenia drogowego na tzw. Osiedlu Kwiatowym w Pniewach. Zaprojektuj i wybuduj.0,03%.451
.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PNIEWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ROKU 2013"0,01%.133
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REFERACIE MIENIA KOMUNALNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,05%.772
.Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych0,01%.174
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,11%.1670
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 maja 2014 r. wywiesił na tablicy ogłosze0,01%.191
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.108
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.116
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,04%.587
.UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 w sprawie aktualizacji na lata 2014 - 2015 "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 - 2015 Pniewskiego Przedsiębiostwa0,01%.79
.UCHWAŁA NR XXXVII/315/14 w sprawie "Planu Odnowy miejscowości Kikowo na lata 2013 - 2020"0,01%.101
.Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych0,01%.152
.UCHWAŁA NR XXXVII/323/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.90
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU0,01%.163
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU0,01%.146
.UCHWAŁA NR XXXVII/324/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,01%.97
.ZARZĄDZENIE NR 229/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.0,02%.329
.UCHWAŁA NR XXXVII/322/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu0,00%.69
.UCHWAŁA NR XXXVII/321/14 w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu0,02%.282
.UCHWAŁA NR XXXVII/320/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej0,01%.80
.ZARZĄDZENIE NR 226/14 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.0,01%.102
.ZARZĄDZENIE NR 228/14 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.0,01%.100
.ZARZĄDZENIE NR 225/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.75
.ZARZĄDZENIE NR 227/14 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Euro0,01%.96
.UCHWAŁA NR XXXVII/319/14 o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wronieckiej i Leśnej w Pniewach0,01%.146
.Budowa chodników na ul. Prusa w Pniewach0,01%.172
.ZARZĄDZENIE NR 230/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.125
.UCHWAŁA NR XXXVIII/325/14 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pniewy w celu udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej0,01%.113
.UCHWAŁA NR XXXVII/314 w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"0,00%.74
.Frekwencja w Gminie Pniewy wg stanu na godz. 12:000,01%.179
.UCHWAŁA NR XXXVII/318/14 w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Dęborzyce i Buszewo na lata 2013 - 2020"0,01%.124
.UCHWAŁA NR XXXVII/316 w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Koszanowo nalata 2013 - 2020"0,00%.61
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł0,01%.220
.Utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Pniewy i Chełmno realizowanych w ramach rządowego programu R0,02%.290
.UCHWAŁA NR XXXVII/317/14 w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Turowo na lata 2013 - 2020"0,00%.74
.WYKONANIE POKRYCIA STROPODACHU ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 14 W PNIEWACH, DZIAŁKA NR 206 I 2070,02%.281
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.98
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej.0,01%.87
.Oświadczenia majątkowe - kwiecień 2014 r.0,03%.510
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.104
.Drugi nabór wniosków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 20140,01%.106
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 4 czerwca 2014 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.0,01%.180
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zajączkowo0,01%.148
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Chełmno0,01%.130
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,02%.342
.UCHWAŁA NR XXXIX/326/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2013 rok0,01%.80
.UCHWAŁA NR XXXIX/331/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 20150,02%.266
.UCHWAŁA NR XXXIX/335/14 o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości0,01%.107
.UCHWAŁA NR XXXIX/336/14 w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest0,01%.95
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.94
.UCHWAŁA NR XXXIX/333/14 w sprawie ograniczenia spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pniewy0,01%.83
.UCHWAŁA NR XXXIX/329/14 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 20130,01%.83
.UCHWAŁA NR XXXIX/330/14 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pniewy na 2014 rok0,01%.165
.UCHWAŁA NR XXXIX/328/14 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 20130,01%.179
.UCHWAŁA NR XXXIX/327/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Pniewy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok0,00%.69
.UCHWAŁA NR XXXIX/332/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,00%.65
.UCHWAŁA NR XXXIX/334/14 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Pniewy0,01%.89
.ZARZĄDZENIE NR 223/14 w sprawie zasad rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym0,00%.68
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA ROK 2014 W GMINIE PNIEWY0,01%.134
.UCHWAŁA NR XXXIX/338/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.74
.UCHWAŁA NR XXXIX/339/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 20220,01%.77
.UCHWAŁA NR XXXIX/337/14 w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"0,00%.68
.Widoki z buszewskiej wieżyczki- punkt widokowy we wsi Buszewo- budowa wiaty z puntem widokowym i zagospodarowaniem terenu.0,01%.230
.Nasza tradycja naszym bogactwem- stworzenie izby pamięci we wsi Orliczko- remont pomieszceń budynku gminnego w Orliczku na izbę pamięci.0,01%.195
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO0,01%.223
.PRZYSTAŃ WĘDROWCA - BUDOWA ALTANY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WE WSI PSARSKIE0,01%.144
.PRZYSTAŃ WĘDROWCA - BUDOWA ALTANY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WE WSI KIKOWO0,01%.182
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.120
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.99
.Nasze wiejskie centrum kultury- zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Przystankach0,01%.214
.ZARZĄDZENIE NR 222/14 w sprawie założeń do opracowania projektów organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pniewy na rok szkolny 2014/20150,00%.57
.ZARZĄDZENIE NR 235/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.78
.Nasza tradycja naszym bogactwem- stworzenie izby pamięci we wsi Nojewo- remont pomieszczeń budynku gminnego w Nojewie na izbę pamięci.0,01%.208
.ZARZĄDZENIE NR 232/14 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,00%.74
.UCHWAŁA NR XL/340/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Pniewach przy ul. Strzeleckiej0,01%.89
.UCHWAŁA NR XL/343/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pniewy dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka s0,01%.136
.Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2014/2015.0,02%.273
.UCHWAŁA NR XL/347/14 o zmienie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.115
.UCHWAŁA NR XL/346/14 w sprawie odmowy uwzględnienia skargi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Pniewy0,01%.165
.ZARZĄDZENIE NR 231/14 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie0,00%.74
.UCHWAŁA NR XL/342/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trubu udzielania ulg w przypadku należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej0,01%.179
.UCHWAŁA NR XL/341/14 o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy0,00%.62
.UCHWAŁA NR XL/345/14 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pniewy0,01%.88
.UCHWAŁA NR XL/344/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy0,04%.623
.UCHWAŁA NR XL/348/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 -20220,01%.80
.ZARZADZENIE NR 234/14 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pt. Gloria victoribus - pniewscy bohaterowie Powstania Wielkopolskiego - umowa o dofinansowanie nr 02282 - 6930 - UM154010,01%.100
.ZARZĄDZENIE NR 233/14 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,00%.75
.PONIŻEJ 30.000 euro- Zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji Społecznej w Pniewach.0,01%.185
.ZARZĄDZENIE NR 237/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.109
.ZARZADZENIE NR 236/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,01%.86
.PONIŻEJ 30.000 euro- Odnowa Kikowa, plac zabaw i boisko sportowe sposobem na podniesienie jakości życia na wsi.0,01%.170
.PONIŻEJ 30.000 euro- Bezpieczny chełmianin- stworzenie bezpiecznego dojścia do miejsc stanowiących centrum kulturalno- rekreacyjne we wsi Chełmno- utworzenie nawierzchni i oświetlenie terenu.0,01%.199
.BUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGOWEJ UL. JARZĘBINOWEJ I UL. JAWOROWEJ W PNIEWACH WRAZ Z ODWODNIENIEM.0,02%.325
.Nasza tradycja naszym bogactwem- stworzenie izby pamięci we wsi Nojewo- remont pomieszczeń budynku gminnego w Nojewie na izbę pamięci0,02%.284
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wronieckiej i Leśnej w Pniewach0,01%.117
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.100
.Nasze wiejskie centrum kultury- zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Przystankach0,03%.388
.Przebudowa muru zespołu pałacowo- parkowego przy ul. Św. Ducha w Pniewach.0,02%.365
.ZARZĄDZENIE NR 238/14 w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pniewy0,01%.144
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.150
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.119
.ZARZĄDZENIE NR 241/14 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.171
.ZARZĄDZENIE NR 240/14 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.146
.ZARZĄDZENIE NR 239/14 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.192
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA II KWARTAŁ 2014 R.0,01%.166
.BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ0,04%.571
.Burmistrz Gminy Pniewy stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28 lipca 2014 r. wywiesił na tablicy ogłosz0,01%.157
.I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanego gruntu rolnego, oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 15, o powierzchni 0.5800 ha, zlokalizowanego w miejscowości Lubosina0,01%.159
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO0,01%.205
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (lipiec)0,06%.861
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Pniewach przy ul. Strzeleckiej.0,01%.94
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.92
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.106
.Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Pniewy z wykorzystaniem lamp solarno-hybrydowych0,03%.403
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 29 sierpnia 2014 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.0,01%.167
.Przebudowa i rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Pniewy, na działkach o nr ewid. 921/4 i 921/9 w obrębie geodezyjnym Pniewy0,01%.185
. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,02%.317
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Chełmno0,01%.159
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zajączkowo0,01%.152
.Burmistrz Gminy Pniewy I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego znajdującego się w miejscowości Orliczko na okres 3 lat0,01%.209
.Kalendarz wyborczy0,02%.293
. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.172
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej0,01%.105
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.95
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.85
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.84
.Informacja dla wyborców0,02%.274
.Podział Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania0,02%.243
.Podział Gminy Pniewy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.0,04%.645
.Obwieszczenie o utworzonych okręgach wyborczych oraz ustalonej ilości radnych wybieranych w tych okręgach w mieście i gminie Pniewy0,01%.218
.ZARZĄDZENIE NR 244/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2014/20150,01%.147
.ZARZĄDZENIE NR 243/14 z dnia 22 lipca zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.0,01%.165
.ZARZĄDZENIE NR 242/12 z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.141
.ZARZĄDZENIE NR 248/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.147
.ZARZĄDZENIE NR 250/14 w sprawie wykazu miejsc przznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorzadowych, zarządzonyc0,02%.304
.ZARZADZENIE NR 245/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.137
.ZARZĄDZENIE NR 247/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.153
.Konsultacje programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na rok 20150,01%.137
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminy Pniewy w okresie od 1 listopada 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.0,02%.311
.ZARZĄDZENIE NR 249/14 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.0,02%.289
.ZARZĄDZENIE NR 246/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu fi0,01%.145
.Terminy oraz miejsce zgłaszania list kandydatów na radnych oraz na burmistrza0,03%.410
.KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH KOMITETOM WYBORCZYM0,02%.298
.Podział nieruchomości0,00%.1
.UCHWAŁA NR XLI/349/14 w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest0,01%.101
.UCHWAŁA NR XLI/351/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środow0,01%.225
.UCHWAŁA NR XLI/350/14 w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2015 środków finansowych na wkład własny do projektu pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach"0,00%.15
.UCHWAŁA NR XLI/358/14 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pniewy0,01%.113
.UCHWAŁA NR XLI/353/14 o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy0,00%.66
.UCHWAŁA NR XLI/356/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.73
.UCHWAŁA NR XLI/357/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,00%.76
.UCHWAŁA NR XLI/352/14 w sprawie regulaminu boiska w Kikowie0,00%.54
.UCHWAŁA NR XLI/354/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,00%.67
.UCHWAŁA NR XLI/355/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,00%.56
.UCHWAŁA NR XLI/350/14 w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2015 środków finansowych na wkład własny do projektu pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach"0,00%.58
.Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w roku 20140,02%.234
.Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji - (2014) wrzesień0,02%.380
.OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wronieckiej i Leśnej w Pniewach0,01%.102
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.112
.ZARZĄDZENIE NR 251/14 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami po0,02%.267
.OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyb0,02%.315
.NASZE WIEJSKIE CENTRUM KULTURY- MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI KONIN- ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU.0,04%.539
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.124
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.100
.Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy0,02%.260
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PNIEWACH z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyb0,02%.310
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PNIEWACH z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Pniewy0,02%.267
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 10 października 2014 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie.0,01%.167
.UCHWAŁA NR 4/14 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PNIEWACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych0,02%.351
.Zawiadomienie Starosty Powiatu Szamotulskiego w sprawie ewidencji gruntów i budynków0,02%.237
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 12 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,02%.317
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.149
.ZARZĄDZENIE NR 252/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,02%.262
.ZARZĄDZENIE NR 253/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,02%.291
.ZARZĄDZENIE 254/14 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.0,02%.273
.UCHWAŁA NR XLII/360/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków0,01%.85
.UCHWAŁA NR XLII/365/14 w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.81
.UCHWAŁA NR XLII/364/14 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Pniewy0,00%.72
.UCHWAŁA NR XLII/363/14 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani0,00%.68
.Wyznaczanie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pniewy wraz z niezbędnymi elementami.0,02%.315
.UCHWAŁA NR XLII/371/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok0,01%.195
.UCHWAŁA NR XLII/372/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok0,01%.215
.UCHWAŁA NR XLII/375/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.141
.UCHWAŁA NR XLII/369/14 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności z usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z0,01%.165
.ZARZĄDZENIE NR 255/14 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.0,02%.270
.UCHWAŁA NR XLII/362/14 w sprawie "Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"0,01%.103
.UCHWAŁA NR XLII/361/14 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pniewy na rok 2015"0,01%.99
.UCHWAŁA NR XLII/359/14 w sprawie "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015"0,01%.86
.UCHWAŁA NR XLII/376/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,01%.141
.UCHWAŁA NR XLIII/373/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok0,01%.142
.UCHWAŁA NR XLII/370/14 w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA" w Pniewach0,02%.251
.UCHWAŁA NR XLII/374/14 o zmianie uchwały w sprawie diet radnych Rady Miejskiej Pniewy0,01%.173
