szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Budownictwa i Geodezji

Wymagane dokumenty
W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub uzyskania informacji należy złożyć:

1. pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub udzielenia informacji,

2. mapę zasadniczą/ewidencyjną terenu.

Opłaty
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej ), a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy

Termin i sposób załatwienia
do 7 dni

Podstawa prawna
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie  w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Jerzy Franek
data ostatniej modyfikacji: 2 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243021