szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Informacje o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (AZBEST)

Jednostka prowadząca
Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61-29-38-624

 

Wymagane dokumenty
- Informacja dot. azbestu - przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski Pniewy

Biuro Obsługi Interesanta

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61 29-38-600

 

Opłaty
Informacja nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia
Umieszczenie informacji w wykazie.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U.  z 2011 r., Nr 8, poz. 31);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.


Inne informacje
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny określa zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). Jeden egzemplarz oceny należy przekazać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach, w terminie 30 dni  od jej sporządzenia, a drugi przechowywać wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

 

Uwagi

1.    Przed wypełnieniem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
13 grudnia 2010 r. wypełnić należy załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) p.n. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu ustalenia stopnia pilności.
2.    Wypełniony załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) p.n. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” .
3.    Dla każdego obiektu budowlanego, gdzie wykorzystywane są wyroby azbestowe wypełnić należy odrębne  załączniki.
4.    Informację o użytkowanych wyrobach azbestowych przedkładać należy corocznie, do czasu usunięcia wyrobów,  w terminie do dnia 31 stycznia.
5.    Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

 

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data ostatniej modyfikacji: 21 Stycznia 2013 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 Informacje o wyborach zawierających azbest
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242983