.UCHWAŁA NR XLI/367/14 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Pniewach przy ul. Strzeleckiej0,01%.89
.UCHWAŁA NR XILI/368/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pniewach przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej0,01%.106
.UCHWAŁA NR XLII/366/14 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania dla Polskiego Związku Działkowców0,01%.124
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pniewach przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej.0,01%.126
.Protokół wyniku głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Pniewy0,02%.279
.Protokół z wyborów do Rady Miejskiej0,02%.306
.Wizualizacja0,03%.458
.Frekwencja w Gminie Pniewy0,02%.267
. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA III KWARTAŁ 2014 R.0,01%.133
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.268
.Dofinansowania - Azbest0,23%.3527
.PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO0,04%.637
.PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO.0,02%.255
.UCHWAŁY - ROK 20160,00%.44
.UCHWAŁY - ROK 20170,00%.36
.UCHWAŁY - ROK 20150,00%.29
.UCHWAŁY - ROK 20140,00%.31
.UCHWAŁY - ROK 20180,00%.45
.UCHWAŁY KADENCJA 2010-20140,00%.25
.UCHWAŁY KADENCJA 2014-20180,00%.18
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.271
.UCHWAŁA NR XLIII/377/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.137
.UCHWAŁA NR XLIII/378/14 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,01%.137
.Ogłoszenie naboru wniosków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 20150,01%.117
.OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PNIEWY W ROKU 20150,01%.141
.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W LIWKIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST0,08%.1188
.Projekt budowy zakładu w zakresie wyrobów i rozlewu napojów spirytusowych w postaci nalewek na bazie różnych owoców i spirytusu0,01%.161
.Eksploatacji odkrywkowea złoża kruszywa naturalnego Dęborzyce MD0,01%.184
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W związku korektą i uzupełnieniem wniosku Inwestora: Enea Operator Sp. z o.o.0,01%.148
.Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014-2032"0,15%.2292
.UCHWAŁA NR I/1/14 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy0,00%.66
.UCHWAŁA NR I/2/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy0,00%.48
.UCHWAŁA NR I/4/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy0,00%.45
.UCHWAŁA NR I/3/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zasad wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy0,00%.42
.UCHWAŁA NR I/6/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy0,00%.49
.UCHWAŁA NR I/7/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Pniewy0,00%.52
.UCHWAŁA NR I/5/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy0,00%.63
.UCHWAŁA NR I/8/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Pniewy0,00%.47
.Zgłoszenie do Komisji Konkursowej KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY PNIEWY0,01%.126
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Chełmno0,01%.138
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15 stycznia 2015 r. wywiesił na tablicy ogł0,01%.173
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,01%.174
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Zajączkowo0,01%.148
.DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.220
.UCHWAŁA NR I/9/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Pniewy0,00%.47
.UCHWAŁA NR II/14/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.47
.UCHWAŁA NR II/15/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,00%.1
.UCHWAŁA NR II/15/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2014 - 20220,00%.43
.UCHWAŁA NR II/17/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015 - 20220,00%.69
.UCHWAŁA NR II/18/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,01%.77
.UCHWAŁA NR II/21/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych0,01%.155
.UCHWAŁA NR II/22/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody \0,00%.64
.UCHWAŁA NR II/24/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej0,01%.79
.UCHWAŁA NR II/25/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy na rok 20150,00%.68
.UCHWAŁA NR II/23/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości0,00%.65
.UCHWAŁA NR II/20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach0,00%.58
.UCHWAŁA NR II/16/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20140,00%.60
.UCHWAŁA NR II/19/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy0,01%.143
.20150,00%.26
.Poniżej 30.000 euro. Zarządzanie, utrzyamanie, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ...0,01%.137
.Test0,00%.1
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,00%.6
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,00%.17
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,00%.26
. PRZETARGI OTWARTE0,00%.17
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,00%.4
.TEST0,00%.1
.Uchwała Nr SO-0951/1/P/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 styznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pniewy.0,01%.107
.ZARZĄDZENIE NR 259/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,02%.258
.ZARZĄDZENIE NR 257/14 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015-20220,02%.240
.ZARZĄDZENIE NR 258/14 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 20150,02%.248
.UCHWAŁA NR II/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Pniewy0,00%.45
.UCHWAŁA NR II/13/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Pniewy0,00%.43
.UCHWAŁA NR I/11/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych Rady Miejskiej Pniewy0,00%.44
.UCHWAŁA NR I/10/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej Pniewy0,00%.41
.Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na rok 2015 w Gminie Pniewy.0,01%.120
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PNIEWY W ROKU 20150,00%.1
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PNIEWY W ROKU 20150,00%.1
.OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PNIEWY W ROKU 20150,01%.184
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.134
.Oświadczenia majątkowe na początek kadencji - (2014) grudzień0,02%.343
.ZARZĄDZENIA KADENCJA 2014-20180,00%.18
.ZARZĄDZENIE NR 1/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.94
.ZARZĄDZENIE NR 2/14 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Pniewy0,01%.101
.ZARZĄDZENIE NR 5/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20150,01%.93
.UCHWAŁA NR III/26/15 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie aktualizacji na rok 2015 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015 Pniewskiego Przeds0,00%.41
.UCHWAŁA NR III/32/15 z dnia 4 lutego 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.52
.Protokoły z sesji Rady Miejskiej - Kadencja 2014 - 20180,09%.1343
.ZARZĄDZENIE NR 8/14 w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania0,01%.95
.UCHWAŁA NR III/30/15 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu0,00%.44
.ZARZĄDZENIE NR 11/15 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20150,00%.44
.ZARZĄDZENIE NR 9/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.91
.Protokoły z sesji Rady Miejskiej0,01%.116
.UCHWAŁA NR III/31/15 z dnia 4 lutego 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie diet dla sołtysów0,00%.48
.Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko0,00%.3
.UCHWAŁA NR III/27/15 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa0,01%.99
.UCHWAŁA NR III/28/15 z dnia 4 lutego 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej0,00%.40
.UCHWAŁA NR III/29/15 z dnia 4 lutego 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych0,00%.44
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (wrzesień)0,03%.434
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (grudzień)0,04%.668
.ZARZĄDZENIE NR 12/15 w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych j0,00%.40
.ZARZĄDZENIE NR 15/15 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rok 20150,00%.55
.ZARZĄDZENIE NR 16/15 o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Pniewy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2015 rok0,00%.51
.ZARZĄDZENIE NR 14/15 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy uprawnień do zaciągania w 2015 r. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznik0,00%.51
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.105
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.100
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.114
.ZARZĄDZENIA - ROK 20160,00%.11
.ZARZĄDZENIA - ROK 20140,00%.11
.ZARZĄDZENIA - ROK 20150,00%.11
.ZARZĄDZENIE NR 10/15 w sprawie powołania członków Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach0,00%.41
.ZARZĄDZENIE NR 7/14 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,01%.95
.ZARZĄDZENIE NR 9A/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.95
.ZARZĄDZENIA - ROK 20170,00%.11
.ZARZĄDZENIA - ROK 20180,00%.13
.ZARZĄDZENIE NR 6/14 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy0,01%.91
.ZARZĄDZENIE NR 3/14 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20140,01%.90
.ZARZĄDZENIE NR 4/14 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne0,01%.92
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.119
.Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.0,02%.289
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.91
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.109
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 marca 2015 r. wywiesił na tablicy ogłosz0,01%.197
.Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 187 do drogi krajowej nr 24 w Pniewach0,04%.674
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pniewach przy ulicy Św. Urszuli Ledóchowskiej.0,01%.98
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,04%.680
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.99
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.90
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.85
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA IV KWARTAŁ 2014 R.0,01%.105
.Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.0,02%.246
.UCHWAŁA NR IV/33/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.0,00%.52
.UCHWAŁA NR IV/35/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do zasiłku celowego0,00%.36
.UCHWAŁA NR IV/38/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2014-2032"0,00%.38
.UCHWAŁA NR IV/41/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu0,00%.40
.UCHWAŁA NR IV/45/15 z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.50
.UCHWAŁA NR IV/37/15 z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa0,01%.105
.UCHWAŁA NR IV/42/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy na drugim etapie0,00%.42
.UCHWAŁA NR IV/36/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Pniewy0,01%.119
.UCHWAŁA NR IV/40/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2015 rok0,00%.37
.UCHWAŁA NR IV/39/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2015 roku"0,00%.38
.UCHWAŁA NR IV/44/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych0,00%.46
.UCHWAŁA NR IV/43/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 20160,00%.43
.UCHWAŁA NR IV/46/15 z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015-20220,00%.60
.SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 20140,01%.163
.Uchwała Nr SO-0951/31/17/D/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i0,01%.115
.WYBORY PREZYDENTA RP - Pełnomocnictwo do głosowania0,01%.178
.WYBORY PREZYDENTA RP -spis wyborców0,01%.215
.WYBORY PREZYDENTA RP - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO0,01%.171
.ZARZĄDZENIE NR 23/15 BURMISTRZA GMINY PNIEWY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,01%.156
.ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GMINY PNIEWY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Pniewy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnict0,01%.151
.ZARZĄDZENIE NR 22/15 BURMISTRZA GMINY PNIEWY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r0,00%.2
.Uchwała Nr 0954/5/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pniewy z0,01%.134
.ZARZĄDZENIE NR 18/15 w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich na terenie gminy Pniewy0,01%.80
.ZARZĄDZENIE NR 19/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.53
.ZARZĄDZENIE NR 20/15 w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Gminy Pniewy z wykonania budżetu Gminy za rok 20140,00%.68
.ZARZĄDZENIE NR 22/15 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.0,00%.70
.ZARZĄDZENIE NR 21/15 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Pniewy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania0,00%.63
.ZARZĄDZENIE NR 23/15 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,0,01%.78
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.110
.ZARZĄDZENIE NR 17/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.50
.ZARZĄDZENIE NR 13/15 w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 20170,00%.43
.OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyb0,02%.367
. Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 13 kwietnia 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.138
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.94
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.110
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego znajdującego się w Pniewach przy ul. Konińskiej na okres 5 lat0,02%.248
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4535
.UCHWAŁA NR V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.0,09%.1381
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4530
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4524
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4521
.UCHWAŁA NR V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.0,09%.1378
.Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Pniewy w ramach projektu pn. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach0,02%.318
.Zarządzenie nr 26/15 Burmistrz Gminy Pniewy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,0,02%.263
.TBS- Ubezpieczenia majątku Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gminy Pniewy i Wspólnot Mieszkaniowych oraz odpowiedzialności cywilnej Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społec0,01%.208
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Pniewach przy ul. Strzeleckiej – Etap I0,01%.127
.UCHWAŁA NR IV/34/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Pniewy na lata 2015-20170,00%.39
.Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PNIEWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 20140,01%.126
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4486
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4481
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4478
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4475
.Władze Gminy0,27%.4117
.ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PNIEWY ZA ROK 20140,14%.2082
.UCHWAŁA NR V/47/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kościerzyna0,00%.36
.UCHWAŁA NR V/49/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 20140,00%.39
.UCHWAŁA NR V/53/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości0,00%.59
.UCHWAŁA NR V/55/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.61
.UCHWAŁA NR V/54/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu0,00%.45
.UCHWAŁA NR V/52/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi0,00%.47
.UCHWAŁA NR V/51/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzenia informacji z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2014 - 2032 za rok 20140,00%.37
.Burmistrz Gminy Pniewy, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6 maja 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń0,01%.171
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 6 maja 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.151
.UCHWAŁA NR V/48/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 20140,00%.42
.UCHWAŁA NR V/50/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie włączenia Bursy Szkolnej w Pniewach do Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach0,00%.51
.Wyniki wyborów w Gminie Pniewy0,01%.219
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.167
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4414
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4409
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4405
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4399
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4399
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4395
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4390
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,29%.4389
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4385
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4382
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4378
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4376
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4371
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4370
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4366
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4364
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4361
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4358
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4353
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4353
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4349
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4346
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4343
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4340
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4337
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4334
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4331
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.105
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 0,01%.110
.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI JAKUBOWO0,04%.641
.Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Pniewy z wykorzystaniem lamp solarno-hybrydowych.0,04%.550
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4317
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4314
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4312
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4307
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4307
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4301
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4301
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4297
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4294
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4291
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4287
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4285
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4282
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4279
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4273
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4269
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4267
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4262
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4262
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4257
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4255
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4252
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,28%.4249
.UCHWAŁA NR V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.0,09%.1352
.Wyniki wyborów w Gminie Pniewy 24.05.2015 r.0,01%.207
.Oświadczenia majątkowe - 2015 (kwiecień)0,08%.1245
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym, Urzędu Miejskiego Pniewy.0,02%.380
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA 2014 ROK.0,01%.156
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym, Urzędu Miejskiego Pniewy.0,03%.432
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,02%.281
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,02%.279
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,02%.279
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,02%.279
. Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 1 czerwca 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.0,01%.137
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU0,01%.155
.UCHWAŁA NR VII/58/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,01%.131
.UCHWAŁA NR VII/63/15 z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.47
.UCHWAŁA NR VII/64/15 z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015-20230,00%.47
.Oświadczenia majątkowe - 2015 (kwiecień)0,02%.338
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.106
.ZARZĄDZENIE NR 31/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.50
.ZARZĄDZENIE NR 35/15 w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej0,00%.57
.ZARZĄDZENIE NR 34/15 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,00%.53
.ZARZĄDZENIE NR 33/15 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie0,00%.70
.ZARZĄDZENIE NR 29/15 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej0,00%.46
.UCHWAŁA NR VII/60/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości0,00%.50
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy0,02%.317
.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-20190,02%.282
.ZARZĄDZENIE NR 32/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.50
.ZARZĄDZENIE NR 30/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.51
.ZARZĄDZENIE NR 28/15 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej w Pniewach0,00%.46
.ZARZĄDZENIE NR 27/15 w sprawie odwołania Pani Urszuli Kubiaczyk ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Pniewach0,00%.52
.Oferta złożona w trybie pozakonkursowym0,01%.116
.ZARZĄDZENIE NR 25/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy0,00%.44
.ZARZĄDZENIE NR 26/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.0,00%.44
.ZARZĄDZENIE NR 24/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.42
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.162
. PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanego gruntu rolnego zlokalizowanego w Nojewie0,01%.130
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.159
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Zajączkowo0,01%.108
.UCHWAŁA NR VII/62/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,00%.40
.UCHWAŁA NR VII/59/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości0,00%.45
.UCHWAŁA NR VII/56/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2014 rok0,00%.42
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 16 czerwca 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.0,01%.124
.UCHWAŁA NR IV/19/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na 2011 r.0,01%.179
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,03%.472
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK W REFERACIE ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYM W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,03%.405
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.148
.UCHWAŁA NR VII/57/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Pniewy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok0,00%.41
.UCHWAŁA NR VII/61/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,00%.41
.Dowozy i dowozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/20160,02%.380
.O B W I E S Z C Z E N I E0,01%.130
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminy Pniewy w okresie od 1 listopada 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r.0,02%.249
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.227
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. inwestycji i nadzoru w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Miejskiego Pniewy0,02%.311
.ZARZĄDZENIE NR 42/150,01%.149
.ZARZĄDZENIE NR 43/150,01%.167
.OBWIESZCZENIE0,02%.277
.ZARZĄDZENIE NR 38/150,01%.212
.PROJEKT NOWEGO STATUTU SOŁECTW GMINY PNIEWY0,01%.164
.HARMONOGRAM KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW0,02%.316
.Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Nojewie0,02%.253
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 20 lipca 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.0,01%.138
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.108
. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU0,01%.160
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,04%.598
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.128
.PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. ZAJĄCZKOWO NA ODCINKU 1.500 M0,02%.245
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,04%.591
.Ogłoszenie nr 4/2015 Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. inwestycji i nadzoru w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Miej0,03%.410
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 5 sierpnia 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.223
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.151
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.124
.Głosowanie korespondencyjne0,01%.131
.Zaświadczenie o prawie do głosowania0,01%.140
.Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum0,01%.135
.Pełnomocnictwo do głosowania0,01%.124
.Dopisanie do spisu osób uprawnionych w referendum0,01%.140
.ZARZĄDZENIE NR 39/K/150,01%.178
.UCHWAŁA NR VIII/65/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącego ustal0,00%.54
.UCHWAŁA NR VIII/66/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.0,00%.49
.UCHWAŁA NR VIII/67/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Pniewach przy ul. Strzeleckiej - etap I.0,00%.48
.UCHWAŁA NR VIII/68/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pniewach przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej.0,00%.41
.UCHWAŁA NR VIII/69/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.0,00%.50
.UCHWAŁA NR VIII/72/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016.0,00%.74
.UCHWAŁA NR VIII/73/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.63
.UCHWAŁA NR VIII/74/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015 - 2024.0,00%.66
.UCHWAŁA NR VIII/70/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowieni służebności przesyłu.0,00%.55
.UCHWAŁA NR VIII/71/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy.0,00%.57
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,01%.130
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,01%.129
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,01%.129
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,01%.129
.Uchwała SO-0953-8-17-2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pniewy za I półrocze 2015 rok0,01%.141
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W REFERACIE INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,03%.500
.DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanego gruntu rolnego zlokalizowanego w Nojewie0,01%.145
.DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.187
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.174
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.86
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2013.0,02%.240
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2013.0,02%.239
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2013.0,02%.239
.Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2013.0,02%.239
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodow0,01%.182
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.92
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.95
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z gminami partnerskimi w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu, Urzędu Miejskiego Pniewy0,03%.430
.UCHWAŁA NR IX/75/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.0,00%.40
.UCHWAŁA NR IX/76/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sporządzenia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy za lata 2013-2014.0,00%.36
.UCHWAŁA NR IX/77/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.0,00%.38
.UCHWAŁA NR IX/79/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pniewy”.0,01%.179
.UCHWAŁA NR IX/88/15 z dnia 24 września 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.40
.ZARZĄDZENIE NR 57/15 BURMISTRZA GMINY PNIEWY z dnia 28 września 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Pniewy na 2016 rok.0,01%.123
.UCHWAŁA NR IX/86/15 z dnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.0,00%.61
.UCHWAŁA NR IX/85/15 z dnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie diet dla sołtysów.0,00%.45
.ZARZĄDZENIE NR 47/15 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych ins0,00%.39
.ZARZĄDZENIE NR 55/15 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października0,00%.55
.ZARZĄDZENIE NR 57/15 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Pniewy na 2016 rok0,01%.90
.UCHWAŁA NR IX/82/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.0,00%.55
.ZARZĄDZENIE NR 56/15 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Po0,00%.61
.ZARZĄDZENIE NR 54/15 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami poza0,00%.60
.ZARZĄDZENIE NR 43/15 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji referendum ogólnonarodowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.0,00%.38
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.221
.ZARZĄDZENIE NR 45/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 44/15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/20160,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 40/15 w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych w Pniewach oraz wydzielonych terenów do nich przyległych0,00%.41
.ZARZĄDZENIE NR 42/15 w sprawie wykazu miejsc przezaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnonarodowym, zarządzonym na dz0,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 39/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 38/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Pniewy, w zakresie nowych statutów sołectw0,00%.40
.ZARZĄDZENIE NR 41/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 37/15 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,00%.42
.ZARZĄDZENIE NR 36/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015-20240,00%.38
.ZARZĄDZENIE NR 53/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.62
.ZARZĄDZENIE NR 48/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.38
.ZARZĄDZENIE NR 46/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.36
.UCHWAŁA NR IX/87/15 z dnia 24 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.0,00%.39
.UCHWAŁA NR IX/89/15 z dnia 24 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015 – 2024.0,00%.41
.ZARZĄDZENIE NR 52/15 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Dęborzyce0,00%.48
.ZARZĄDZENIE NR 51/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.53
.ZARZĄDZENIE NR 50/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.48
.ZARZĄDZENIE NR 49/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.36
.UCHWAŁA NR IX/84/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.0,00%.56
.UCHWAŁA NR IX/83/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.0,00%.54
.UCHWAŁA NR IX/81/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Międzychodzkiej w Pniewach.0,00%.40
.UCHWAŁA NR IX/80/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy.0,00%.46
.UCHWAŁA NR IX/78/15 z dnia 24 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.0,00%.37
.Konsultacje programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na rok 20160,01%.97
.Zarządzenie nr 44/K/15 BURMISTRZA GMINY PNIEWY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polski0,00%.34
.Zarządzenie nr 47/K/15 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 8 października 2015r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu R0,02%.274
.Http://parlament2015.pkw.gov.pl/0,02%.231
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.111
.Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w roku 20150,01%.139
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 15 października 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.147
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.107
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.94
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,00%.69
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.93
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z GMINAMI PARTNERSKIMI W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,04%.657
.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE- Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Jeziornej 16 w Pniewach w związku z rewitalizacją terenu Łazienek Miejskich w Pniewach0,05%.721
.PTBS- Zapytanie ofertowe- Badanie sprawozdania finansowego0,00%.72
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Międzychodzkiej w Pniewach.0,01%.126
.Wyniki do Senatu w Gminie Pniewy0,02%.256
.Wyniki do Sejmu w Gminie Pniewy0,02%.295
.Frekwencja w Gminie Pniewy0,02%.252
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU0,01%.120
.Zawiadomienie Starosty Powiatu Szamotulskiego w sprawie ewidencji gruntów i budynków0,02%.362
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.85
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.96
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.94
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.111
.UCHWAŁA NR X/94/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Pniewy, Powiatu Szamotulskiego i Gminy Szamotuły w celu wspól0,00%.49
.UCHWAŁA NR X/107/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015 – 2024.0,00%.43
.UCHWAŁA NR X/96/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.0,00%.45
.UCHWAŁA NR X/97/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Czereśniowej” w Pniewach.0,00%.57
.UCHWAŁA NR X/101/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.0,00%.54
.UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pobor0,01%.99
.UCHWAŁA NR X/103/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizyczny0,00%.44
.UCHWAŁA NR X/104/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.0,00%.72
.UCHWAŁA NR X/105/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.0,00%.38
.UCHWAŁA NR X/106/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.48
.UCHWAŁA NR X/100/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Truskawkowej” w Pniewach.0,00%.53
.UCHWAŁA NR X/99/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jagodowej” w Pniewach.0,01%.80
.UCHWAŁA NR X/98/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Malinowej” w Pniewach.0,00%.59
.UCHWAŁA NR X/95/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA”.0,00%.73
.UCHWAŁA NR X/93/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalno0,00%.50
.UCHWAŁA NR X/92/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019.0,00%.61
.UCHWAŁA NR X/91/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie regulaminu głosowania tajnego dla wyborów ławników.0,00%.46
.UCHWAŁA NR X/90/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.0,00%.27
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.129
.Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy.0,01%.175
.Projekt Budżetu Gminy Pniewy na rok 20160,02%.270
.Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy na lata 2016-20240,01%.138
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 17 listopada 2015 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.197
.Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy.0,02%.260
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie zmiany studium.0,01%.128
.UCHWAŁA NR XXXV/311/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.48
.UCHWAŁA NR XXXV/311/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.46
.UCHWAŁA NR XXXV/311/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.45
.UCHWAŁA NR XXXV/311/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.45
.UCHWAŁA NR XXXV/311/14 o zmianie uchwały budżetowej na rok 20140,00%.45
.Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Pniewy0,02%.276
.UCHWAŁA XI/108/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pniewy prz0,00%.1
.UCHWAŁA NR XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.0,00%.1
