szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji

Podstawa prawna
art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez inwestora w związku z planowaną inwestycją.
2. Potwierdzenie tytułu prawnego do terenu.
3. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni z zaznaczeniem na mapie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.
4. Projekt zagospodarowania działki.
5. Decyzja Starosty Powiatu Szamotulskiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę.
6. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów.

Opłaty
Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej. Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwiania sprawy
1. W ciągu miesiąca
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Pniewy 
ul. Dworcowa 37 , 62 – 045  Pniewy
tel.  61 29 38600
Wydział Ochrony Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia
ul. Św. Ducha 10
tel.  61 29 38625  w 110

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje
Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Florian Faust
data ostatniej modyfikacji: 23 Marca 2012 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik Nr 3 do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 Załącznik Nr 2 do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 Załącznik Nr 1 do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku gdy
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest inwestor w związku z planowaną inwestycją
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242983