szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Opinia do planu ruchu zakładu górniczego

Podstawa prawna
art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie opinii do planu ruchu zakładu górniczego

2. Plan ruchu zakładu górniczego.

Opłaty
Bez opłat.

Termin załatwiania sprawy
14 dni.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia
ul. Św. Ducha 10 
tel.  61 29 38625  w 110

Tryb odwoławczy
Na postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu , za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia  stronie.

Dodatkowe informacje
1. Na podstawie warunków określonych w koncesji, ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu górniczego oraz projektu zagospodarowania złoża przedsiębiorca sporządza plan ruchu dla każdego zakładu górniczego.
2. Plan ruchu zakładu górniczego określa szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia: 
a) bezpieczeństwa powszechnego,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego,
d) prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,
e) ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi,
f) zapobiegania szkodom i ich naprawiania.
3. Plan ruchu zakładu górniczego podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego.
4. Wydanie decyzji, o której mowa w pkt 3 wymaga uprzedniego przedłożenia przez przedsiębiorcę opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Florian Faust
data ostatniej modyfikacji: 10 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 242984