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Psarskie0,01%.152
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 3 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zajączkowo0,01%.150
.UCHWAŁA NR XI/108/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania prz0,00%.1
.UCHWAŁA NR XI/109/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020.0,00%.1
.UCHWAŁA NR XI/108/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania prz0,00%.32
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.197
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy przy ul. Konińskiej0,01%.163
.UCHWAŁĄ NR XII/110/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.0,00%.35
.UCHWAŁA NR XI/112/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.0,00%.45
.UCHWAŁA NR XI/115/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Dębina.0,00%.36
.UCHWAŁA NR XI/113/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pniewy na rok 2016”.0,00%.63
.UCHWAŁA NR XI/116/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Dęborzyce.0,00%.46
.UCHWAŁA NR XI/118/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Karmin.0,00%.35
.UCHWAŁA NR XI/119/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Kikowo.0,00%.45
.UCHWAŁA NR XI/119/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Kikowo.0,00%.52
.UCHWAŁA NR XI/120/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Konin.0,00%.45
.UCHWAŁA NR XI/122/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Koszanowo.0,00%.44
.UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Lubocześnica.0,00%.33
.UCHWAŁĄ NR XI/130/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Psarskie.0,00%.48
.UCHWAŁA NR XI/136/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.0,00%.50
.UCHWAŁA NR XI/138/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r.0,00%.75
.UCHWAŁA NR XI/113/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pniewy na rok 2016”.0,00%.54
.UCHWAŁA NR XI/132/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/132/150,00%.66
.UCHWAŁA NR XI/137/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.0,01%.80
.UCHWAŁA NR XI/134/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Zamorze.0,00%.41
.UCHWAŁA NR XI/135/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2016 środków finansowych na wkład własny do projektu pn. „Zakup samochodu ratown0,00%.40
.UCHWAŁA NR XI/131/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudka.0,00%.40
.UCHWAŁA NR XI/133/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Zajączkowo.0,00%.40
.UCHWAŁA NR XI/126/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Nosalewo.0,00%.40
.UCHWAŁA NR XI/128/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r.0,00%.36
.UCHWAŁA NR XI/111/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.0,00%.33
.UCHWAŁA NR XI/109/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020.0,00%.36
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanego gruntu rolnego zlokalizowanego w Nojewie0,01%.117
.UCHWAŁA NR XI/129/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Psarce.0,00%.40
.UCHWAŁA NR XI/127/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Orliczko.0,00%.42
.UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Nojewo.0,00%.52
.UCHWAŁA NR XI/124/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Lubosina.0,00%.40
.UCHWAŁA NR XI/121/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Koninek.0,00%.42
.UCHWAŁA NR XI/117/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Jakubowo.0,00%.37
.UCHWAŁA NR XI/114/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie statutu Sołectwa Chełmno.0,00%.30
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.102
.UCHWAŁA NR XI/140/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015 – 2024.0,00%.51
.ZARZĄDZENIE NR 58/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.55
.ZARZĄDZENIE NR 61/15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.63
.ZARZĄDZENIE NR 64/15 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.86
.ZARZĄDZENIE NR 62/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.72
.UCHWAŁA NR XI/139/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.47
.ZARZĄDZENIE NR 59/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.66
.PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW GMINY PNIEWY0,01%.159
.ZARZĄDZENIE NR 60/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20150,00%.54
.ZARZĄDZENIE NR 63/15 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016-2024.0,01%.81
.Burmistrz Gminy Pniewy Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji0,05%.776
.Petycje0,18%.2816
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.102
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,00%.69
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.77
.Regulamin Organizacyjny0,12%.1852
.UCHWAŁA NR XII/142/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.0,01%.93
.UCHWAŁA NR XII/143/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r.0,00%.44
.UCHWAŁA NR XII/144/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2016-2020".0,00%.44
.UCHWAŁA NR XII/147/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015-20240,00%.1
.UCHWAŁA NR XII/147/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.0,00%.62
.UCHWAŁA NR XII/146/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2015 - 2024.0,00%.47
.UCHWAŁA NR XII/145/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.50
.UCHWAŁA NR XII/148/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016-2024.0,00%.68
.UCHWAŁA NR XII/149/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.97
.UCHWAŁA NR XII/150/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy na rok 2016.0,00%.68
.UCHWAŁA NR XII/141/15 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania prze0,00%.47
.OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PNIEWY W ROKU 20160,01%.135
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2016.0,01%.158
.Zgłoszenie do Komisji Konkursowej KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY PNIEWY0,01%.122
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego0,00%.72
. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.108
.ZARZĄDZENIE NR 73/16 w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych j0,00%.48
.ZARZĄDZENIE NR 75/16 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy uprawnień do zaciągania w 2016 r. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznik0,00%.41
.ZARZĄDZENIE NR 77/16 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy.0,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 76/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 2016.0,00%.48
.ZARZĄDZENIE NR 74/16 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2016.0,00%.33
.ZARZĄDZENIE NR 72/15 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015.0,00%.68
.ZARZĄDZENIE NR 71/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.0,01%.97
.ZARZĄDZENIE NR 69/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.76
.ZARZĄDZENIE NR 65/15 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach.0,00%.69
.ZARZĄDZENIE NR 68/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.63
.ZARZĄDZENIE NR 70/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.73
.ZARZĄDZENIE NR 66/15 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.0,00%.64
.ZARZĄDZENIE NR 67/15 w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Pniewy.0,00%.70
.OBWIESZCZENIE o wznowieniu postępowania dla inwestycji celu publicznego0,01%.106
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.125
.PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 411/50, o powierzchni 0,0642 ha, zlokalizowanej w miejscowości Pniewy w rejonie ul. Okr0,02%.257
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 28 stycznia 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzi0,01%.230
.Ogłoszenie wyników naboru w zakresie rozwoju sportu na rok 20160,01%.136
.Uchwała SO-0951/12/P/17/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pniewy.0,01%.143
.ZARZĄDZENIE NR 79/16 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.0,00%.58
.ZARZĄDZENIE NR 80/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szko0,00%.61
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.88
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.95
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.115
.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20160,01%.146
.20160,01%.97
.Profilowanie i wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.0,03%.407
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,00%.69
. PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,00%.56
. PRZETARGI OTWARTE0,01%.101
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.178
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.135
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I NADZORU W REFERACIE INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W PNIEWACH0,06%.884
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM BUDYNKU POD DZIAŁANOŚĆ GASTRONOMICZNĄ NA OKRES 6 MIESIĘCY0,10%.1525
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.199
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.89
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.97
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.171
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.100
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.277
.Instytucje Kultury0,12%.1899
.UCHWAŁA NR XIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Pniewy na lata 2016-2023".0,00%.69
.UCHWAŁA NR XIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach Technikum Ekonomicznego dla Młodzieży.0,00%.33
.UCHWAŁA NR XIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego dla Młodzieży.0,00%.45
.UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których orga0,00%.48
.ZARZĄDZENIE NR 82/16 w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.0,00%.59
.Żłobki i Kluby Dziecięce0,00%.34
.UCHWAŁA NR XIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowa0,00%.39
.ZARZĄDZENIE NR 83/16 w sprawie wprowadzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pniewach.0,00%.49
.UCHWAŁA NR XIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania do0,00%.45
.UCHWAŁA NR XIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.147
.UCHWAŁA NR XIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Pniewy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.0,00%.56
.UCHWAŁA NR XIII/159/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy0,00%.64
.UCHWAŁA NR XIII/162/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich.0,01%.105
.UCHWAŁA NR XIII/160/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2016 roku".0,00%.61
.UCHWAŁA NR XIII/151 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komun0,00%.58
.Budowa nawierzchni ul. Brzozowej w Pniewach wraz z odwodnieniem i oświetleniem,0,02%.261
.UCHWAŁA NR XIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016 - 2024.0,00%.69
.UCHWAŁA NR XIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej w Psarskiem.0,00%.56
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA IV KWARTAŁ 2015 R.0,01%.153
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.117
.Test0,00%.1
.PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO FSC- STARACHOWICE0,03%.437
.ZARZĄDZENIE NR 81/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20160,00%.48
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna.0,03%.475
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Międzychodzkiej w Pniewach0,01%.78
.SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 20150,02%.301
.Oferta złożona w trybie pozakonkursowym 20160,02%.268
.Budowa ul. Kapłańskiej w Pniewach.0,03%.392
.ZARZĄDZENIE NR 107/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,00%.49
.ZARZĄDZENIE NR 107/12 Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,00%.47
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.90
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.82
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.85
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.92
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.91
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.117
.ZARZĄDZENIE NR 89/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.0,00%.43
.ZARZĄDZENIE NR 88/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach.0,00%.41
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.93
.ZARZĄDZENIE NR 87/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy Pniewy w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji projektu pn: Mam szansę0,00%.51
.ZARZĄDZENIE NR 85/16 w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych w Pniewach oraz wydzielonych terenów do nich przyległych.0,00%.30
.ZARZĄDZENIE nr 86/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy.0,00%.71
.ZARZĄDZENIE NR 84/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.25
.ZARZĄDZENIE NR 90/16 w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich.0,01%.82
.Czyszczenie i skanowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów na terenie miasta Pniewy0,03%.446
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiad0,02%.276
.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach0,02%.245
.Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach0,03%.428
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.115
.UCHWAŁA NR XIV/165/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.0,00%.50
.UCHWAŁA NR XIV/166/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.0,01%.90
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.119
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,02%.318
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,02%.316
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,02%.315
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,02%.315
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,02%.315
.UCHWAŁA NR XIV/168/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.0,01%.96
.UCHWAŁA NR XIV/167/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego dla Młodzieży.0,00%.58
.UCHWAŁA NR XIV/170/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016-2024.0,01%.113
.UCHWAŁA NR XIV/169/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2016 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.117
.ZARZĄDZENIE NR 92/16 o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Pniewy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2016 rok.0,00%.54
.ZARZĄDZENIE NR 91/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.87
.Test0,02%.312
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,01%.126
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,01%.124
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,01%.123
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,01%.123
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,01%.123
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.0,01%.110
.DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 411/50, o powierzchni 0,0642 ha, zlokalizowanej w miejscowości Pniewy w rejonie ul. Okrężne0,01%.175
.ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PNIEWY ZA 2015 ROK0,08%.1224
.DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki nr 218/10 zlokalizowanej w miejscowości Zajączkowo0,01%.228
.DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Psarskie0,02%.377
.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 20150,01%.123
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.96
.Uchwała Nr 0954/4/17/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pniewy z0,01%.219
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU0,01%.196
.UCHWAŁA NR XV/176/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości na darczyńcę w związku z odwołaniem decyzji.0,00%.60
.UCHWAŁA NR XV/175/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.0,01%.125
.UCHWAŁA NR XV/172/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015.0,00%.50
.UCHWAŁA NR XV/173/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2015.0,00%.52
.UCHWAŁA NR XV/177/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.50
.UCHWAŁA NR XV/174/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017.0,00%.56
.UCHWAŁA NR XV/171/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2014-2032 za r0,00%.32
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,08%.1255
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 11 maja 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.112
.Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w szkle podstawowej w Chełmnie0,01%.227
.OGŁOSZENIE O DRUGIM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCYFINANSOWEJ W LIWKIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST0,05%.719
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.146
.WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 37 W PNIEWACH - ETAP 10,01%.211
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,00%.72
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.160
.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE- Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Jeziornej 16 w Pniewach w związku z rewitalizacją terenu Łazienek Miejskich w Pniewach0,02%.238
.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE- Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Jeziornej 16 w Pniewach w związku z rewitalizacją terenu Łazienek Miejskich w Pniewach0,02%.236
.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE- Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Jeziornej 16 w Pniewach w związku z rewitalizacją terenu Łazienek Miejskich w Pniewach0,02%.235
.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE- Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Jeziornej 16 w Pniewach w związku z rewitalizacją terenu Łazienek Miejskich w Pniewach0,02%.235
.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE- Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Jeziornej 16 w Pniewach w związku z rewitalizacją terenu Łazienek Miejskich w Pniewach0,02%.235
.Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.0,01%.141
.UCHWAŁA NR XVI/179/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Pniewy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.0,00%.76
