szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Zmiana terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste działki budowlanej.

Referat:
Referat inwestycji i gospodarki przestrzennej

Podstawa prawna:
Art. 71, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 14 dni

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki gruntami i geodezji

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Dokumenty
  • Wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste wraz z uzasadnieniem złożony nie później niż 14 dni przed upływem ustawowego terminu płatności.

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są przedłożyć:

-      kserokopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,

-      wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”,

-      sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

 
informacje wprowadził:Anna Straśko
informacje wytworzył:Anna Straśko
data ostatniej modyfikacji: 24 Kwietnia 2013 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 instrukcja do części D formularaz de minimis
 formularz pomocy de minimis
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243021