szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
OBWIESZCZENIE o przyjęciu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032”.

Pniewy, dnia 09.03.2015 r.

BZK.602.1.1.2014.KC

 

 

OBWIESZCZENIE


o przyjęciu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032”.

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję
o przyjęciu przez Radę Miejską Pniewy uchwały nr IV/38/15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032”.

Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się
w Urzędzie Miejskim Pniewy ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 11. Dokument jest również dostępny
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Pniewy www.bip.pniewy.wlkp.pl (zakładka - ochrona środowiska).  

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data ostatniej modyfikacji: 17 Marca 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 242983