.UCHWAŁA NR XVI/178/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2015 rok.0,01%.96
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.175
.UCHWAŁA NR XVI/180/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli0,00%.27
.UCHWAŁA NR XVI/181/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nojewo".0,00%.24
.UCHWAŁA NR XVI/182/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lubocześnica".0,00%.34
.UCHWAŁA NR XVI/183/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koninek".0,00%.27
.UCHWAŁA NR XVII/192/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia Świętej Urszuli Ledóchowskiej Patronką Miasta Pniewy.0,00%.31
.UCHWAŁA NR XVI/193/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Pniewach przy ul. Lwóweckiej.0,00%.33
.UCHWAŁA NR XVI/186/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/228/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości sta0,00%.27
.UCHWAŁA NR XVI/190/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.72
.UCHWAŁA NR XVI/191/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016 - 2024.0,00%.28
.UCHWAŁA NR XVI/189/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.0,00%.27
.UCHWAŁA NR XVI/188/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.0,00%.26
.UCHWAŁA NR XVI/187/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.0,00%.25
.UCHWAŁA NR XVI/185/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2016 rok.0,00%.27
.UCHWAŁA NR XVI/184/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zamorze".0,00%.30
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień )0,02%.376
.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Chełmnie”.0,01%.144
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 8 czerwca 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaż0,01%.159
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,00%.75
.PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO0,01%.94
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminy Pniewy w okresie od 1 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.0,01%.224
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.88
.UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Pniewach przy ul. Lwóweckiej.0,00%.21
.UCHWAŁA NR XVIII/195/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Pniewy".0,00%.26
.Budowa zewnetrznej klatki schodowej dla Bursy Szkolnej.0,00%.46
.ZARZĄDZENIE NR 93/16 w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Gminy Pniewy z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.0,00%.22
.ZARZĄDZENIE NR 98/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach.0,00%.33
.ZARZĄDZENIE NR 101/16 w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielanej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w0,01%.85
.ZARZĄDZENIE NR 102/16 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Dęborzyce.0,00%.32
.ZARZĄDZENIE NR 99/ w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.0,01%.83
.ZARZĄDZENIE NR 94/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach.0,00%.20
.ZARZĄDZENIE NR 97/16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.0,01%.107
.ZARZĄDZENIE NR 96/16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach.0,01%.83
.ZARZĄDZENIE NR 95/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pniewach.0,00%.28
.ZARZĄDZENIE NR 100/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.82
.ZARZĄDZENIE NR 103/16 zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2016.0,00%.33
.Budowa chodnika w Turowie cz- 10,01%.217
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.193
.UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.0,00%.24
.UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.0,00%.22
.UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.0,00%.21
.UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.0,00%.21
.UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.0,00%.21
.ZARZĄDZENIE NR 104/16 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów uzupełniających sołectwa Dęborzyce.0,01%.112
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.251
.Wykonanie ekspertyz chiropterologicznych dla wybranych obiektów oświatowych na terenie gminy Pniewy w ramach zadania pn: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”0,01%.221
.Dowozy i dowozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2016/20170,03%.537
.UCHWAŁA NR XX/205/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.48
.UCHWAŁA NR XX/197/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Pniewy.0,00%.35
.UCHWAŁA NR XX/202/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru op0,00%.20
.UCHWAŁA NR XX/201/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.0,00%.30
.UCHWAŁA NR XX/200/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy.0,00%.25
.UCHWAŁA NR XX/199/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Karmin.0,00%.24
.UCHWAŁA NR XX/198/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Pniewy.0,00%.25
.UCHWAŁA NR XX/196/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Pniewy.0,00%.24
.UCHWAŁA NR XX/204/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.0,00%.26
.UCHWAŁA NR XX/203/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osób fizycznych.0,01%.110
.UCHWAŁA NR XX/206/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016-2024.0,00%.30
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.96
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,00%.75
.Utworzenie elektronicznych usług dla mieszkańców- e-Urząd Pniewy0,02%.357
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 6 lipca 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.161
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.116
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.30
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.28
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.27
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.27
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.27
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.26
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.26
.UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w0,00%.26
.Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Pniewy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (etap III) -montaż 16 szt. lamp solarno-hybrydowych0,03%.496
.Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Chełmno. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w wsi Chełmno.0,04%.603
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.186
.„Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Nojewo”.0,02%.296
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.188
.UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,05%.742
.UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,05%.740
.UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,05%.739
.UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,05%.739
.UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy.0,05%.739
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.184
. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.193
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,01%.99
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,01%.97
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.174
.Oferta złożona w trybie pozakonkursowym 20160,01%.100
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.180
.ZARZĄDZENIE NR 105/16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,00%.52
.ZARZĄDZENIE NR 109/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20160,01%.127
.Informacja Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultu0,01%.206
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU0,01%.178
.ZARZĄDZENIE NR 107/16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.89
.ZARZĄDZENIE NR 106/16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.90
.ZARZĄDZENIE NR 108/16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.94
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.165
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.155
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.207
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 17 sierpnia 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, naj0,02%.257
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,02%.265
.UCHWAŁA NR XXX/249/13 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania0,03%.486
.UCHWAŁA NR XXX/249/13 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania0,03%.484
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 31 sierpnia 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i za0,02%.240
.ZARZĄDZENIE NR 114/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.52
.ZARZĄDZENIE NR 113/16 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach pełnomocnictwa do pozyskania środków na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Wo0,00%.56
.ZARZĄDZENIE NR 111/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.51
.ZARZĄDZENIE NR 110/16 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in0,00%.56
.ZARZĄDZENIE NR 112/16 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.0,00%.54
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy0,04%.632
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 6 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,04%.554
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.154
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.202
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.178
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.56
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.54
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.53
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.53
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.53
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.52
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.52
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.52
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.175
.Uchwała SO-0953-24-17-2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pniewy za I półrocze 2016 rok0,02%.237
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.123
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Pniewy0,04%.646
.UCHWAŁA NR XXI/208/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozszerzenia sposobu użytkowania otrzymanej przez Gminę Pniewy od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej.0,01%.106
.UCHWAŁA NR XXI/212/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie.0,01%.163
.UCHWAŁA NR XXI/207/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trenu położonego przy ul. Międzychodzkiej w Pniewach.0,01%.135
.UCHWAŁA NR XXI/211/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu0,01%.98
.UCHWAŁA NR XXI/210/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy.0,01%.99
.UCHWAŁA NR XXI/209/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pniewy na lat0,01%.135
.UCHWAŁA NR XXI/213/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 września 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.110
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM BUDYNKU POD DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWO-GASTRONOMICZNĄ0,03%.392
.Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publiczn0,01%.198
.UCHWAŁA NR XXI/214/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 13 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016 - 2024.0,01%.94
.OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wronieckiej i Leśnej w Pniewach – c0,01%.122
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.123
.Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą \0,01%.208
.ZARZĄDZENIE NR 117/16 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami po0,01%.86
.Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego - zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą \0,01%.181
.Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego - zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą \0,01%.139
.Przebudowa wraz z rozbudową budynku usługowego- Łazienki Miejskie0,04%.582
.ZARZĄDZENIE NR 116/16 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Pniewy na 2017 rok.0,01%.165
.ZARZĄDZENIE NR 115/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.172
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.48
.ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia0,00%.46
.ZARZĄDZENIE NR 117/16 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami po0,01%.130
.OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,02%.237
.Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w roku 20160,02%.274
.Oferta złożona w trybie pozakonkursowym 20160,01%.207
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,00%.41
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,00%.39
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,00%.38
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,00%.38
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,00%.38
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.195
.Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy0,02%.341
.PTBS- Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego0,01%.208
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.197
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy0,03%.482
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.204
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym, Urzędu Miejskiego Pniewy0,06%.955
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.190
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 28 października 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. 0,01%.221
.UCHWAŁA NR XXII/215/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po0,00%.42
.UCHWAŁA NR XXII/216/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy.0,00%.46
.UCHWAŁA NR XXII/218/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pniewach.0,00%.23
.UCHWAŁA NR XXII/225/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.0,00%.63
.UCHWAŁA NR XXII/226/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,00%.74
.UCHWAŁA NR XXII/224/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.0,01%.114
.UCHWAŁA NR XXII/228/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.114
.UCHWAŁA NR XXII/229/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016 - 20240,01%.93
.UCHWAŁA NR XXII/220/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy.0,00%.23
.UCHWAŁA NR XXII/219/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Pniewach.0,00%.21
.UCHWAŁA NR XXII/221/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2106 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.0,00%.54
.UCHWAŁA NR XXII/223/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego od osó0,01%.149
.UCHWAŁA NR XXII/222/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po0,00%.52
.UCHWAŁA NR XXII/227/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,00%.60
.UCHWAŁA NR XXII/217/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej w Pniewach.0,00%.24
.Zbiory danych osobowych w Urzedzie Miejskim Pniewy0,10%.1542
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.182
.ZARZĄDZENIE NR 121/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.100
.ZARZĄDZENIE NR 119/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.84
.ZARZĄDZENIE NR 120/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.73
.Ogłoszenie nr 2/2016 Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym, Urzędu Miejskiego Pniewy0,04%.632
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.58
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.56
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.55
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.55
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.55
.Zawiadomienie i obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa i rozbudowa ul. Wspólnej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniew0,01%.128
.Zawiadomienie i obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. \0,01%.132
.ZARZĄDZENIE NR 122/16 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 2026.0,01%.78
.ZARZĄDZENIE NR 123/16 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017.0,01%.94
.Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy na lata 2017-20260,01%.112
.Projekt Budżetu Gminy Pniewy na rok 20170,01%.205
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.159
.UCHWAŁA NR XXIII/231/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy.0,00%.21
.UCHWAŁA NR XXIII/232/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wronieckiej i Leśnej w Pniewach - część0,00%.21
.UCHWAŁA NR XXIII/234/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.0,01%.79
.UCHWAŁA NR XXIII/235/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pniewy na rok 2017".0,01%.92
.UCHWAŁA NR XXIII/237/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.50
.UCHWAŁA NR XXIII/233/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy oraz planów miejscowych.0,00%.32
.UCHWAŁA NR XXIII/230/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystyczne0,00%.19
.Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,02%.232
.UCHWAŁA NR XXIII/236/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pniewy na rok 2017".0,01%.86
.UCHWAŁA NR XXIII/238/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016 - 2024.0,01%.82
.Propozycja zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 5.0,00%.68
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 5 grudnia 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżaw0,01%.167
.INFORMACJE0,00%.38
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.81
.Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyk w referacie administracyjno-organizacyjnym w Urzędzie Miejskim Pniewy0,04%.548
.Test0,00%.1
.Uchwała RIO_opinia o możliwości sfinansowania deficytu w 2017 r.0,06%.969
.Uchwała SO-0952/4/17/2016 RIO z dnia 29 listopada 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2017 r.0,01%.130
.Uchwała SO-0957/4/17/2016 RIO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.0,01%.107
.Uchwała SO-0951/52/17/D/Pi/2016 RIO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2017 r.0,01%.88
