szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Usuniecie drzew i krzewów z nieruchomości

Podstawa prawna
art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości.
2. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
3. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli.
4. Potwierdzenie tytułu prawnego do terenu.

Opłaty
Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej.Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwiania sprawy
1. W ciągu miesiąca.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Pniewy 
ul. Dworcowa 37 , 62 – 045  Pniewy
tel.  61 29 38600
Wydział Ochrony Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia
ul. Św. Ducha 10
tel.  61 29 38625  w 110

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu , za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje
Organmoże uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Paweł Kęsy
data ostatniej modyfikacji: 24 Maja 2011 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik do wniosku
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów z nieruchomości
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213586