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.51
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.49
.ZARZĄDZENIE NR 124/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.78
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.48
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.46
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.45
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.43
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.42
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.42
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Pniewach w rejonie drogi krajowej nr 92.0,00%.42
.Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym0,01%.187
.WYBORY PREZYDENCKIE 20150,00%.34
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,00%.73
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.143
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.50
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.48
.WYBORY PARLAMENTARNE 20150,00%.26
.WYBORY SAMORZĄDOWE 20140,00%.41
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 13 grudnia 2016 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.229
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy0,02%.305
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,02%.325
.AUDYTY0,01%.183
.PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO0,00%.54
.20170,00%.65
.PRZETARGI OTWARTE0,00%.30
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,00%.55
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,00%.49
.Test0,00%.4
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.194
.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W LIWKIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST0,06%.865
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20170,01%.213
.Ogłoszenie naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy w roku 20170,01%.177
.UCHWAŁA NR XXIV/240/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania prz0,00%.59
.UCHWAŁA NR XXIV/243/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach oraz organiz0,00%.29
.UCHWAŁA NR XXIV/244/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,01%.84
.UCHWAŁA NR XXIV/245/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY w sprawie powołania spółdzielni socjalnej0,00%.65
.UCHWAŁA NR XXIV/248/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20160,01%.92
.UCHWAŁA NR XXIV/250/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20160,01%.93
.UCHWAŁA NR XXIV/252/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,01%.113
.UCHWAŁA NR XXIV/246/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy0,00%.40
.UCHWAŁA NR XXIV/251/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017-20260,01%.94
.UCHWAŁA NR XXIV/247/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,00%.58
.UCHWAŁA NR XXIV/242/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r.0,00%.66
.UCHWAŁA NR XXIV/249/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016-20240,01%.85
.UCHWAŁA NR XXIV/239/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie "Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020" Pn0,00%.38
.UCHWAŁA NR XXIV/241/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowa0,00%.51
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.182
.ZARZĄDZENIE NR 125A/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,00%.75
.ZARZĄDZENIE NR 125/16 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.0,01%.100
.ZARZĄDZENIE NR 128/16 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy w roku 20170,01%.98
.ZARZĄDZENIE NR 126/16 w sprawie powołania członków Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Pniewach.0,00%.76
.ZARZĄDZENIE NR 129/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2016 - 2024.0,01%.104
.ZARZĄDZENIE NR 127/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 2017.0,00%.69
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.47
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie0,00%.45
.ZARZĄDZENIE NR 131/17 w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych0,01%.105
.ZARZĄDZENIE NR 130/17 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2017.0,00%.56
.ZARZĄDZENIE NR 134/17 o zmianie zarządzenia w sprawie stawek czynszu za najem świetlic wiejskich.0,01%.103
.ZARZĄDZENIE NR 132/17 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy uprawnień do zaciągania w 2017 r. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączni0,01%.109
.Podstawowe kwoty dotacji na 2017r.0,01%.214
.Działalność lobbingowa0,01%.213
.Protokół nr XX/16 z XX Sesji Rady Miejskiej Pniewy, odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r.0,00%.1
.Zarządzenie nr 97/K/17 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 13 grudnia 2016 r.0,01%.229
.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20170,01%.171
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,02%.231
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz ...0,03%.409
.Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację projektu w zakresie sportu na rok 2017 w Gminie Pniewy0,01%.118
.Uchwała SO-0951-46-17-D-2017 RIO Poznań z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej MiG Pniewy na 2017 r0,00%.74
.Uchwała SO-0951/54/P/17/2017 RIO Poznań z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu MiG Pniewy0,01%.95
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 15 lutego 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.0,01%.184
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że dnia 20 lutego 2017 r. wywiesił na0,01%.125
.Plan zamówień publicznych0,02%.376
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.76
.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Pniewy za IV Kwartał 2016 r.0,01%.91
.ZARZĄDZENIE NR 135/17 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rok 20170,00%.25
.ZARZĄDZENIE NR 136/17 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Pniewy w roku 2017.0,00%.37
.ZARZĄDZENIE NR 137/17 w sprawie upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem.0,00%.31
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Komendanta Strazy Miejskiej w Pniewach0,02%.336
.UCHWAŁA NR XXV/256/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy0,00%.59
.UCHWAŁA NR XXV/258/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organ0,00%.55
.UCHWAŁA NR XXV/255/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.0,00%.53
.ZARZĄDZENIE NR 138/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.0,00%.38
.UCHWAŁA NR XXV/257/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmin0,00%.62
.OŚWIADCZENIE - STANOWISKO NR I_2017 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu "Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM 10, PM 2,5 oraz B(a)P"0,00%.34
.UCHWAŁA NR XXIV/253/16 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy na rok 2017.0,00%.56
.UCHWAŁA NR XXV/260/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.0,00%.62
.UCHWAŁA NR XXV/262/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy.0,00%.62
.UCHWAŁA NR XXV/263/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Jasnej w0,00%.63
.UCHWAŁA NR XXV/265/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność gminy Pniewy.0,00%.58
.UCHWAŁA NR XXV/266/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2017.0,00%.55
.UCHWAŁA NR XXV/267/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 2026.0,00%.57
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze, gmina Pniewy, nad jeziorem Lubosz Wielkie0,01%.209
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Pniewy0,02%.272
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki zlokalizowanej w miejscowości Pniewy0,02%.268
.UCHWAŁA NR XXV/264/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubosina0,00%.73
.UCHWAŁA NR XXV/259/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.0,00%.43
.UCHWAŁA NR XXV/261/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w Pniewach.0,00%.62
.UCHWAŁA NR XXV/254/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ś0,00%.66
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Jasnej w Pniewach.0,00%.63
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubosina.0,00%.64
.Zawiadomienie Starosty Szamotulskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa i rozbudowa ul. Wspólnej od ul. Wiśniowej do ul. Słow0,01%.93
.ZARZĄDZENIE NR 139/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszko0,00%.48
.Budowa parkingu na skrzyżowaniu dróg- ul. Turowskiej i ul. Wolności w Pniewach0,02%.365
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul.25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią0,02%.269
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2016.0,01%.142
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.66
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.69
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. 0,00%.67
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.65
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.73
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.87
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.75
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.73
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.88
.ZARZĄDZENIE NR 144/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "MIŚ" w Pniewach.0,00%.39
.ZARZĄDZENIE NR 142/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.0,00%.27
.ZARZĄDZENIE NR 141/17 w sprawie "Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Pniewy".0,00%.30
.ZARZĄDZENIE NR 143/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmnie.0,00%.25
.Ogłoszenie nr 2/2017 Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym, Urzędu Miejskiego Pniewy0,02%.357
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,03%.527
.Przebudowa ciągu pieszojezdnego ul. Św. Floriana w Pniewach0,02%.291
.Uchwała nr 0954/3/17/2017 RIO Poznań z dnia 21 marac 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komun0,00%.65
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.42
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.60
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.46
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.51
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.47
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.38
.Aktualizacja podstawowych kwoty dotacji na rok 2017 (marzec 2017 r.)0,01%.130
.Oferta organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym 20170,00%.49
.Realizację działań edukacyjno – informacyjnych (blok 2) w ramach Konkursu Ministerstwa Rozwoju na realizację w 2017 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20,00%.70
.ZARZĄDZENIE NR 145/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy0,00%.19
.ZARZĄDZENIE NR 146/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.21
.ZARZĄDZENIE NR 147/17 o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Pniewy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2017 rok.0,00%.21
.UCHWAŁA NR XXVI/268/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.0,00%.24
.UCHWAŁA NR XXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie informacji z realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 - 2032" z0,00%.18
.UCHWAŁA NR XXVI/274/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie0,00%.27
.UCHWAŁA NR XXVI/275/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w re0,00%.35
.UCHWAŁA NR XXVI/277/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozszerzenia sposobu użytkowania otrzymanej przez Gminę Pniewy od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej.0,00%.29
.UCHWAŁA NR XXVI/278/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2017.0,00%.61
.UCHWAŁA NR XXVI/279/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 2026.0,00%.37
.UCHWAŁA NR XXVI/270/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie "Strategii promocji gminy Pniewy na lata 2017-2022".0,00%.24
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.67
.UCHWAŁA NR XXVI/276/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buszewie.0,00%.24
.UCHWAŁA NR XXVI/273/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy".0,00%.22
.UCHWAŁA NR XXVI/272/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2017 roku".0,00%.18
.ZARZĄDZENIE NR 140/17 w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach.0,00%.25
.ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. POLNEJ W PNIEWACH I ROZBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ - ODCINEK OD UL. POLNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W REJONIE UL. WSPÓLNEJ I UL. SŁOWIAŃS0,04%.665
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.44
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,00%.52
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 13 kwietnia 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodz0,01%.103
.Zintegrowane centrum przesiadkowe zlokalizowane w rejonie ulic Pocztowej i Poznańskiej oraz zatoka autobusowa przy istniejącej drodze rowerowej w rejonie ulicy Poznańskiej0,04%.618
.UCHWAŁA NR XXVI/269/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.0,00%.21
.OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W REJONIE UL. WRONIECKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ W PNIEWACH0,00%.51
.OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W BUSZEWIE.0,00%.48
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycjicelu publicznego.0,00%.69
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- INFORMATYK W REFERACIE ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYM0,02%.314
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 21 kwietnia 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.150
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.52
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.45
.INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA I KWARTAŁ 2017 R.0,01%.121
.CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SEPARATORÓW WRAZ ZE SKANOWANIEM ORAZ REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ, RĘKAWEM EPOKSYDOWYM TERMOUTWARDZALNYM0,01%.224
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,00%.43
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.68
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.49
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.52
.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 20160,00%.46
.ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PNIEWY ZA ROK 20160,04%.657
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł0,00%.31
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł0,00%.29
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł0,00%.28
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł0,00%.28
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł0,00%.28
.Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.0,03%.394
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.72
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.70
.Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.0,00%.73
.UCHWAŁA NR XXVII/280/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia0,00%.16
.UCHWAŁA NR XXVII/285/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 20180,00%.41
.UCHWAŁA NR XXVII/286/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2017 rok0,00%.3
.UCHWAŁA NR XXVII/286/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2017 rok0,00%.3
.UCHWAŁA NR XXVII/283/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 20160,00%.19
.UCHWAŁA NR XXVII/284/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 20160,00%.28
.UCHWAŁA NR XXVII/281/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pniewy na lata 2017-20210,00%.15
.UCHWAŁA NR XXVII/286/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Pniewy na 2017 rok0,00%.27
.UCHWAŁA NR XXVII/282/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pniewy na lata 20,00%.17
.OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PNIEWY0,00%.38
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO0,02%.231
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.72
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,01%.182
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.72
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,01%.83
.OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PNIEWY0,01%.121
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,02%.293
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,01%.80
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,00%.1
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO0,01%.96
.Oświadczenia majątkowe - 2017 (kwiecień)0,05%.824
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul.25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią0,02%.288
.Oferta organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym 2017-Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa"0,01%.138
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.165
.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,02%.371
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.124
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.123
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.157
.ZARZĄDZENIE NR 148/17 w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Gminy Pniewy z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.0,00%.24
.ZARZĄDZENIE NR 149/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.26
.ZARZĄDZENIE NR 162/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,00%.44
.ZARZĄDZENIE NR 160/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum w Pniewach i powołania komisji inwentaryzacyjnej0,00%.56
.ZARZĄDZENIE NR 152/17 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw0,00%.25
.UCHWAŁA NR XXVIII/294/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017-20260,00%.42
.ZARZĄDZENIE NR 161/17 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,00%.74
.ZARZĄDZENIE NR 150/17 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,00%.27
.ZARZĄDZENIE NR 158/17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Miś" w Pniewach0,00%.74
.ZARZĄDZENIE NR 156/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Miś" w Pniewach0,00%.25
.ZARZĄDZENIE NR 159/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.63
.UCHWAŁA NR XXVIII/289/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie \0,00%.54
.Oświadczenia majątkowe- 2017 (kwiecień)0,01%.170
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.99
.O B W I E S Z C Z E N I E0,01%.136
.UCHWAŁA NR XXVIII/292/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zajączkowo"0,00%.34
.OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności0,00%.41
.UCHWAŁA NR XXVIII/293/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.74
.UCHWAŁA NR XXVIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie "Sołeckiej Strategii Wsi Turowo"0,00%.46
.UCHWAŁA NR XXVIII/287/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2016 rok0,00%.41
.UCHWAŁA NR XXVIII/290/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Psarskie"0,00%.33
.UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2016 rok.0,00%.68
.ZARZĄDZENIE NR 157/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.20
.ZARZĄDZENIE NR 155/17 zmieniające uchwałę budżetową na rok 20170,00%.26
.ZARZĄDZENIE NR 151/17 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem0,00%.20
.Test BIP0,01%.170
.Test BIP0,00%.1
.Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Koninie0,01%.187
.Test BIP0,01%.106
.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu.0,01%.103
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki nr 218/10 zlokalizowanej w miejscowości Zajączkowo0,01%.149
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanej działki nr 2078/1 zlokalizowanej w miejscowości Pniewy0,01%.214
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 28 czerwca 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,02%.256
.UCHWAŁA NR XXX/295/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pniewach.0,00%.27
.UCHWAŁA NR XXX/301/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych0,00%.26
.UCHWAŁA NR XXX/303/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 20270,00%.31
.UCHWAŁA NR XXX/302/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 163/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,01%.174
.ZARZĄDZENIE NR 164/17 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcen0,01%.206
.ZARZĄDZENIE NR 167/17 w sprawie stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie gminy0,00%.45
.ZARZĄDZENIE NR 166/17 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmnie0,00%.28
.ZARZĄDZENIE NR 165/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Miś" w Pniewach0,00%.30
.UCHWAŁA NR XXX/297/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy0,00%.21
.UCHWAŁA NR XXX/296/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach i nadania Statutu0,00%.26
.ZARZĄDZENIE NR 163/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.25
.UCHWAŁA NR XXX/300/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 920,00%.23
.Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2017/20180,01%.205
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje , że dnia 26 czerwca 2017 roku wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.0,01%.110
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje , że w dniu 4 lipca 2017 roku wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.0,01%.129
.Przebudowa ul. Słonecznikowej w Pniewach0,02%.297
.PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PNIEWACH PRZY UL. TARGOWEJ 14 NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY0,02%.290
.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-20240,03%.505
.UCHWAŁA NR XXX/298/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Przystanki0,00%.19
.UCHWAŁA NR XXX/299/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Buszewo0,00%.19
.Utwardzenie parkingu przy Urzędzie Miejskim Pniewy0,01%.153
.BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z SYSTEMEM RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCYM W MIEJSCOWOŚCI PNIEWY OŚ. KWIATOWE0,02%.302
.ZARZĄDZENIE NR 153/17 w sprawie upoważnienia do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem0,00%.1
.ZARZĄDZENIE NR 178/17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,00%.32
.ZARZĄDZENIE NR 133/17 w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji oraz ustanowienia gminnego pełnomocnika ds. rewitalizacji0,00%.61
.ZARZĄDZENIE NR 169/17 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,00%.45
.ZARZĄDZENIE NR 172/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.41
.ZARZĄDZENIE NR 179/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.29
.ZARZĄDZENIE NR 175/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.70
.ZARZĄDZENIE NR 180/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,00%.27
.ZARZĄDZENIE NR 177/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.44
.ZARZĄDZENIE NR 153/17 w sprawie upoważnienia do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem0,00%.48
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.81
.ZARZĄDZENIE NR 174/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.68
.ZARZĄDZENIE NR 176/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.53
.ZARZĄDZENIE NR 168/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nojewie0,00%.28
.ZARZĄDZENIE NR 164/17 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcen0,00%.43
.ZARZĄDZENIE NR 170/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.51
. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego z dnia 24.07.2017r.0,01%.94
.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu.0,02%.255
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 27 lipca 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal0,01%.114
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 27 lipca 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal0,01%.106
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 27 lipca 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (działka0,00%.76
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28 lipca 2017r.0,01%.129
.Wymiana stolarki okiennej w wybranych budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Pniewy0,02%.253
.UCHWAŁA NR XXXI/304/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,00%.46
.UCHWAŁA NR XXXI/307/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 lipca 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok0,01%.79
.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA II KWARTAŁ 2017 R.0,01%.110
.UCHWAŁA NR XXXI/305/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu spółdzielni socjalnej0,00%.34
.UCHWAŁA NR XXXI/306/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu0,00%.55
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje , że w dniu 27 lipca 2017 roku wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (0,01%.131
.Oferta organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym 2017-Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szamotulskiego- Tacy Sami0,00%.68
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanych działek zlokalizowanych w Pniewach0,01%.166
.PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ niezabudowanych działek zlokalizowanych w Zamorzu0,02%.239
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.166
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.164
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.163
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.163
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.163
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.163
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.162
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.162
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.162
.Oświadczenia majątkowe - 2016 (kwiecień)0,01%.162
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.193
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.191
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.190
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.190
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.190
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.190
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubosina0,00%.48
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej i Słowiańskiej w Pniewach0,01%.81
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Jasnej w Pniewach0,00%.64
.Informacja Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultu0,00%.72
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego z dnia 22.08.2017r.0,00%.56
.ZARZĄDZENIE NR 183/17 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/20180,00%.42
.ZARZĄDZENIE NR 181/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.0,00%.23
.ZARZĄDZENIE NR 182/17 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in0,00%.24
.Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Nojewo-Orliczko, na działce nr0,00%.47
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.26
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.24
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.23
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.23
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.23
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.23
.ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA0,02%.364
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o budowie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pniewach przy ul. Strzeleckiej 18L, na działce nr ewid. 2085 z dnia0,00%.51
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o budowie sieci gazowej w ul. Konińskiej w Pniewach, na działkach nr ewid. 501, 1624 z dnia 30 sierpnia 2017r.0,01%.99
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.22
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.20
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.19
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.19
.Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji0,00%.19
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.62
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.60
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.59
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.59
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.59
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.59
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.58
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.58
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.58
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.58
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.57
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.57
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.57
.ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.57
.Uchwała SO-0953 5 17 2017 RIO Poznań w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pniewy za pierwsze półrocze 2017 r0,01%.96
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubosi0,01%.82
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego z dnia 8 września 2017 roku0,01%.114
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminy Pniewy w okresie od 1 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r.0,01%.221
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.81
.Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.0,01%.121
.Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publiczn0,00%.42
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego z dnia 19 września 2017 r.0,01%.80
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 21 września 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lok0,01%.115
.RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 29 06 (2)0,02%.257
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w Sprawie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, na działkach nr ewid. 1909, 1908, 1907/4, 1910 (obreb geodezyjny Pniewy), 126 (obręb geodezyjny0,00%.62
.ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ POLEGAJĄCEJ NA DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PNIEWY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH0,01%.191
.Pniewska Pętla Rowerowa0,02%.291
.UCHWAŁA NR XXXII/308/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewac0,00%.11
.UCHWAŁA NR XXXII/312/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach i nadania Statutu0,00%.29
.UCHWAŁA NR XXXII/313/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach i nadania Statutu0,00%.14
.UCHWAŁA NR XXXII/314/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych0,00%.13
.UCHWAŁA NR XXXII/311/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Bursy Szkolnej w Pniewach0,00%.14
.UCHWAŁA NR XXXII/310/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nojewie w ośmioletnią Szkołę Podstawo0,00%.15
.UCHWAŁA NR XXXII/315/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,01%.106
.UCHWAŁA NR XXXII/309/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chełmnie w ośmioletnią Szkołę Podstaw0,00%.13
.UCHWAŁA NR XXXII/316/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie "Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od 21 wrze0,00%.60
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie trybuny stadionu miejskiego w Pniewach przy ul. Konińskiej 9, na te0,00%.74
.UCHWAŁA NR XXXII/319/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej0,00%.1
.UCHWAŁA NR XXII/321/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Pniewskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z.o.o. w Pniewach0,00%.51
.UCHWAŁA NR XXXII/322/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Pniewach0,00%.57
.UCHWAŁA NR XXXII/324/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017-20270,01%.101
.UCHWAŁA NR XXXII/323/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.48
.UCHWAŁA NR XXXII/320/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Pniewach0,00%.38
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.144
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.143
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.143
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.142
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.142
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.142
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.142
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.142
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.142
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,01%.142
.CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SEPARATORÓW WRAZ ZE SKANOWANIEM ORAZ REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ, RĘKAWEM EPOKSYDOWYM TERMOUTWARDZALNYM0,00%.38
.CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SEPARATORÓW WRAZ ZE SKANOWANIEM ORAZ REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ, RĘKAWEM EPOKSYDOWYM TERMOUTWARDZALNYM0,00%.36
.CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SEPARATORÓW WRAZ ZE SKANOWANIEM ORAZ REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ, RĘKAWEM EPOKSYDOWYM TERMOUTWARDZALNYM0,00%.35
.CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SEPARATORÓW WRAZ ZE SKANOWANIEM ORAZ REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ, RĘKAWEM EPOKSYDOWYM TERMOUTWARDZALNYM0,00%.35
.CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SEPARATORÓW WRAZ ZE SKANOWANIEM ORAZ REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ, RĘKAWEM EPOKSYDOWYM TERMOUTWARDZALNYM0,00%.35
.CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SEPARATORÓW WRAZ ZE SKANOWANIEM ORAZ REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ, RĘKAWEM EPOKSYDOWYM TERMOUTWARDZALNYM0,00%.35
.UCHWAŁA NR XXXII/318/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Pniewy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"0,00%.13
.UCHWAŁA NR XXXII/319/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej0,00%.9
.UCHWAŁA NR XXXII/317/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Pniewy za lata 2015-2016"0,00%.25
.Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Finansowo- Budżetowym Urzędy Miejskiego w Pniewach0,03%.494
.Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w roku 20170,00%.62
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.102
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór na Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.0,02%.275
.PTBS: Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 20170,01%.91
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego0,01%.125
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO TERAPEUTY/INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W PNIEWACH0,01%.170
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE 4 (CZTERY) STANOWISKA TERAPEUTÓW / INSTRUKTORÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W PNIEWACH0,02%.306
.Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domyu Samopomocy w Pniewach.0,02%.266
.Informacje0,01%.180
.Podstawowe akty prawne regulujące działalność Straży Gminnych (Miejskich)0,01%.144
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem budynku pod działalność usługowo – gastronomiczną na okres 10 lat.0,01%.206
.Aktualizacja podstawowych kwot dotacji na rok 2017 (październik 2017 r.)0,01%.96
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 31 października 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.151
.UCHWAŁA NR XXXIII/325/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. o zmianie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach0,00%.41
.UCHWAŁA NR XXXIII/328/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubosina0,00%.52
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości oraz wywóz śniegu z terenu miasta i gminy Pniewy.0,01%.179
.UCHWAŁA NR XXXIII/327/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Pniewach0,00%.67
.UCHWAŁA NR XXXIII/326/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalnoś0,00%.59
.UCHWAŁA NR XXXIII/329/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej0,01%.79
.UCHWAŁA NR XXXIII/331/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na grunt pod pawilon handlowy0,00%.18
.UCHWAŁA NR XXXIII/333/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok0,00%.29
.UCHWAŁA NR XXXIII/335/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej0,00%.32
.UCHWAŁA NR XXXIII/330/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej0,00%.66
.UCHWAŁA NR XXXIII/337/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 20270,00%.27
.UCHWAŁA NR XXXIII/336/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.20
.UCHWAŁA NR XXXIII/332/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok0,00%.24
.UCHWAŁA NR XXXIII/334/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 2018 rok0,00%.25
.Obwieszczenie Burmistzra Gminy Pniewy dot. inwestycji polegającej na: budowie elementu miejskiego systemu informacji - witacz w Pniewach, na działce nr ewid. 21190,00%.73
.Przebudowa drogi gminnej w Turowie.0,01%.213
.ZARZĄDZENIE NR 189/17 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami po0,00%.36
.ZARZĄDZENIE NR 190/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.70
.ZARZĄDZENIE NR 187/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.40
.ZARZĄDZENIE NR 186/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.28
.ZARZĄDZENIE NR 191/17 w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Pniewach0,00%.52
.ZARZĄDZENIE NR 185/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.6
.Straż Miejska w Pniewach0,02%.270
.ZARZĄDZENIE NR 193/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.54
.ZARZĄDZENIE NR 196/17 w sprawie opłat za korzystanie z Bursy Szkolnej w Pniewach0,00%.35
.ZARZĄDZENIE NR 195/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.60
.ZARZĄDZENIE NR 192/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.50
.Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze kierownika środowiskowego domu samopomocy w Pniewach.0,02%.285
.Zarządzenie nr 201/17 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018-20270,00%.43
.Zarządzenie nr 202/17 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018.0,01%.81
.Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach.0,01%.78
.Ochrona Danych Osobowych0,00%.1
.Ochrona Danych Osobowych0,01%.214
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu środków zewnętrznych, Urzędu Miejskiego Pniewy0,02%.329
. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego z dnia 24 listopada 2017r0,01%.139
.ZARZĄDZENIE NR 181A/17 o zmianie zarządzenia nr 181/17 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.44
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE DWA STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,02%.371
.Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9- miejscowy wraz z widna hydraulicna do Środowiskowego Domu Samopomocy.0,01%.87
.UCHWAŁA NR XXXIV/340/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy0,00%.8
.UCHWAŁA NR XXXIV/339/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pniewy na rok 20180,00%.6
.UCHWAŁA NR XXXIV/344/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy"0,00%.6
.UCHWAŁA NR XXXIV/343/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy0,00%.9
.UCHWAŁA NR XXXIV/345/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych0,00%.5
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że dnia 8 grudnia 2017 r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal0,01%.98
.UCHWAŁA NR XXXIV/346/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.7
.UCHWAŁA NR XXXIV/347/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 20270,00%.6
.UCHWAŁA NR XXXIV/341/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy0,00%.7
.UCHWAŁA NR XXXIV/342/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy0,00%.7
.UCHWAŁA NR XXXIV/338/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pniewy na rok 2018"0,00%.5
.ZARZĄDZENIE NR 200/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastrukt0,00%.42
.ZARZĄDZENIE NR 199/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmnie w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i0,00%.46
.ZARZĄDZENIE NR 202/17 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 20180,00%.38
.Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9 miejscowy wraz z windą hydrauliczną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach0,01%.126
.ZARZĄDZENIE NR 204/17 w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego Pniewy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych0,00%.68
.ZARZĄDZENIE NR 194/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,00%.11
.ZARZĄDZENIE NR 203/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.44
.ZARZĄDZENIE NR 201/17 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018 - 20270,00%.42
.ZARZĄDZENIE NR 198/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.37
.Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,01%.97
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,00%.8
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy.0,00%.6
.Dla inwestycji polegającej na: rozbudowie Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie, na działce nr ewid. 311/4.0,01%.84
.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20180,01%.98
.Ogłoszenie naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy w roku 20180,00%.47
.UCHWAŁA NR XXXV/350/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pniewy do partnerstwa, w celu realizacji projektu pn: "Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdr0,00%.11
.UCHWAŁA NR XXXV/351/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Pniewy do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu pn: "Kompleksowy Pr0,00%.15
.UCHWAŁA NR XXXV/352/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu0,00%.8
.UCHWAŁA NR XXXV/353/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.22
.UCHWAŁA NR XXXV/355/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20170,00%.15
.UCHWAŁA NR XXXV/357/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 20180,00%.42
.UCHWAŁA NR XXXV/354/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 20270,00%.14
.UCHWAŁA NR XXXV/356/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018 - 20270,00%.15
.UCHWAŁA NR XXXV/358/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20180,00%.15
.UCHWAŁA NR XXXV/349/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Pniewy0,00%.10
.UCHWAŁA NR XXXV/348/17 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych0,00%.8
.ZARZĄDZENIE NR 213/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20180,00%.24
.ZARZĄDZENIE NR 211/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,00%.25
.ZARZĄDZENIE NR 210/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,00%.24
.ZARZĄDZENIE NR 209/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do wydawania zaświadczeń0,00%.25
.ZARZĄDZENIE NR 205/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do wydawania zaświadczeń oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,00%.20
.ZARZĄDZENIE NR 206/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do wydawania zaświadczeń oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,00%.16
.Zgłoszenie do Komisji Konkursowej0,00%.41
.ZARZĄDZENIE NR 212/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.23
.ZARZĄDZENIE NR 208/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do wydawania zaświadczeń0,00%.23
.ZARZĄDZENIE NR 207/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.9
.ZARZĄDZENIE NR 217/17 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy w roku 20180,00%.24
.SOŁTYSI GMINY PNIEWY KADENCJA 2015 - 20190,00%.47
.ZARZĄDZENIE NR 221/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy uprawnień do zaciągania w 2018 r. zobowiązań z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do0,00%.15
.ZARZĄDZENIE NR 219/18 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20180,00%.9
.Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.0,01%.88
.Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze.0,01%.224
.ZARZĄDZENIE NR 220/17 w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych0,00%.14
.OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE0,02%.241
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buszewie.0,00%.54
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.0,01%.78
.ZARZĄDZENIE NR 219/18 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 20180,00%.11
.ZARZĄDZENIE NR 222/18 w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020.0,00%.18
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,00%.51
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,00%.49
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,00%.47
.ZARZĄDZENIE NR 216/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy na lata 2017 - 20270,00%.16
.ZARZĄDZENIE NR 215/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.15
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,00%.46
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,00%.46
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,00%.46
.Oświadczenia majątkowe - 2014 (kwiecień)0,00%.46
.ZARZĄDZENIE NR 194/17 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego Pniewy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej0,00%.1
.20180,00%.6
.Poniżej 30 tys. euro0,02%.281
.Przetargi otwarte0,02%.281
.Ogłoszenie nr 506759-N-2018 z dnia 2018-01-17 r. Burmistrz Gminy Pniewy: Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełmno, od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z dorgą powiatową nr 1882P0,01%.172
.Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,00%.24
.Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,00%.22
.Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,00%.21
.Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,00%.21
.Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,00%.21
.Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-20230,00%.21
.Dostawa papieru biurowego do urządzeń drukująco- kopiujących Urzędu Miejskiego Pniewy.0,00%.14
.Dostawa papieru biurowego do urządzeń drukująco- kopiujących Urzędu Miejskiego Pniewy.0,00%.12
.Dostawa papieru biurowego do urządzeń drukująco- kopiujących Urzędu Miejskiego Pniewy.0,00%.11
.Dostawa papieru biurowego do urządzeń drukująco- kopiujących Urzędu Miejskiego Pniewy.0,00%.11
.Dostawa papieru biurowego do urządzeń drukująco- kopiujących Urzędu Miejskiego Pniewy.0,00%.11
.Dostawa papieru biurowego do urządzeń drukująco- kopiujących Urzędu Miejskiego Pniewy.0,00%.11
.PRZETARGI UNIEWAŻNIONE0,00%.13
.PRZETARGI PONIŻEJ 30 TYS. EURO0,00%.15
.Plan zamówień publicznych.0,01%.114
.PRZETARGI OTWARTE0,00%.5
.PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE0,00%.5
.Ogłoszenie nr 508869-N-2018 z dnia 2018-01-23 r. Burmistrz Gminy Pniewy: Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc publicznych.0,01%.136
.ZARZĄDZENIE NR 223/18 o zmianie zarządzenia w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego Pniewy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych0,00%.20
.ZARZĄDZENIE NR 224/18 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rok 20180,00%.21
.Ogłoszenie nr 500018647-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.-Pniewy: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY0,01%.78
.ZARZĄDZENIE NR 226/18 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20180,00%.24
.OCHRONA ŚRODOWISKA0,01%.223
.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pniewy w roku 20180,00%.36
.Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok. Statystyczna liczba dzieci. Wskaźnik zwiększający0,00%.27
.ZARZĄDZENIE NR 227/18 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Pniewy w roku 2018.0,00%.20
.ZARZĄDZENIE NR 225/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szk0,00%.16
.OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE KIEROWNIK REFERATU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY0,01%.195
.ZARZĄDZENIE NR 226/18 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.0,00%.14
.Uchwała SO - 0952/4/18/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2018 rok.0,00%.28
.Uchwała SO - 0951/12/P/17/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy0,00%.36
.Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację projektu w zakresie sportu na rok 2018 w Gminie Pniewy0,00%.34
.Uchwała SO - 0951/12/17/D/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale bud0,00%.31
.Uchwała SO - 0951/70/17/D/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie u0,00%.29
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,00%.21
.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MIŁEJ W PNIEWACH0,00%.21
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w ul. Tęczowej w Pniewach, na działkach nr ewid. 802/13, 802/42,0,00%.47
.Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu środków zewnętrznych, Urzędu Miejskiego Pniewy0,00%.46
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul.25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią0,00%.38
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul.25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią0,00%.36
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul.25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią0,00%.35
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul.25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią0,00%.35
.Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul.25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią0,00%.35
.Obwieszczenie Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31 stycznia 2018 r.0,00%.50
.ZARZĄDZENIE NR 217/17 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy w roku 20180,00%.13
.Oświadczenia majątkowe - 2017 (kwiecień)0,01%.81
.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo – Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 1870,00%.19
.Rozbudowa zakładu KARL KNAUER Sp. z o.o. o nową halę produkcyjno-magazynową z terenami utwardzonymi i parkingiem.0,00%.21
.Obwieszczenie Starosty Szamutolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewa0,00%.45
.20180,00%.2
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje , że w dniu 29 stycznia 2018 roku wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia0,00%.23
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje , że w dniu 7 lutego 2018 roku wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.0,00%.32
.ZAKOŃCZONE- WYNIKI- Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.0,00%.25
.ZAKOŃCZONE- WYNIKI- Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.0,00%.23
.ZAKOŃCZONE- WYNIKI- Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.0,00%.22
.ZAKOŃCZONE- WYNIKI- Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.0,00%.22
.ZAKOŃCZONE- WYNIKI- Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.0,00%.22
.ZAKOŃCZONE- WYNIKI- Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.0,00%.22
.Nasze wiejskie centrum kultury- przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Pniewach0,00%.75
.UCHWAŁA NR XXXVI/359/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez0,00%.7
.UCHWAŁA NR XXXVI/360/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowad0,00%.9
.UCHWAŁA NR XXXVI/362/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie "Żydowskich0,00%.8
.UCHWAŁA NR XXXVI/361/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie "Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od stycznia 20,00%.6
.UCHWAŁA NR XXXVI/366/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy"0,00%.13
.UCHWAŁA NR XXXVI/369/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Pniewach oraz ustalania opłat za ko0,00%.17
.UCHWAŁA NR XXXVI/370/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 20180,00%.17
.UCHWAŁA NR XXXVI/371/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018 - 20270,00%.16
.UCHWAŁA NR XXXVI/373/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku - budynku kościoła pw. św. Wawrzyńca w Pniewach0,00%.21
.ZARZĄDZENIE NR 231/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcen0,00%.23
.UCHWAŁA NR XXXVI/368/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na grunt pod pawilon handlowy0,00%.15
.ZARZĄDZENIE NR 230/18 w sprawie potwierdzania sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej0,00%.21
.ZARZĄDZENIE NR 229/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola "MIŚ" w Pniewach0,00%.20
.UCHWAŁA NR XXXVI/372/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku - budynku kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach0,00%.18
.ZARZĄDZENIE NR 228/18 w sprawie odwołania Dyrektora Przedszkola "MIŚ" w Pniewach z zajmowanego stanowiska0,00%.19
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn.: „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” nr: POKL.09.01.02- 30-004/11 współfinanso0,00%.16
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn.: „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” nr: POKL.09.01.02- 30-004/11 współfinanso0,00%.14
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn.: „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” nr: POKL.09.01.02- 30-004/11 współfinanso0,00%.13
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn.: „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” nr: POKL.09.01.02- 30-004/11 współfinanso0,00%.13
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn.: „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” nr: POKL.09.01.02- 30-004/11 współfinanso0,00%.13
.Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego pn.: „Pokonaj trudności! Postaw na zdolności!” nr: POKL.09.01.02- 30-004/11 współfinanso0,00%.13
.UCHWAŁA NR XXXVI/367/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych0,00%.13
.UCHWAŁA NR XXXVI/365/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy0,00%.12
.UCHWAŁA NR XXXVI/364/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zajączkowie0,00%.12
.UCHWAŁA NR XXXVI/363/18 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Nojewie0,00%.12
.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu0,00%.44
.Burmistrz Gminy Pniewy informuje , że w dniu 19 lutego 2018 roku wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.0,00%.14
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w rejonie ul. Lwóweckiej w Pniewach, na działkach0,00%.17
.Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy0,00%.27
.ZARZĄDZENIE NR 192/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.3
.ZARZĄDZENIE NR 192/17 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 20170,00%.1
.Czyszczenie kanalizacji deszcowej i separatorów wraz ze skanowaniem oraz remont kanalizacji deszczowej rękawem epoksydowym termoutwardzalnym.0,00%.14
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 217064